BDAR
gdpr

Įsakymai, reglamentuojantys teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą

2011 m. vasario 4 d. Nr. 1V-17

Dėl planavimo sąlygų, pritarimų projektiniams pasiūlymams, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarkos ir teisėtumo tikrinimo aprašo patvirtinimo

2017 m. sausio 24 d. Nr. 1V-10 

Dėl planavimo sąlygų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentui (bendrajam / detaliajam planui) rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto, planavimo sąlygų specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto, statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo akto ir pritarimo projektiniams pasiūlymams teisėtumo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2016 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 1V-99  

Dėl Administracinių sprendimų, priimtų nevykdant teritorijų planavimo proceso, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2014 m.  spalio 28 d.  Nr. 1V-148

(2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1V-200 redakcija)

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritorijų planavimo proceso ir administracinių sprendimų, priimtų nevykdant teritorijų planavimo proceso tikrinimo proceso aprašo patvirtinimo 

2014 m. spalio 28 d. Nr. 1V-149

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos su teritorijų planavimu susijusių dokumentų išdavimo proceso aprašo patvirtinimo 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-04