BDAR
gdpr

Kiti įsakymai

2014 m. sausio 8 d. Nr. 1V-5

(netenka galios nuo 2022-05-01, nuostatos perkeltos į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą)

Dėl Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo

2020 m. liepos 30 d. Nr. 1V-132

Dėl Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos informacijos apie pažeidimus, gautos vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo

2017 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 1V-105

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo

2012 m. kovo 12 d. Nr. 1V-33

Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės   priežiūros  informacinės sistemos „Infostatyba“ prieigos suteikimo taisyklių patvirtinimo

2014 m. spalio 29 d. Nr. 1V-153

(2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.  1V-247 išdėstyta nauja redakcija)

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viešųjų ryšių tvarkos aprašo patvirtinimo

2011 m. kovo 31 d. Nr. 1V-56

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo

2020 m. balandžio 8 d. Nr. 1V-55

Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1V-55, kuriais patvirtinti Inspekcijos elgesio kodeksas ir Inspekcijos antikorupcinės aplinkos vadovas

2020 m. birželio 16 d. 1V-111

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo aprašo patvirtinimo

2019 m. lapkričio 28 d. Nr. 1V-197

Dėl kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos valdomų valstybės ir kitų informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, veiklos tęstinumo valdymo plano ir naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo 

2019 m. birželio 27 d. Nr. 1V-96

Dėl kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos valdomų valstybės ir kitų informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo ir saugos įgaliotinio paskyrimo

2017 m. liepos 17 d. Nr. 1V-90 

 

Dėl dokumentų registravimo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos  inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje "Avilys" ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje "Infostatyba"

2014 m. gruodžio 31 d. Nr. 1V-205

Dėl asmens duomenų tvarkymo valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo ir atsakingų už duomenų saugą asmenų skyrimo

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-04