BDAR
gdpr

Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (iki 2019-06-30)

Eil. Nr.

Patikrinimo akto data

Patikrinimo akto nr.

Patikrinto dokumento pavadinimas

Išvada

Įvedimo data

1. 2019-01-10 REG93161

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m.spalio 16 d. įsakymu Nr. A-1289 "Dėl detaliojo plano Dainų kaime tvirtinimo", koregavimas (žemės sklypo kad. Nr. 9132/0007:359, Ajerų g. 17, Dainų k., Šiaulių k. sen.)

Pritariama teikimui tvirtinti 2019-01-10
2. 2019-01-16 REG93597

Žemės sklypo (6644/0002:312) Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano koregavimas.

Pritariama teikimui tvirtinti 2019-01-16
3. 2019-01-18 REG93942

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A-1516 „Dėl detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. A-633 (8.1) „Dėl detaliojo plano Raizgių kaime tvirtinimo", koregavimo tvirtinimo", patvirtinto detaliojo plano dalies  koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019-01-18
4. 2019-01-25 REG94569

Teritorijos, esančios Mažosios Lietuvos g. 5B ir 11B, Šiauliuose, detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. A-267, koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019-01-25
5. 2019-01-28 REG94646

Panevėžio miesto išorinės reklamos specialusis planas

Nepritariama teikimui tvirtinti 2019-01-28
6. 2019-01-28 REG94740

Teritorijos, esančios Mažosios Lietuvos g. 3C, Šiauliuose, detalusis planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019-01-28
7. 2019-02-04 REG95375

Susisiekimo sistemos specialiojo plano Šiaulių rajone koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019-02-04
8. 2019-02-12 REG96208

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-373 „Dėl detaliojo plano Šiaulių rajone, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Gegužių kaime, tvirtinimo", dalies koregavimas(Šiaulių r. sav., Šiaulių k. sen., Gegužių k., Volungės g. 1C (kad. Nr.9132/0006:659).

Pritariama teikimui tvirtinti 2019-02-12
9. 2019-03-04 REG98176 Žemės sklypo Išradėjų g. 8, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A-1250, koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019-03-04
10. 2019-03-12

REG98850

Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimas Laisvoje ekonominėje zonoje ir Šiaulių pramoniniame parke

Pritariama teikimui tvirtinti 2019-03-12
11. 2019-03-13

REG99068

SKLYPO (A. JAKŠTO G. 1) DETALIOJO PLANO KEITIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2019-03-12
12. 2019-03-18 REG99423 Supaprastinta tvarka parengto žemės sklypo Pramonės g. 15, Šiauliuose detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019-03-18
13. 2019-03-22

REG100128

Detaliojo plano „Pramonės ir J. Janonio g. šiaurės rytų kampas detalaus išplanavimo projektas“ koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019-03-22
14. 2019-03-29 REG100847 TERITORIJOS, RIBOJAMOS J. BASANAVIČIAUS G., UKMERGĖS G., LAISVĖS A. IR SAVANORIŲ A., DETALUSIS PLANAS Pritariama teikimui tvirtinti 2019-04-01
15. 2019-04-08

REG101822

Žemės sklypo (6682/0001:9) Karšinaukos k., Miežiškių sen., Panevėžio r. detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019-04-08
16. 2019-04-09

REG101999

Panevėžio rajono Naurašilių II smėlio ir žvyro telkinio IV sklypo žvyro išteklių naudojimo planas.

