BDAR

Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena

Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena 2018 m.

Eil. Nr.

Teisės aktas, nustatantis teisinį reguliavimą, kurio stebėsena yra atliekama

Teisinio reguliavimo stebėsenos pradžia

Teisinio reguliavimo stebėsenos pabaiga

1.

Statybos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/yPBYFuVHsn

2018-03-01

2018-10-31

2.

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5756AB4F657E/IlwcbsOVXy

2018-03-01

2018-10-31

3.

Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1V-53

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3A6D6656CAD9/RpQhYfnORS

2018-03-01

2018-10-31

4.

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/lXQCIuOLzN

2018-03-01

2018-10-31

 

Atlikta teisinio reguliavimo stebėsena 2017 m.

Eil. Nr.

Teisės aktas, nustatantis teisinį reguliavimą, kurio stebėsena yra atliekama

Teisinio reguliavimo stebėsenos pradžia

Teisinio reguliavimo stebėsenos pabaiga

1.

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu  Nr. D1-738

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f

 

2017-03-01

2017-10-31

2.

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/RNvbNPSYLa

 

2017-03-01

2017-10-31

3.

Statybos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/bQAUbzCAlt

 

2017-03-01

2017-10-31

4.

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5756AB4F657E/IlwcbsOVXy

 

2017-03-01

2017-10-31

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-28