Tarnybiniai nusižengimai

Informacija apie įstaigoje nustatytus tarnybinius nusižengimus 2017 m.

2017 m. I ketvirtį Inspekcijoje pradėta 11 tarnybinių nusižengimų tyrimų procedūrų dėl galimų valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų. Iš jų – 4 tarnybinių nusižengimo tyrimo procedūros užbaigtos Inspekcijos viršininkui pripažinus valstybės tarnautojus padarius tarnybinius nusižengimus bei paskyrus tarnybinę nuobaudą – pastabą, 1 atveju – papeikimą, 3 – tarnybinių nusižengimo procedūros užbaigtos pripažinus valstybės tarnautojus padariusius tarnybinius nusižengimus, bet, atsižvelgiant į suėjusį senaties terminą, nuobaudos jiems neskyrus ir 2 – pripažinus valstybės tarnautojus nepadarius tarnybinių nusižengimų. Taip pat 1 tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūra teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyta.

2017 m. II ketvirtį Inspekcijoje pradėtos 7 tarnybinių nusižengimų tyrimų procedūros. Iš jų – 3 tarnybinių nusižengimo tyrimo procedūros užbaigtos Inspekcijos viršininkui pripažinus valstybės tarnautojus padarius tarnybinius nusižengimus bei paskyrus tarnybinę nuobaudą – pastabą, 2 atvejais – papeikimą, 1 atveju – griežtą papeikimą, 1 tarnybinio nusižengimo procedūra užbaigta pripažinus valstybės tarnautoją padariusius tarnybinį nusižengimą, bet, atsižvelgiant į suėjusį senaties terminą, nuobauda jam neskirta.

2017 m. III ketvirtį Inspekcijoje pradėtos 6 tarnybinių nusižengimų tyrimų procedūros. Iš jų – 2 tarnybinių nusižengimo tyrimo procedūros užbaigtos Inspekcijos viršininkui pripažinus valstybės tarnautojus padarius tarnybinius nusižengimus bei paskyrus tarnybinę nuobaudą – pastabą, 1  tarnybinio nusižengimo procedūra užbaigta pripažinus valstybės tarnautoją padariusius tarnybinį nusižengimą, bet, atsižvelgiant į suėjusį senaties terminą, nuobauda jam neskirta. Taip pat 1 tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūra teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyta, o 2 tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūros atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-23