Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

7. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 

 

 

 

 

8. Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas žodžiu ir el. paštu teisės aktų taikymo klausimais, rengia rašytinių patvirtintų konsultacijų projektus, teikia tiesiogines konsultacijas internetu dėl teisės aktų aktualių redakcijų nuorodų.

9. Pagal kompetenciją teikia Inspekcijos struktūriniams padaliniams tarnybinę pagalbą teisės aktų taikymo klausimais, dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose, atstovauja įstaigai.

10. Analizuoja veiklą, identifikuoja problemas, jų priežastis, teikia pasiūlymus dėl veiklos ir teisės aktų tobulinimo, teikia skyriaus vedėjui reikalingus duomenis darbo planų ir ataskaitų parengimui.

 

 

 

 

 

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

12. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

12.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

12.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;

12.3. studijų kryptis – mechanikos inžinerija;

12.4. studijų kryptis – architektūra;

12.5. studijų kryptis – teisė;

arba:

 

12.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

12.7. darbo patirtis – statybų srities patirtis;

12.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

 

 

13. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

13.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.