BDAR
gdpr

Patariamoji taryba

Patariamoji taryba

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), siekdama didinti Statybos inspekcijos veiklos efektyvumą, mažinti įstaigos sukeliamą priežiūros ir administracinę naštą, tobulinti informacinėmis sistemomis teikiamų paslaugų kokybę, įsteigė Patariamąją (konsultacinę) tarybą. Taryba veikia visuomeniniais pagrindais, jos narių darbas taryboje – neatlygintinas.

Tarybos nariai teikia rekomendacijas aplinkos ministrui ir Statybos inspekcijos viršininkui įvairiais Statybos inspekcijos veiklos gerinimo klausimais (dėl prioritetų, strateginių ir metinių veiklos planų, metinės veiklos ataskaitos projekto, valdymo ir vidaus kontrolės funkcijų efektyvumo, įstaigos antikorupcinės politikos ir priemonių ir pan.), ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais (dėl ūkio subjektų rizikingumo vertinimo, ūkio subjektų veiklos patikrinimų organizavimo gerinimo, poveikio priemonių ūkio subjektams nustatymo ir pan.) ir verslo aplinkos gerinimo klausimais (dėl administracinės ir priežiūros naštos mažinimo, teisinio reguliavimo tobulinimo teritorijų planavimo ir statybos srityse ir pan.), taip pat analizuoja, kaip įstaiga įgyvendina pateiktus pasiūlymus.

Patariamosios (konsultacinės) tarybos sudėtis:

 1. Gintarė Rastenė AB Litgrid Rizikų valdymo vadovė (Tarybos pirmininkė).
 2. Kęstutis Šetkus – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktorius (Tarybos pirmininko pavaduotojas).
 3. Vytautas Adomaitis VšĮ Versli Lietuva Verslo aplinkos gerinimo grupės vadovas.
 4. Kristina Kertenė  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo priežiūros politikos skyriaus patarėja).
 5. Živilė Kriščiūnėnepriklausoma ekspertė.

Patariamosios (konsultacinės) tarybos nuostatai

 1. Tarybos narių ir Statybos inspekcijos prisistatymas.
 2. Statybos inspekcijos veiklos (struktūros, ilgalaikės strategijos, metinio veiklos plano ir pagrindinių problemų) pristatymas.
 3. Tarybos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai.
 4. Kiti klausimai. 
 1. Statybos inspekcijos korupcijos prevencijos veiksmų ir priemonių pristatymas.
 2. Statybos inspekcijos korupcijos prevencijos veiksmų bei priemonių aptarimas.
 3. Kiti klausimai.
 1. Statybos inspekcijoje gaunamų skundų nagrinėjimo problematikos pristatymas.
 2. Statybos inspekcijoje gaunamų skundų nagrinėjimo procesų ir problemų aptarimas.
 3. Patariamosios (konsultacinės) tarybos veiklos viešinimas.
 4. Kiti klausimai. 
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-02