BDAR
gdpr

Infostatyba

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, įgyvendindama Elektroninės valdžios koncepciją bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr 1468 patvirtinto „Elektroninės valdžios koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano“ 5.33 priemonę „Išduoti nuotoliniu ryšiu statybos leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims, sukurti ir įdiegti bendrą informacijos apie statybų būklę šalyje sistemą“:

 

2004 metais parengė „Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatus“ (patvirtinti aplinkos ministro 2004-09-27 įsakymu Nr. D1-502); 2005 metais parengė Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos specifikaciją (užregistruota Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2005-03-15 registracijos Nr. IS-78) bei šios sistemos bendrąjį projektą.

 

2005 metais pateikė paraišką paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. T-111 skirta Inspekcijai projektui „Viešųjų paslaugų teikimo nuotoliniu ryšiu ir statybos leidimų informacinės sistemos, įgyvendinant elektroninės valdžios koncepciją (pagal ES programinius dokumentus) sukūrimo ir įdiegimo išplėtimas” (paraiškos kodo Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04-022) įgyvendinti iki 2 943 925, 71 (dviejų milijonų devynių šimtų keturiasdešimt trijų tūkstančių devynių šimtų dvidešimt penkių litų ir septyniasdešimt vieno cento) litų.

 

2005 metais sukurtas statybos leidimų posistemio bandomasis variantas, įsigyta dalis kompiuterinės technikos.

 

2006 metais sukurti klasifikatorių tvarkymo ir sistemos administravimo posistemiai, įsigyta dalis techninės ir sisteminės įrangos.

 

2007 metais IS kūrimas tęsiamas pagal nurodytą darbų planą.

 

2008 metai III ketvirtis - projekto pabaiga.

 

po 2008 metų III ketvirčio - IS modifikavimas pagal pasikeitusius teisės aktus.

 

Pasirašyta ES paramos teikimo sutartis dėl elektroninių paslaugų modifikavimo iki bendradarbiavimo lygio. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-17