BDAR
gdpr

Asmenų aptarnavimas

I. ASMENŲ APTARNAVIMAS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS DĖL COVID-19 METU

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II. ASMENŲ KONSULTAVIMAS STATYBOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO BEI INFORMACINIŲ SISTEMŲ KLAUSIMAIS VYKSTA KONSULTACINE LINIJA TEL. (8 5) 207 3333 IR KITAIS NUMATYTAIS BŪDAIS, DAUGIAU INFORMACIJOS ČIA 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS 

Dokumentų priėmimo ypatumai ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 metu.

Rekomenduojame dokumentus teikti bekontakčiais būdais: el. paštu info@vtpsi.lt, per informacines sistemas www.planuojustatyti.lt www.tpdris.lt www.epristatymas.lt www.epilietis.lrv.lt,  faksu (8 5) 272 3620, palikti korespondencijos dėžutėje, esančioje ant pastato fasado A. Vienuolio g. 8, Vilniuje.

Asmenų aptarnavimo vietos, kuriose priimami dokumentai: 

Vilnius

A. Vienuolio g. 8

Kaunas

L. Sapiegos g. 12

Klaipėda

Danės g. 17

Šiauliai

Vilniaus g. 263

Panevėžys

Respublikos g. 38

Alytus

Naujoji g. 2

Utena

Maironio g. 9


REIKALAVIMAI, TAIKOMI TEIKIAMIEMS DOKUMENTAMS

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5 „Dėl  Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisykles), 8 punktu, teikiant asmenų prašymus, skundus, vadovaujamasi šiomis taisyklėmis:

8.1. kreipimaisi pateikiami Viešojo administravimo įstatyme, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimoir kituose teisės aktuose nurodytais būdais, turi atitikti juose nurodytus reikalavimus (įskaitant kalbos, asmens identifikavimo, formos ir kt.);

8.2. kai asmens prašymą, skundą Inspekcijai pateikia asmens atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją Civilinio kodekso, Viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Jei asmens atstovo atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti patvirtintas, vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.3. asmenys gali kreiptis anonimiškai tik tuomet, kai tai numato teisės aktai;

8.4. kai į Inspekciją kreipiamasi dėl asmens duomenų ar dokumentų, kuriuose yra asmens duomenų, autorių teisių objektų (pvz., statinių projektų) gavimo ar prašoma pagal kompetenciją atlikti veiksmus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, turi būti pateikta asmenį identifikuojanti informacija (išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato kitus asmens identifikavimo būdus):

8.4.1. jeigu kreipimasis pateikiamas raštu atvykus į Inspekciją, jį teikiantis fizinis asmuo turi patvirtinti savo tapatybę, parodydamas galiojantį asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą Inspekcijos darbuotojui, kuris priima asmens kreipimąsi. Dokumentus priimantis darbuotojas, prieš juos registruodamas, patikrina asmens tapatybę, ant gauto dokumento nurodydamas, ar asmens tapatybė patvirtinta (spaudu arba užrašo ranka);

8.4.2. jeigu fizinio asmens kreipimasis pateikiamas paštu, per kurjerį, tuomet kartu su pasirašytu kreipimusi turi būti pateikta notaro, konsulinio pareigūno ar seniūno patvirtinta asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopija. Dokumentus vietoje priimantis darbuotojas, prieš juos registruodamas, patikrina asmens tapatybę, ant gauto dokumento nurodydamas, ar asmens tapatybė patvirtinta (spaudu arba ranka). Gauta asmens tapatybės dokumento kopija, registruojant dokumentus, į sistemą neįkeliama, ji saugoma byloje;

8.4.3. fiziniams ir juridiniams asmenims teikiant kreipimąsi elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;

8.4.4. kreipiantis per E.pristatymas, per E.pilietis ar kitas informacines sistemas, asmuo identifikuojamas jose nurodytais būdais;

8.4.5. juridinis asmuo pateikia kreipimąsi ant savo blanko, išskyrus atvejus, kai kreipimasis teikiamas per informacines sistemas ir jose nereikia pateikti atskirai suformuoto kreipimosi dokumento. Elektroniniu paštu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ar įgalioto asmens elektroniniu parašu, paštu, per kurjerį ar tiesiogiai teikiamas dokumentas – juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.

 

SVARBU: Dėl konkrečių reikalavimų kreipimuisi, individualiai vertinamas atitinkamas teisės aktas, reguliuojantis vieno ar kito dokumento pateikimą.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. Pasiteirauti dėl prašymų, skundų ir kitų dokumentų priėmimo, registracijos ir pan. galima telefonu (8 5) 272 2748.

Darbo laikas (prieš šventes dirbame valanda trumpiau):

  • pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val.;
  • penktadieniais nuo 8 iki 15.45 val.;

Inspekcijos administracijos padalinių kontaktai (žr. Kontaktai)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V. INSPEKCIJOS TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ APRAŠYMUS GALITE RASTI ČIA.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 VI. TEISĖS AKTAI

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės

Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės

Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės

Asmenys, atsakingi už fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimą taikant „Vieno langelio“ principą  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VII. ĮVERTINKITE APTARNAVIMO KOKYBĘ

     Gerbiamieji interneto svetainės lankytojai, Inspekcija, siekdama pagerinti aptarnavimo kokybę, išsiaiškinti trūkumus ir priežastis, Jūsų poreikius, vykdo anoniminę apklausą. Prašytume atsakyti į anketos klausimus. Užtruksite ne ilgiau kaip 1 ar 2 minutes. Vertiname Jūsų kiekvieno nuomonę, tad iš anksto dėkojame už atsakymus, kurie padės įvertinti paslaugų kokybę, skatins ieškoti būdų, kaip pagerinti šį darbą. Konfidencialumas garantuojamas. Jūsų nuomonė apie aptarnavimo kokybę

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-02