4 – ojo Patariamosios (konsultacinės) tarybos posėdžio darbotvarkė

  1. Asmenų aptarnavimo kokybės (standarto) aptarimas
  2. Kiti klausimai. 

Atnaujinimo data: 2023-09-23