2016 m. lapkričio 7 d. Nr. 1V-128

Dėl Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų patvirtinimo

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V-139

Dėl Prašymo leisti tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V-138

Dėl Leidimo tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V-129

Dėl Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo

2016 m. rugsėjo 19 d. Nr. 1V-113

Dėl Leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo

2017 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-152

Dėl deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos  (-ų) paskirties keitimą (tvirtinamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos / registruojamos, kai atlikta statinio bendroji ekspertizė / tik registruojamos) rekvizitų patvirtinimo

2017 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-153

Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo

2016 m. birželio 15 d. Nr. 1V-77

Dėl Prašymo išduoti branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo

2017 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-154

Dėl Statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V-136

Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo

2016 m. gruodžio 28 d. Nr. 1V-182

Dėl Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. 1V-169

Dėl Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio reikalavimams rekvizitų patvirtinimo

2014 m. lapkričio 7 d. Nr. 1V-163

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Statybos valstybinės priežiūros proceso aprašo patvirtinimo

2018 m. vasario 20 d. Nr. 1V-11

Dėl administracinių nusižengimų bylų Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos nagrinėjimo

2012 m. kovo 29 d. Nr. 1V-53

(2020-09-03 įsakymu Nr. 1V-147 patvirtinta nauja redakcija)

Dėl statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

2018 m. spalio 10 d. Nr. 1V-128

Dėl Kvietimo rekvizitų patvirtinimo

2017 m. liepos 17 d. Nr. 1V-91

Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų patvirtinimo

2015 m. gruodžio 11 d. Nr. 1V-206

Dėl Statinio (-ių) atitikties statinio projektui patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2019 m. rugsėjo 5 d.  Nr. 1V-153

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reidų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2013 m. sausio 16 d. Nr. 1V-10

Dėl statybos užbaigimo aktų, deklaracijų apie statybos užbaigimą ir pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2011 m. vasario 4 d. Nr. 1V-17

Dėl planavimo sąlygų, pritarimų projektiniams pasiūlymams, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarkos ir teisėtumo tikrinimo aprašo patvirtinimo

2017 m. sausio 24 d. Nr. 1V-10 

Dėl Planavimo sąlygų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentui (bendrajam / detaliajam planui) rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto, planavimo sąlygų specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto, statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo akto ir pritarimo projektiniams pasiūlymams teisėtumo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. 1V-166

Dėl Privalomojo nurodymo rekvizitų patvirtinimo

2016 m. gruodžio 13 d. Nr. 1V-156

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus rekvizitų patvirtinimo

2016 m. gegužės 04 d. Nr. 1V-48

Dėl Savavališkos statybos akto rekvizitų patvirtinimo

2016 m. lapkričio 16 d. Nr. 1V-136

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius rekvizitų patvirtinimo

2016 m. gruodžio 13 d. Nr. 1V-157

(2021-06-14 įsakymu Nr. 1V-77 patvirtinta nauja redakcija)

Dėl Privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų rekvizitų patvirtinimo

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V-141 (2021-06-17 įsakymu Nr. 1V-81 patvirtinta nauja redakcija)

Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V-140

(2021-05-24 įsakymu Nr. 1V-64 patvirtinta nauja įsakymo redakcija)

Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. 1V-186

(2021-05-25 įsakymu Nr. 1V-65 patvirtinta nauja redakcija)

Dėl Sprendimo dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo rekvizitų patvirtinimo

2016 m. gruodžio 23 d. Nr. 1V-176

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2016 m. gruodžio 20 d. Nr. 1V-168

Dėl Privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2015 m. gruodžio 11 d. Nr. 1V-207

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. 1V-175

Dėl Privalomųjų nurodymų ir teismo sprendimų priverstinio vykdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Atnaujinimo data: 2023-11-03