1 – ojo Patariamosios (konsultacinės) tarybos posėdžio darbotvarkė

  1. Tarybos narių ir Statybos inspekcijos prisistatymas.
  2. Statybos inspekcijos veiklos (struktūros, ilgalaikės strategijos, metinio veiklos plano ir pagrindinių problemų) pristatymas.
  3. Tarybos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai.
  4. Kiti klausimai. 

Atnaujinimo data: 2023-09-23