BDAR
gdpr

Rinkliavos

RINKLIAVOS IR KITOS ĮMOKOS

I. RINKLIAVOS UŽ PASLAUGAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinti konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai už:

- savivaldybių teikiamas paslaugas. Valstybės rinkliava sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Valstybės rinkliavos už savivaldybių teikiamas paslaugas (statybą leidžiančių dokumentų išdavimą) įmokos kodas yra 530xx, kur xx yra savivaldybės kodas. Savivaldybių kodus galima rasti https://www.vmi.lt/evmi/imoku-kodai

- Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) teikiamas paslaugas. Įmokos kodas 5809.

Valstybės rinkliavos mokamos į pasirinktą VMI sąskaitą, kurios skelbiamos https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai

II. ĮMOKA UŽ SAVAVALIŠKOS STATYBOS ĮTEISINIMĄ

Įmoka už savavališkos statybos įteisinimą mokama į vieną iš VMI biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų. Įmokos kodas 5446, mokėjimo paskirtyje nurodant, kad įmoka mokama už savavališkos statybos įteisinimą, skirtą Aplinkos apsaugos rėmimo programai (https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai).

III. BAUDOS UŽ ADMINISTRACINIUS NUSIŽENGIMUS

Pagal Inspekcijos pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus juridiniams asmenims paskirtos baudos už Statybos įstatymo pažeidimus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai, mokamos į Inspekcijos sąskaitą LT47 7300 0101 2622 8899 banke AB „Swedbank“, įmokos kodas 5447. Gavusi šias baudas, Inspekcija pati jas perveda VMI.

Pagal Inspekcijos pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus juridiniams asmenims paskirtos baudos už Teritorijų planavimo įstatymo pažeidimus mokamos į Inspekcijos sąskaitą LT47 7300 0101 2622 8899 banke AB „Swedbank“, įmokos kodas 6796 (juridiniams asmenims). Gavusi šias baudas, Inspekcija pati jas perveda VMI.

Baudos, paskirtos fiziniams asmenims už administracinius nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, mokamos į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Įmokos kodas 1001 (fiziniams asmenims) (https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai).

IV. CIVILINIO PROCESO KODEKSO PAGRINDU SKIRTOS BAUDOS

Pagal antstolių prašymus Civilinio proceso kodekso 771 str. pagrindu paskirtos procesinės baudos už teismų sprendimų ar privalomųjų nurodymų šalinti pažeidimus statybos srityje nevykdymą (kai šių pažeidimų šalinimą kontroliuoja Inspekcija) mokamos į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Įmokos kodas 6804 (https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai).

IV. KITA INFORMACIJA

Informacija apie įmokų kodus ir mokėjimo vykdymo pavedimo formavimą pateikta VMI interneto svetainėje šiais adresais: https://www.vmi.lt/evmi/imoku-kodai ir https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai

Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas, patvirtintas VMI viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 (žr. aktualią redakciją).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-24