Pritariama teikimui tvirtinti 2019-04-09
17. 2019-04-10 REG102126 Miesto centrinės dalies, ribojamos A. Smetonos, Vilniaus, J. Basanavičiaus, Elektros, Kranto gatvių ir Topolių alėjos detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019-04-10
18. 2019-04-11 REG102326 Žemės sklypų suformavimo Aukštupėnų kaime, Kupiškio rajone, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019-04-11
19. 2019-04-12 REG102654 Šiaulių rajono Leičių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo planas Nepritariama teikimui tvirtinti 2019-04-15
20. 2019-04-19 TP1-11 Baisogalos miestelio centrinės dalies detaliojo plano koregavimas. Pritariama teikimui tvirtinti 2019-04-19
21. 2019-04-19 REG103428

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. A-1027 „Dėl detaliojo plano Vinkšnėnų kaime tvirtinimo", dalies koregavimas Šiaulių r. sav., Šiaulių k. sen., Vinkšnėnų k., V.Bielskio g. 113A (kad. Nr. 9103/0001:965).

Pritariama teikimui tvirtinti 2019-04-19
22. 2019-04-23 REG103523

ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 2701/0003:59) PRAMONĖS G., PANEVĖŽYS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Pritarimas teikimui tvirtinti 2019-04-23
23. 2019-04-30 REG104095

TERITORIJOS, RIBOJAMOS STETIŠKIŲ G., JONAŽOLIŲ G., MAIRŪNŲ G. IR REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ, DETALUSIS PLANAS.

Pritarimas teikimui tvirtinti 2019-04-30
24. 2019-04-30 REG104147

DETALIŲJŲ PLANŲ ,,PANEVĖŽIO PRAMONĖS (LOGISTIKOS) CENTRO PAŽALVAIČIUOSE (PRIE J. JANONIO G.) DETALUSIS PLANAS“ IR
,,PANEVĖŽIO PRAMONĖS (LOGISTIKOS) CENTRO PAŽALVAIČIUOSE (PRIE J. JANONIO G.) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS“ KOREGAVIMAS

Pritarimas teikimui tvirtinti 2019-04-30
25. 2019-04-30 REG104149

Detaliųjų planų: „Teritorijos Prekybos g., į pietus nuo mokamos automobilių stovėjimo aikštelės, detaliojo plano keitimas“ ir „Žemės sklypų (S. Kerbedžio g. 12, 12A ir Prekybos g. 6) detalusis planas“ keitimas.

Pritarimas teikimui tvirtinti 2019-04-30
26. 2019-05-22 REG106156

DETALIOJO PLANO „KNIAUDIŠKIŲ III MIKRORAJONO DETALIOJO PLANO KOREKTŪRA“ KOREGAVIMAS.

Pritarimas teikimui tvirtinti 2019-05-22
27. 2019-05-22 REG106176

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. A-859 „Dėl detaliojo plano Bubių kaime, Sodo g. 9, tvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano keitimas, prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą ne didesnį kaip 0,04 ha.

Pritarimas teikimui tvirtinti 2019-05-22
28. 2019-05-22 REG106177

DETALIOJO PLANO „SKLYPO (PALIŪNIŠKIO G. 11A, PANEVĖŽYS) DETALUSIS PLANAS“ KOREGAVIMO.

Pritarimas teikimui tvirtinti 2019-05-22
29. 2019-05-27 REG106580

Žemės sklypo A. Purėno g. 5, Kupiškyje, detalusis planas.

Pritarimas teikimui tvirtinti 2019-05-27
30. 2019-05-27 REG106586

DETALIOJO PLANO „SKLYPO (PRAMONĖS G. 3) DETALUSIS PLANAS“ KOREGAVIMAS.

Pritarimas teikimui tvirtinti 2019-05-27
31. 2019-05-28 REG106719

Žemės sklypų Rėkyvos g. 21C, 24B, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimas.

Priterimas teikimui tvirtinti 2019-05-28
32. 2019-06-03 REG107245

Sklypo Biržuose, Vytauto g. 32, detaliojo plano keitimas.

Pritarimas teikimui tvirtinti 2019-06-03
33. 2019-06-17 REG108665

Radviliškio rajono Bebrujų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas.

Pritarimas teikimui tvirtinti 2019-06-17
34. 2019-06-19 REG108982

Supaprastinta tvarka parengto žemės sklypo Pramonės g. 15,  Šiauliuose detaliojo plano koregavimas (žemės sklype Televizorių g. 14).

