BDAR
gdpr

Tarnybiniai nusižengimai

Informacija apie įstaigoje nustatytus tarnybinius nusižengimus ir darbo pareigų pažeidimus 2020 m.

2020 m. Inspekcijoje pradėtos 26 tarnybinių nusižengimų tyrimų procedūros dėl galimų valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų. Iš jų – 14 tarnybinių nusižengimų tyrimų procedūrų užbaigta Inspekcijos viršininkui pripažinus valstybės tarnautojus padarius tarnybinius nusižengimus bei paskyrus tarnybinę nuobaudą: 9 atvejais – pastabą, 4 atvejais – papeikimą, 1 atveju – griežtą papeikimą. 9 atvejais pripažinta, kad valstybės tarnautojai tarnybinių nusižengimų nepadarė, o 3 tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūros atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka.

2020 m. Inspekcijoje atlikus 3 tyrimus dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, galimų darbo pareigų pažeidimų bei 2 atvejais nustačius pažeidimus, šie darbuotojai buvo įspėti, kad jiems padarius antrą tokį patį pažeidimą, jie gali būti atleisti iš darbo.

 

Informacija apie įstaigoje nustatytus tarnybinius nusižengimus ir darbo pareigų pažeidimus 2021 m.

2021 metais Inspekcijoje pradėti 34 tarnybinių nusižengimų tyrimai dėl galimų valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų. Iš jų – 19 tarnybinių nusižengimų tyrimų procedūrų užbaigta Inspekcijos viršininkui pripažinus valstybės tarnautojus padarius tarnybinius nusižengimus bei paskyrus tarnybinę nuobaudą: 11 atvejų – pastabą, 7 atvejais – papeikimą, 1 atveju – griežtą papeikimą. 2 atvejais pripažinta, kad valstybės tarnautojai tarnybinius nusižengimus padarė, bet nuobauda jiems nebuvo skirta. 5 atvejais pripažinta, kad valstybės tarnautojai tarnybinių nusižengimų nepadarė, 4 atvejais tarnybinių nusižengimų tyrimų procedūros buvo nutrauktos, o 1 tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūra atliekama teisės aktų nustatyta tvarka.

Inspekcijos viršininkui pripažinus, jog asmenys, ėję valstybės tarnautojo pareigas, padarė tarnybinius nusižengimus, buvo nustatytos tarnybinės nuobaudos, kurios turėjo būti skirtos tarnybinius nusižengimus padariusiems asmenims: 1 atveju – papeikimas, 2 atvejais – griežtas papeikimas.

 

2021 metais Inspekcijoje atlikus 3 tyrimus dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, galimų darbo pareigų pažeidimų bei 2 atvejais nustačius pažeidimus, šie darbuotojai buvo įspėti, kad jiems padarius antrą tokį patį pažeidimą, jie gali būti atleisti iš darbo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-04