Leidimai branduolinės energetikos objektams

Reikalavimai ir teiktini dokumentai leidimui gauti yra nustatyti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 32 straipsnyje. Čia pateikta nuoroda į įstatymo aktualią redakciją (2017-11-01 iki 2019-04-30)

Leidimų išdavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-19 nutarimu Nr. 1165

Leidimų išdavimo procedūrai atlikti reikalingų dokumentų formos patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-08-20 įsakymu Nr. 447

Už leidimo išdavimą atsakingas padalinys - Teritorijų planavimo ir statybos skyrius.

L. e. Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pareigas Mindaugas Kėrys, tel. (8 5) 207 4781, el. paštas m.kerys@vtpsi.lt

Leidimo išdavimui pateiktus dokumentus tikrina:

Vyr. specialistas Ramūnas Druktenis, tel. (8 5) 273 1770, el. paštas r.druktenis@vtpsi.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-25