Pritarimas teikimui tvirtinti 2019-06-19

Eil. Nr.

Patikrinimo akto data ir Nr.

Patikrinto dokumento pavadinimas

Išvada

Paskelbimo data

1.

2018-01-02 REG55472

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A-1504 (3.1) "Dėl detaliojo plano Dainų kaime tvirtinimo", Šiaulių r. sav., Šiaulių k. sen., Dainų k., koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-01-04

2.

2018-01-09 REG56064

Panevėžio rajono Mitkų II telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo planаs

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-01-09
3. 2018-01-22 REG57348

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. A-286(8.1) "Dėl detaliojo plano Sutkūnų kaime tvirtinimo", koregavimas, Šiaulių r. sav., Šiaulių k. sen., Sutkūnų k. (kad. Nr.9103/0005:7, 9103/0005:33, 9103/0005:55)

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-01-22
4. 2018-01-23 REG57460

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr.T-138 "Dėl detaliojo plano Šiaulių rajone, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Paitaičių kaime, tvirtinimo", keitimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-01-23
5. 2018-01-25 REG57768

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A-866 (8.1) „Dėl detaliojo plano Žuvininkų kaime tvirtinimo", dalies koregavimas (Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žuvininkų k., Pakrantės g. 4)

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-01-05
6. 2018-02-07 REG59215

Šiaulių miesto bendrojo plano dalies - prekybos centrų išdėstymo schemos koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-02-07
7. 2018-02-12 REG59522

Žemės sklypo Vytauto g. 225, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-02-12
8. 2018-02-19 REG60079

Pakruojo rajono savivaldybės Pašilio kaimo ir Pakruojo kaimo vakarinės dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-02-19
9. 2018-02-21 REG60396

DETALIOJO PLANO „ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 2701/0028:483) GĖLAINIŲ G.51A, PANEVĖŽYS DETALUSIS PLANAS“ KOREGAVIMAS

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-02-21
10. 2018-02-21 REG60398

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-143 "Dėl detaliojo plano patvirtinimo Tvenkinio g. 27, Ginkūnų kaime, Šiaulių rajone", koregavimas.

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-02-21
11. 2018-02-23 REG60705

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 1998-11-12 sprendimu Nr. 240 patvirtinto detaliojo plano, Raseinių g. 31,33 ir 35, Kelmės m., keitimas

pritaraima teikimui tvirtinti 2018-02-27
12. 2018-02-23 REG60716

Salduvės parko teritorijos Šiauliuose detaliojo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-02-27
13. 2018-02-27 REG61057

Šiaulių apskrities Kelmės rajono Toleikių smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-02-27
14. 2018-03-07 REG62008

DETALIOJO PLANO „MIESTO CENTRINĖS DALIES, RIBOJAMOS A. SMETONOS, VILNIAUS, J.BASANAVIČIAUS, ELEKTROS, KRANTO GATVIŲ IR TOPOLIŲ ALĖJOS, DETALUSIS PLANAS“ KOREGAVIMAS

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-03-08
15. 2018-03-07 REG62013

Žemės sklypo, unikalus Nr. 9134-0006-0173, kadastrinis Nr.9134/0006:173, detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės valdybos 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 327 "Dėl detaliųjų planų patvirtinimo" (1.1 p.), Šiaulių r. sav., Meškuičių sen., Dapkūnų k., Šiaulių g. 50E, koregavimas.

