Informacija

„Pasitikėjimo linijos“ tikslai

  • skatinti asmenis pranešti apie savavališkas statybas, Inspekcijos tarnautojų galimai su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą;
  • sudaryti galimybę asmenims anonimiškai pranešti apie savavališkas statybas, Inspekcijos tarnautojų galimai su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą;
  • operatyviai išaiškinti savavališkas statybas ir šalinti jų padarinius;
  • operatyviai išaiškinti ir ištirti Inspekcijos tarnautojų galimai su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą;
  • užkirsti kelią savavališkoms statyboms, korupcijos atsiradimui;
  • plėtoti tiesioginį visuomenės ir Inspekcijos ryšį internetu.

Pranešimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

Pranešimus apie savavališkas statybas, Inspekcijos tarnautojų su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą, asmenys Pasitikėjimo linija gali pateikti telefonu su atsakikliu (8 5) 272 1072, faksu (8 5) 207 4753, Inspekcijos interneto svetainės skyriaus „Pasitikėjimo linija“ poskyryje „Elektroninė pranešimo forma“ užpildę nurodytą elektroninę formą ir paštu – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius. Pranešimus apie savavališkas statybas Pasitikėjimo linija taip pat galima pateikti per mobiliąją programą „Savavališka statyba“ ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“, išorinėje svetainėje www.planuojustatyti.lt užpildžius pateiktą elektroninę formą.

Pranešimą teikiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui nebūtina nurodyti savo vardo, pavardės ar pavadinimo, adreso, nebūtina pasirašyti pranešimo.

Informuojame, kad vieno pranešimo, pateikto „Pasitikėjimo linijos“ telefonu su atsakikliu, maksimali trukmė yra 3 minutės.

Teikiant pranešimą paštu būtina nurodyti, kad tai Pasitikėjimo linijos pranešimas. Jei tai nenurodyta, registruojant, nagrinėjant šį pranešimą ir vykdant jo nagrinėjimo kontrolę šie Nuostatai netaikomi.

Teikiant pranešimą užpildžius elektroninę pranešimo formą, privalomai turi būti užpildyti šios formos langeliai, pažymėti simboliu *. Teikiant pranešimą per mobiliąją programą „Savavališka statyba“, privalomai užpildomi šioje programoje nurodyti langeliai. Neužpildžius šių langelių pranešimai nepriimami.

Teikiant pranešimą apie Inspekcijos tarnautojų galimai su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą, paštu, faksu arba telefonu turi būti nurodyta:

  • tarnautojo, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, vardas, pavardė ir pareigos;
  • konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas), jį pagrindžiančios aplinkybės.

Teikiant pranešimą apie savavališkas statybas paštu, faksu arba telefonu turi būti nurodyta:

  • konkretus skundžiamas veiksmas, jį pagrindžiančios aplinkybės;
  • statybos adresas ir kiti duomenys, kurie padėtų identifikuoti statybos vietą.

Esant galimybei, pranešimą teikiantis asmuo pateikia dokumentus, patvirtinančius pranešime nurodytus pažeidimus, aplinkybes.

„Pasitikėjimo linija“ gauti pranešimai nagrinėjami „Pasitikėjimo linijos“ nuostatų nustatyta tvarka.

„Pasitikėjimo linijos" kontaktai

Telefonas su atsakikliu (8 5) 272 1072
Faksas (8 5) 207 4753
Elektroninė pranešimo forma
Pašto adresas: A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-28