BDAR
gdpr

Tarnybiniai nusižengimai

Informacija apie įstaigoje nustatytus tarnybinius nusižengimus ir darbo pareigų pažeidimus 2020 m.

2020 m. Inspekcijoje pradėtos 26 tarnybinių nusižengimų tyrimų procedūros dėl galimų valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų. Iš jų – 14 tarnybinių nusižengimų tyrimų procedūrų užbaigta Inspekcijos viršininkui pripažinus valstybės tarnautojus padarius tarnybinius nusižengimus bei paskyrus tarnybinę nuobaudą: 9 atvejais – pastabą, 4 atvejais – papeikimą, 1 atveju – griežtą papeikimą. 9 atvejais pripažinta, kad valstybės tarnautojai tarnybinių nusižengimų nepadarė, o 3 tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūros atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka.

2020 m. Inspekcijoje atlikus 3 tyrimus dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, galimų darbo pareigų pažeidimų bei 2 atvejais nustačius pažeidimus, šie darbuotojai buvo įspėti, kad jiems padarius antrą tokį patį pažeidimą, jie gali būti atleisti iš darbo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-19