BDAR
gdpr

Svarbus susitarimas: pasirašyta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ir Aplinkos apsaugos departamento bendradarbiavimo sutartis

Siekdami didinti priežiūros veiklos efektyvumą, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybų inspekcija) ir Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) nutarė suvienyti jėgas – organizuos ir vykdys bendrus patikrinimus, keisis informacija dėl patikrinimų rezultatų, organizuos bendrus konsultavimo renginius klientams.

„Efektyvus Statybos inspekcijos ir Aplinkos apsaugos departamento bendradarbiavimas labai svarbus siekiant užtikrinti saugius, darnius, žalos aplinkai nekeliančius statybos procesus.

Džiugu, kad institucijų pasirašytas susitarimas ne tik įgalins efektyvesnį ir operatyvesnį institucijų bendradarbiavimą organizuojant bendrus patikrinimus, teikiant konsultacijas bei apsikeičiant informacija, bet ir sudarys prielaidas koordinuotai prevencinei institucijų veiklai rengiant konsultavimo renginius ir mokymus klientams“, – teigia Statybų inspekcijos vadovas Vytautas Ambrazas.

Sutartyje numatyta, kad įstaigos viena kitai teiks tarnybinę pagalbą ir pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo ar parengtų teisės aktų (patikrinimų klausimynų) projektų.

Bendradarbiavimas padės siekti bendrų tikslų – efektyvesnės valstybinės statybų veiklos priežiūros ir optimalesnės Aplinkos apsaugos įstatyme ir kituose aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolės. Tokiu būdu tikimasi greičiau nustatyti pažeidimus ir galimas neteisėtas veikas aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo bei teritorijų planavimo ir statybos srityse.

 „Aplinkos apsaugos departamentas ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija turi nemažai sąsajų visuomenei jautriais klausimais, kaip jūrų, upių, ežerų pakrančių juostų pažeidimai, vykdomos nelegalios statybos vaizdingose teritorijose, visas šias sritis išaiškiname kartu“, – kalbėdama apie susitarimo reikšmę atkreipė dėmesį AAD direktorė Olga Vėbrienė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-04