BDAR
gdpr

Statybos inspekcija skelbia nulinę toleranciją korupcijai: patvirtintas antikorupcinės aplinkos vadovas ir etikos kodeksas

Data

2020 05 05

Įvertinimas
0
gabrielle-henderson-HJckKnwCXxQ-unsplash.jpg

Nulinė dovanų politika, viešai skelbiami duomenys apie padalinių vadovų planuojamus susitikimus, anoniminė dėžutė, skirta pranešti apie kolegų galimai neteisėtus veiksmus, nauji teisėtumo kontrolės įgaliojimai Vidaus tyrimų skyriui – ir tai tik dalis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pristatomų naujovių siekiant didinti įstaigos atvirumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę statybos srityje.

„Statybos inspekcija įsteigta tam, kad teritorijos būtų vystomos darniai, statiniai šalyje būtų saugūs, o visuomenė ir aplinka būtų apsaugota nuo bet kokios žalos vykdant statybas. Tik skaidriai veikianti Statybos inspekcija gali kurti vertę visuomenei, užtikrinti efektyvią institucijai priskirtų vertybių apsaugą, todėl progresyviems pokyčiams korupcijos prevencijos srityje skyrėme ir skirsime ypatingą dėmesį“, - sako l. e. Statybos inspekcijos viršininko pareigas Vytautas Ambrazas. 

Siekiant užkirsti kelią galimai korupcijai ir kurti atvirą, patikimą bei skaidrią Statybos inspekciją per pastaruosius metus žengtas ne vienas žingsnis: įgyvendinta įstaigos struktūros reforma, korupcijos prevencijos ir veiklos teisėtumo kontrolės tikslais įsteigtas Vidaus tyrimų skyrius, atsisakyta teritorinio principo vykdant priežiūros funkcijas ir skirstant užduotis inspektoriams, įdiegtas automatinis (informacinių sistemų priemonėmis vykdomas) prašymų suteikti paslaugas statybos srityje skirstymas visoje šalies teritorijoje dirbantiems statybos inspektoriams (nepriklausomai nuo statybos objekto buvimo vietos), pristatytas įstaigos atvirų duomenų portalas, planšetiniai klientų aptarnavimo stendai asmenų aptarnavimo vietose, įstaigoje pradėjo veikti teisėtumo kontrolės mechanizmai. 

Įdiegtos naujovės netruko atnešti pozityvių pokyčių. Statybos inspekcijos 2019 m. pab. atliktas reprezentatyvus vartotojų pasitenkinimo įstaigos veikla tyrimas parodė, kad įstaigoje su korupcijos apraiškomis tvarkydami reikalus per pastaruosius metus susidūrė vos 0,1 proc. klientų. Tai ženklus pokytis lyginant su 2016 m. vykdyto tyrimo duomenimis – tuomet su korupcijos apraiškomis nurodė susidūrę net 4 proc. įstaigos klientų. 

„Tyrimo rezultatai atspindi, kad pokyčiai ir priimti sprendimai buvo reikalingi. Korupcijos prevencijos srityje tikrai nežadame sustoti vietoje. Siekiant, kad Statybos inspekcija tarnautų žmonėms, o gyventojai pasitikėtų šios įstaigos veikla ir priimamais sprendimais, institucijoje bus keliami dar aukštesni atvirumo ir skaidrumo standartai. Neabejoju, kad pristatomas Elgesio kodeksas ir Antikorupcinės aplinkos vadovas eliminuos bet kokias landas galimoms korupcijos apraiškoms, užkirs kelią nepotizmo ir kronizmo rizikoms, užtikrins atvirą ir patikimą Statybos inspekcijos veiklą”, – sako laikinai Statybos inspekcijos viršininko pareigas einantis Vytautas Ambrazas.

Kokių pokyčių reikėtų laukti įsigaliojus Statybos inspekcijos Antikorupcinės aplinkos vadovui ir Elgesio kodeksui?

Visų pirma, institucijoje įtvirtinama nulinė dovanų politika – nustatyta, kad Statybos inspekcijos darbuotojai patys ar per trečiuosius asmenis neteikia, o taip pat jie ir jiems artimi asmenys nepriima jokių su tarnyba susijusių dovanų nepriklausomai nuo jų vertės (pabrėžtina, kad dovana laikoma ir mažos vertės saldumynai, gėlės ir kt.). Informaciją apie visas (siūlytas, paliktas, rastas ir pan.) dovanas Statybos inspekcijos darbuotojai privalo nedelsdami pranešti Statybos inspekcijos Vidaus tyrimų skyriui, kuris visas dovanas registruos Statybos inspekcijos interneto svetainėje www.vtpsi.lrv.lt viešai skelbiamame Dovanų registre.

Antikorupcinės aplinkos vadove taip pat įtvirtinta pareiga padalinių vadovams  viešai Statybos inspekcijos svetainėje (skiltyje „Darbotvarkės“) skelbti informaciją apie visus planuojamus savaitės susitikimus su privačių interesų turinčiais asmenimis ar jų atstovais (politikais, lobistais, verslininkais ir jų atstovais). Deklaruojant susitikimus turės būti nurodomas ir šių susitikimų laikas, vieta ir tikslas.

Įgyvendinant nustatytus pokyčius sukurta anoniminė el. pašto dėžutė skaidrumas@vtpsi.lt. Šiuo el. pašto adresu nuo šiol Statybos inspekcijos darbuotojai galės pranešti apie galimai neteisėtus ar įtarimų keliančius kolegų, privačių interesų turinčių ar kitų suinteresuotų asmenų veiksmus, taip pat galės konsultuotis jiems neaiškiais su korupcijos prevencija susijusiais klausimais. 

Statybos inspekcijos Vidaus tyrimų skyrius prižiūrės, kaip laikomasi nulinės dovanų politikos, vykdys teritorinių padalinių sprendimų teisėtumo patikras, vyks į teritorinių padalinių organizuojamus patikrinimus vietoje.  

„Noriu pabrėžti, kad nulinė tolerancija korupcijai – nėra tik skambūs žodžiai. Užtikrinu, kad apie bet kokius bandymus papirkti Statybos inspekcijos darbuotojus bus informuota Specialiųjų tyrimų tarnyba, su kuria aktyviai bendradarbiaujame siekdami eliminuoti bet kokias korupcijos rizikas statybos valstybinės priežiūros srityje. Todėl taip pat ir Statybų inspekcijos klientų prašau gerbti įstaigos darbuotojus ir nesiūlyti jiems dovanų ar kyšio“, pažymi l. e. viršininko pareigas Vytautas Ambrazas.

Primename, kad pranešimus apie Statybos inspekcijos darbuotojų su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą galite pateikti interneto svetainės skyriaus „Pasitikėjimo linija“ poskyryje „Elektroninė pranešimo forma“ užpildę nurodytą elektroninę formą.

Antikorupcinės aplinkos vadove taip pat nustatyta: Korupcijos programos rengimo ir jos įgyvendinimo tvarka, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarka, informacijos apie asmenis, pretenduojančius užimti tam tikras pareigas gavimo iš STT ir panaudojimo tvarka, elgesio su dovanomis rekomendacijos, Inspekcijos darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo tvarka, bendravimo su suinteresuotomis šalimis tvarka. Kartu su Antikorupcinės aplinkos vadovu patvirtintas Statybos inspekcijos darbuotojų elgesio kodeksas.