BDAR

Rinkliavos

    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinti konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai už:

  - savivaldybių teikiamas paslaugas. Valstybės rinkliava sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - VMI) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Valstybės rinkliavos už savivaldybių teikiamas paslaugas (statybą leidžiančių dokumentų išdavimą) įmokos kodas yra 530xx, kur xx yra savivaldybės kodas. Savivaldybių kodus galima rasti  http://www.vmi.lt/cms/imoku-kodai#savivaldybes;  

   - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) teikiamas paslaugas. Įmokos kodas 5809.

     Valstybės rinkliavos mokamos į pasirinktą VMI sąskaitą, kurios skelbiamos https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita.

     Įmoka už savavališkos statybos įteisinimą mokama į vieną iš VMI biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų. Įmokos kodas 5446, mokėjimo paskirtyje nurodant, kad įmoka mokama už savavališkos statybos įteisinimą, skirtą Aplinkos apsaugos rėmimo programai.

    Baudos, paskirtos pagal Inspekcijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus už Statybos įstatymo pažeidimus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai, mokamos į Inspekcijos sąskaitą LT47 7300 0101 2622 8899 banke AB „Swedbank“, įmokos kodas 5447 (juridiniams asmenims).

     Baudos, paskirtos už administracinius teisės pažeidimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, mokamos į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Įmokos kodas 1001 (fiziniams asmenims).

     Informacija apie įmokų kodus ir mokėjimo vykdymo pavedimo formavimą pateikta Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje šiais adresais: http://www.vmi.lt/cms/imoku-kodai ir http://www.vmi.lt/cms/mokejimo-vykdymo-dokumento-formavimas.

    Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. VA-113/1B-707 redakcija).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-01