Patariamoji (konsultacinė) taryba

Patariamoji taryba

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), siekdama didinti Statybos inspekcijos veiklos efektyvumą, mažinti įstaigos sukeliamą priežiūros ir administracinę naštą, tobulinti informacinėmis sistemomis teikiamų paslaugų kokybę, įsteigė Patariamąją (konsultacinę) tarybą. Taryba veikia visuomeniniais pagrindais, jos narių darbas taryboje – neatlygintinas.

Tarybos nariai teikia rekomendacijas aplinkos ministrui ir Statybos inspekcijos viršininkui įvairiais Statybos inspekcijos veiklos gerinimo klausimais (dėl prioritetų, strateginių ir metinių veiklos planų, metinės veiklos ataskaitos projekto, valdymo ir vidaus kontrolės funkcijų efektyvumo, įstaigos antikorupcinės politikos ir priemonių ir pan.), ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais (dėl ūkio subjektų rizikingumo vertinimo, ūkio subjektų veiklos patikrinimų organizavimo gerinimo, poveikio priemonių ūkio subjektams nustatymo ir pan.) ir verslo aplinkos gerinimo klausimais (dėl administracinės ir priežiūros naštos mažinimo, teisinio reguliavimo tobulinimo teritorijų planavimo ir statybos srityse ir pan.), taip pat analizuoja, kaip įstaiga įgyvendina pateiktus pasiūlymus.

Patariamosios (konsultacinės) tarybos sudėtis:

  1. Gintarė RastenėAB Litgrid Rizikų valdymo vadovė (Tarybos pirmininkė).
  2. Kęstutis Šetkus – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktorius (Tarybos pirmininko pavaduotojas).
  3. KristinaKertenėEkonomikos ir inovacijų ministerijos Geresnio reglamentavimo ir verslo priežiūros politikos grupės  patarėja.
  4. Robertas ŠerėnasUAB „Vilniaus vandenys“ audito komiteto narys, nepriklausomas valdybos narys,  SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ – nepriklausomas valdybos narys, UAB „LEANERS“ direktorius/partneris.
  5. Donata Gusčė – Lietuvos transporto saugos administracijos Priežiūros departamento direktorė.

Patariamosios (konsultacinės) tarybos nuostatai.

Atnaujinimo data: 2023-09-23