Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

22. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

23. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

24. Jei įstaiga turi pavaldžių įstaigų, valdo tiesiogiai pavaldžių įstaigų funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

25. Vadovauja įstaigai.

26. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

27. Valdo įstaigos išteklius.

 

 

 

 

 

28. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

29. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

29.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

29.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

 

 

30. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

30.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;

 

30.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.