BDAR
gdpr

Įsakymai, reglamentuojantys teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą

2017 m. sausio 24 d. Nr. 1V-10 

Dėl planavimo sąlygų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentui (bendrajam / detaliajam planui) rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto, planavimo sąlygų specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2016 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 1V-99  

Dėl Administracinių sprendimų, priimtų nevykdant teritorijų planavimo proceso, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2014 m.  spalio 28 d.  Nr. 1V-148

(2019 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1V-142 

redakcija)

 

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo proceso tikrinimo proceso aprašo patvirtinimo 

2014 m. vasario 13 d. Nr. 1V-32

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo

2011 m. vasario 4 d. Nr. 1V-17

Dėl Planavimo sąlygų, planavimo sąlygų sąvadų ir statybą leidžiančių dokumentų parengimo bei išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

    2014 m. spalio 28 d. Nr. 1V-149 Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos su teritorijų planavimu susijusių dokumentų išdavimo proceso aprašo patvirtinimo

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-27