3 – ojo Patariamosios (konsultacinės) tarybos posėdžio darbotvarkė

  1. Statybos inspekcijoje gaunamų skundų nagrinėjimo problematikos pristatymas.
  2. Statybos inspekcijoje gaunamų skundų nagrinėjimo procesų ir problemų aptarimas.
  3. Patariamosios (konsultacinės) tarybos veiklos viešinimas.
  4. Kiti klausimai. 

Atnaujinimo data: 2023-09-23