2 – ojo Patariamosios (konsultacinės) tarybos posėdžio darbotvarkė

  1. Statybos inspekcijos korupcijos prevencijos veiksmų ir priemonių pristatymas.
  2. Statybos inspekcijos korupcijos prevencijos veiksmų bei priemonių aptarimas.
  3. Kiti klausimai.

Atnaujinimo data: 2023-09-23