BDAR
gdpr

Leidimai branduolinės energetikos objektams

Reikalavimai ir teiktini dokumentai leidimui gauti yra nustatyti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 32 straipsnyje. Čia pateikta nuoroda į įstatymo aktualią redakciją

Leidimų išdavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-19 nutarimu Nr. 1165

Leidimų išdavimo procedūrai atlikti reikalingų dokumentų formos patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-08-20 įsakymu Nr. 447

Už leidimų išdavimą atsakingas asmuo:

Inspekcijos vyriausiasis patarėjas Aidas Valys t. 8(5) 2713027, el. paštas a.valys@vtpsi.lt

Leidimo išdavimui pateiktus dokumentus tikrina paskirtas Inspekcijos teritorinio padalinio specialistas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-18