BDAR
gdpr

Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos

 

Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašas, kuriame buvo numatyta teisinio reguliavimo stebėseną atliekančių įstaigų prie ministerijų pareiga interneto svetainėje paskelbti teisinio reguliavimo stebėsenos pažymas, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2021 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1R-161 buvo pripažintas netekusiu galios.

 

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 241 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą atlieka ministerijos pagal atitinkamam ministrui pavestas valdymo sritis.

 

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 243 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo ataskaita yra skelbiama Teisės aktų informacinėje sistemoje ir galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą atlikusios ministerijos interneto svetainėje.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-13