BDAR
gdpr

Svarbu žinoti: pasikeitė neypatingųjų inžinerinių statinių statybos užbaigimo tvarka

Data

2019 02 15

Įvertinimas
6
hook-111316_960_720.jpg

     Statybos įstatyme reglamentuota, kad neypatingųjų statinių pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas) užbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje (VTPSI).

     VTPSI specialistai atkreipia statytojų dėmesį, kad Aplinkos ministerijai pakeitus statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 11 priedą, nuo 2019 m. sausio 15 d. surašant deklaraciją, ją patvirtinant ir įregistruojant užbaigiama ir neypatingųjų inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, hidrotechninių statinių, kitų inžinerinių statinių) statyba. Primename, kad šių statinių statyba iki šiol buvo užbaigiama surašant statybos užbaigimo aktą,

    Jei kiltų klausimų, su VTPSI specialistais galite pasikonsultuoti konsultavimo telefonu  (8 5) 207 3333, užpildę el. paklausimo formą http://vtpsi.lrv.lt/lt/konsultacijos/elektroninis-paklausimas, parašę žinutę socialinio tinklo priemonėmis, pateikę paklausimą raštu ar elektroniniu paštu [email protected], ar užsiregistravę https://planuojustatyti.lt/consultations/ ir Jums tinkamiausiu metu atvykę pasikonsultuoti į artimiausią inspekcijos padalinį.