Verslo priežiūros institucijų reitingas: Statybos inspekcija lyderių penketuke

Data

2020 02 11

Įvertinimas
2
frank-busch-PzifgmBsxCc-unsplash.jpg

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sudarytame verslą prižiūrinčių institucijų reitinge Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) užėmė 5-ąją vietą. 

Antrus metus iš eilės Ekonomikos ir inovacijų ministerija pagal Pažangumo vertinimo (švieslentės) metodiką vertina kaip verslą prižiūrinčios institucijos įgyvendina pažangias priežiūros priemones ir kaip diegia moderniąsias veiklos praktikas. Šiais metais ministerija atliko tarpinį 48 institucijų įvertinimą trijose kategorijose („konsultavimas“, „verslo naujokas“, „mažareikšmiškumas“) ir išanalizavo, kaip efektyviai ir kokybiškai institucijos teikia konsultavimo paslaugas, kaip aktyviai teikia metodinę pagalbą kiekvienai naują veiklą pradėjusiai įmonei, netaikydamos baudų ar veiklos ribojimų už formalius, jokios grėsmės visuomenei, žmonėms ir aplinkai nekeliančius smulkius pažeidimus. Statybos inspekcija, surinkusi maksimalų balų skaičių „konsultavimo“ (10 balų) ir „mažareikšmiškumo“ (10 balų) kategorijose, buvo įvertinta aukščiausiu galimu pažangumo įvertinimu A+. Švieslentės lyderį ir Statybos inspekciją skiria vos 0,15 balo.  

„Džiaugiamės, kad nepaisant riboto finansavimo ir žmogiškųjų išteklių trūkumo, esame pirmajame pažangiausių institucijų penketuke ir iš visų Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų buvome įvertinti geriausiai. Artimiausiu laikotarpiu planuojame pristatyti pokyčius, kurie sudarys galimybes verslą pradedantiems naujokams nuo veiklos pradžios gauti reikiamą metodinę pagalbą ir konsultacijas teritorijų planavimo ir statybos teisinio reguliavimo klausimais. Esu tikra, kad tai sudarys prielaidas teisėtai šių įmonių veiklai, o kartu ir darniai teritorijų plėtrai bei saugiai statybai“, – sakė laikinai Statybos inspekcijos viršininko pareigas einanti Renata Planutienė.   

Kad Statybos inspekcija eina tinkama kryptimi, patvirtina ne tik Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekspertų išvados – vis geriau Statybos inspekcijos veiklą vertina ir jos klientai: vartotojų (juridinių asmenų) pasitenkinimo įstaigos veikla indeksas per praėjusius metus išaugo beveik 2 procentais ir šiuo metu siekia net 77,7 proc. Verslas pabrėžia, kad didžiausią įtaką vertinant pasitenkinimą Statybos inspekcijos paslaugomis turėjo sprendimų pagrįstumas, pateiktos informacijos aiškumas, specialistų kompetencija bei dalykiškas ir mandagus aptarnavimas. Beveik 70 proc. verslo atstovų taip pat teigė nejaučiantys, kad Statybos inspekcija kelia kokią nors administracinę ir priežiūros naštą.

„Dalyvavome Ekonomikos ir inovacijų ministerijos inicijuotame „slapto kliento“ tyrime, kurio metu atliekant tiesioginį stebėjimą visus metus buvo vertinama Statybos inspekcijos interesantui atvykus į įstaigą teikiamų konsultavimo paslaugų kokybė. Tyrimą atlikę analitikai nustatė, kad bendras aptarnavimo kokybės lygis 2019 metais pasiekė 84 proc. Nors pasiektas rodiklis yra pakankamai aukštas, konsultavimo ir metodinės pagalbos gerinimas ir ateityje išliks vienu iš pagrindinių Statybos inspekcijos prioritetų. Siekdami užtikrinti operatyvesnį statybos dalyvių konsultavimą, stiprinsime Konsultavimo skyrių, taip pat rengsime daugiau įvairioms interesantų grupėms skirtos tikslinės metodinės informacijos“, – pažymėjo laikinai Statybos inspekcijos viršininko pareigas einanti Renata Planutienė.
 

Teritorijų planavimo ir statybos klausimais Statybos inspekcija kviečia kreiptis konsultacijų telefonu (8 5) 207 3333.