BDAR
gdpr

Veiksmingiausias ginklas kovoje su korupcija – efektyvi ir vieša veikla

Data

2017 12 29

Įvertinimas
0
3.jpg

     Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI, Inspekcija) užsakymu atlikta apklausa atskleidė, kad teritorijų planavimo ir statybą leidžiančių dokumentų (SLD) išdavimo procesą, gyventojų nuomone, vis dar gaubia korupcijos šešėlis, o aktyvesniam visuomenės įsitraukimui kelią užkerta menkas visuomenės informuotumas apie teritorijų planavimo ir statybos procesus. Tik 5 proc. respondentų nurodė, kad apie tai yra gerai informuoti, o net 73 proc. apklaustųjų atsakė, kad nežino, kur rasti informacijos apie planuojamas statybas juos dominančioje teritorijoje.

     Modernios, veržlios ir atviros teisinės valstybės pamatas – aktyvi, pilietiška ir į sprendimų priėmimo procesus įsitraukusi visuomenė ir efektyvi, skaidri bei į teisės aktų normomis ginamas vertybes orientuota valstybės institucijų veikla, todėl VTPSI, įgyvendindama korupcijos prevencijos programą, 2017 metais ypač daug dėmesio skyrė aktyvesniam visuomenės švietimui, informacinių sistemų tobulinimui ir jose kaupiamų duomenų atvėrimui, įstaigos administracinės struktūros tobulinimui, veiklos efektyvumo didinimui, naujų veiklos kontrolės mechanizmų diegimui. 

     Siekdama gerinti visuomenės informuotumą apie teritorijų planavimo ir statybos procesus, įdiegti šiuolaikiškas ir klientui patogias konsultavimosi priemones, Inspekcija nuo 2017 m. spalio mėn. konsultacijas teikia socialiniame tinkle „Facebook, o gruodžio 1 d. pristatė ir naują, vartotojui patogesnę interneto svetainę, kurioje jau teikiama tiesioginės konsultacijos internetu (realiu laiku) paslauga. Gyventojai, atvėrę svetainės skyrių „Atvirieji duomenys“, galės susipažinti ir su atvirųjų duomenų turiniu – žemėlapiais ir grafikais, taip bus viešinama visuomenei ir žiniasklaidai aktuali informacija apie įstaigos veiklą ir jos nustatomus pažeidimus. Šiuo metu jau paskelbtas neteisėtai išduotų SLD žemėlapis. Netrukus VTPSI pristatys ir kitus baigiamus kuriamus grafikus ir žemėlapius, sudarysiančius galimybę sekti šalyje ir atskiruose regionuose užfiksuotų savavališkos statybos atvejų skaičių, šių pažeidimų dinamiką, susipažinti su aktualia informacija apie VTPSI organizuojamų reidų metu aplankytas teritorijas, nustatytus pažeidimus ir kt..

     Inspekcija jau kitų metų pradžioje pristatys ir dar vieną naujovę, susijusią su informacinėje sistemoje kaupiamų duomenų atvėrimu. Jau nuo 2018 m. vasario 1 d. kiekvienas asmuo, prisijungęs per el. bankininkystę ar naudodamasis elektroniniu parašu, turės galimybę peržiūrėti dominančio objekto duomenis, SLD išdavimo procese dalyvavusių, projektus tikrinančių institucijų vertinimus ir išvadas, statybos projekto architektūrinę ir bendrąją dalis, galės rasti kitos informacijos, reikšmingos dalyvaujant aplinkos formavimo procese.

     Įgyvendinant įstaigos korupcijos prevencijos planą 2017 metais taip pat daug dėmesio skirta veiklos viešinimui bei inovacijų diegimui. Siekdama užtikrinti efektyvią įstaigai priskirtų vertybių (visuomenės saugumo, žmonių gyvybės, sveikatos, nuosavybės, aplinkos) apsaugą ir paskatinti gyventojus pranešti apie savavališkas statybas ar įstaigos tarnautojų galimai su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą, VTPSI 2017 m. lapkričio 1 d. visuomenei pristatė ir atnaujintą „Pasitikėjimo liniją“. Šiuo metu anonimiškai apie galimai savavališką statybą galima pranešti jau net šešiais būdais: paštu, telefonu, faksu, pasinaudojant mobiliąja aplikacija, informacine sistema „Infostatyba“ ar VTPSI interneto svetainėje užpildžius elektroninę pranešimo formą. Kiekvienas galės pasirinkti patogiausią ar priimtiniausią būdą.

     Įgyvendinant Korupcijos prevencijos planą išskirtinis dėmesys skirtas ir informacinėms sistemoms. Patobulinus informacinę sistemą „Infostatyba“ klientų prašymai statybos valstybinės priežiūros specialistams vykdyti paskirstomi automatiškai (pavyzdžiui, Vilniuje pateiktas prašymas gali būti paskirtas nagrinėti Klaipėdoje ar Šiauliuose). Taip pat sukurtas atsiskaitymo už VTPSI teikiamų elektroninių paslaugų, tokių kaip statybos užbaigimo akto išdavimas ar pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimas, modulis, leidžiantis tvarkyti apmokėjimo informaciją.

     „Įdiegus šias naujas „Infostatybos“ funkcijas itin sumažėja korupcijos pasireiškimo tikimybė – modifikavus informacinę sistemą paslaugos teikiamos nebesilaikant teritorinio principo, o statybos inspektoriai nebeturi galimybės formuoti išduodamo dokumento, kol nebus įvesta apmokėjimo informacija“, – sako VTPSI Informacinių sistemų valdymo skyriaus vedėjas Marius Gecevičius.

     Ugdant nepakantumą korupcijos apraiškoms, bendrą antikorupcinę kultūrą Inspekcijoje, 2017 metais aktyviai bendradarbiauta su Specialiųjų tyrimų tarnyba – organizuoti susitikimai ir mokymų renginiai, aktyviai dalytasi gerąja patirtimi, operatyviai teikta informacija apie VTPSI darbuotojų galimai nusikalstamas korupcinio pobūdžio veikas.