5 – ojo Patariamosios (konsultacinės) tarybos posėdžio darbotvarkė

  1. Naujų Patariamosios (konsultacinės) tarybos narių pristatymas.
  2. Patariamosios (konsultacinės) tarybos pirmininko rinkimai.
  3. 2022 m. Patariamosios (konsultacinės) tarybos ataskaitos projekto svarstymas.
  4. Esminių Inspekcijos 2022 m. darbų ir planų 2023 m. pristatymas ir aptarimas.
  5. 2023 m. Patariamosios (konsultacinės) tarybos susitikimų grafiko ir posėdžių temų aptarimas.

Atnaujinimo data: 2023-09-23