Svarbu žinoti: paslaugų teikimas informacinės sistemos „Infostatyba“ priemonėmis karantino laikotarpiu

Data

2020 03 18

Įvertinimas
3
Infostatyba naujasis logotipas.png

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (Statybos inspekcija) konsultantai pastarosiomis dienomis sulaukia nemažai klientų ir aplinkos formavimo procesuose dalyvaujančių institucijų paklausimų, ar karantino režimo paskelbimo Lietuvos Respublikoje metu nebus stabdomas statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ir kitų  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ priemonėmis atliekamų elektroninių paslaugų teikimas. 

Statybos inspekcija informuoja, kad statinių projektų tikrinimo, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, deklaracijų apie statybos užbaigimą tvirtinimo, pažymų apie statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto sprendinių išdavimo ir kitos nuotoliniu būdu informacinės sistemos „Infostatyba“ priemonėmis teikiamos elektroninės paslaugos bus teikiamos. Vis dėlto pažymima, kad dėl paskelbto karantino Statybos inspekcija paslaugas teiks tik nuotoliniu būdu, nes klientų aptarnavimas asmenų aptarnavimo vietose įstaigoje nevykdomas nuo 2020 m. vasario 28 d. 

„Nuoseklaus ir kryptingo informacinės sistemos „Infostatyba“ vystymo dėka šiuo metu visas paslaugas statybos srityje klientai gali gauti elektroniniu būdu. Tai ne tik užtikrina didesnį procedūrų skaidrumą, bet ir sudaro galimybes šiuo visiems sudėtingu metu institucijoms teikti šias paslaugas verslo subjektams ir gyventojams greitai ir patogiai nuotoliniu būdu“, – sako l. e. Statybos inspekcijos viršininko pareigas Renata Planutienė.

Statybos inspekcija informuoja, kad su laikinais nepatogumais susidurs tik statybos užbaigimo akto išdavimo paslaugos klientai. Nors karantino laikotarpiu prašymai išduoti statybos užbaigimo aktus bus registruojami informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir tikrinami teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau tolesnės procedūros, kurių metu statybos užbaigimo komisija turėtų tikrinti pastatytą statinį ir dokumentus vietoje, bus laikinai stabdomos statybos užbaigimo komisijos sprendimu. Atsižvelgdama į tai, Statybos inspekcija ragina statybos užbaigimo procese dalyvaujančias institucijas, gavus paraišką dėl atstovo į statybos užbaigimo komisiją paskyrimo, informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskirti atstovą statybos užbaigimo procedūroms atlikti. 

Tuo pačiu Statybos inspekcija atkreipia dėmesį, kad vidiniams informacinės sistemos „Infostatyba“ naudotojams (savivaldybių administracijoms, paslaugų teikimo procesuose dalyvaujančioms institucijoms ir įmonėms) nesant galimybės nuotoliniu būdu prisijungti prie informacinės sistemos „Infostatyba“, reikėtų el. paštu info@vtpsi.lt atsiųsti oficialų institucijos įgalioto asmens pasirašytą raštą, nurodant darbuotojo (-ų), kuris (-ie) jungsis nuotoliniu būdu prie IS „Infostatyba“, vardą (-us), pavardę (-es) ir IP adresą (-us), iš kurio (-ių) bus jungiamasi nuotoliniu būdu.

Statybos inspekcija IS „Infostatyba“ naudojimo klausimais kviečia kreiptis darbo dienomis Statybos inspekcijos darbo laiku telefono numeriais (8 5) 232 1067, (8 5) 203 1284.

Jeigu nesate įsitikinę, ar būtina gauti statybą leidžiantį dokumentą, taip pat kitais statybos ir teritorijų planavimo klausimais, galite pasikonsultuoti su Statybos inspekcijos konsultantais darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 12:00 val. telefono numeriais: pirmadieniais ir trečiadieniais 8 611 33257, 8 613 04117, antradieniais ir ketvirtadieniais 8 620 18460, 8 693 58225, penktadieniais 8 613 04117, 8 640 58100.