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-03-08
16. 2018-03-08 REG62121

Žemės sklypo Metalistų g. 4D, Šiauliuose, ir Supaprastinta tvarka parengto žemės sklypo Metalistų g. 4, Šiauliuose, detaliųjų planų koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-03-08
17. 2018-03-12 REG62331

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono valdybos 2001 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 67 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo" Šiaulių rajono savivaldybėje, Ginkūnų seniūnijoje, Ginkūnų kaime, Bijūnų g. 27 ir Bijūnų g. 27A koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-03-14
18. 2018-03-13 REG62528

Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-03-14
19. 2018-03-14 TP1-18 Biržų rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2018-03-14
20. 2018-04-06 REG65040 

Pasvalio rajono Talkonių smėlio telkinio išteklių naudojimo specialusis planas

Nepritariama teikimui tvirtinti 2018-04-06
21. 2018-04-10 REG65306

TERITORIJOS (TINKLŲ G. 35A, 35B, 35R, PANEVĖŽYS) DETALUSIS PLANAS

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-04-10
22. 2018-04-19 REG66421

ŽEMĖS SKLYPO J. JANONIO G. 30B, PANEVĖŽIO M. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-04-19
23. 2018-04-20 REG66616

TERITORIJOS Į ŠIAURĘ NUO GYVENAMOJO NAMO (DAINAVOS G. 29) DETALIOJO PLANO KEITIMAS

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-04-20
24. 2018-05-07 REG68092

Šiaulių rajono Trauleinių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-05-08
25. 2018-05-11 REG68843

Detaliojo plano „Laisvos valstybinės žemės ir probleminių teritorijų Panevėžio mieste detalusis planas. Teritorija Nr. 4“ keitimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-05-15
26. 2018-05-15 REG69137

Panevėžio rajono Kulbių telkinio II sklypo žvyro išteklių naudojimo planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-05-15
27. 2018-05-16 REG69274

Teritorijos Pramonės g. 24, Šiauliuose, detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-276, koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-05-18
28. 2018-05-23 REG70068

Kelmės miesto civilinių kapinių teritorijos (apie 10 ha) tarp S. Nėries ir Serbentų gatvių, Kelmės m. Kelmės r. sav. detalusis planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-05-25
29. 2018-05-23 REG70158

Žemės sklypų (kadastro Nr. 6611/0005:3, Nr. 6611/0005:53 ir Nr. 6611/0005:79) Berčiūnų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-05-25
30. 2018-05-28 REG70508

Rėkyvos gyvenamojo kvartalo Šiauliuose, detaliojo plano  koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-05-28
31. 2018-05-30      TP1-30 Pakruojo rajono Petrašiūnų III telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2018-06-01
32. 2018-06-06 REG71679

Teritorijos šalia Sembos ir projektuojamos Baltų gatvių sankirtos, Šiauliuose, detaliojo plano  koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-06-08
33. 2018-06-12 REG72165

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių r. sav. administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. A-1329(8.1) "Dėl detaliojo plano Motaičių kaime",koregavimas(Šiaulių r. sav., Šiaulių k. sen., Aukštelkės k., Minijos g. 6 (kad. Nr.9105/0010:263) ir Minijos g. 4 (kad. Nr.9105/0010:398).

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-06-15
34. 2018-06-12 REG72188

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. A-1637 „Dėl detaliojo plano Lieporių kaime tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimas Šiaulių r. sav., Šiaulių k. sen., Lieporių k. (kadastro Nr. 9132/0005:270).

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-06-15
35. 2018-06-13 REG72426

DETALIOJO PLANO „PRAMONĖS–TIEKIMO G. SANKRYŽOS PIETVAKARINIO KAMPO DETALAUS PLANAVIMO PROJEKTO, TERITORIJOS (PRAMONĖS G. 7) DETALIOJO PLANO, SKLYPO (PRAMONĖS G. 7A ,7B, 7C IR 7D) DETALIOJO PLANO KEITIMAS“ KOREGAVIMAS

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-06-15
36. 2018-06-14 REG72501

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. A-112 „Dėl detaliojo plano Ginkūnų kaime, Svajonių g. 20, tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano dalies koregavimas Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Ginkūnų k., Skrydžio g. 6A (kadastro Nr. 9120/0007:581).

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-06-15
37. 2018-06-18 REG72760

Žemės sklypų (6690/0004:81, 6690/0004:389 ir 6690/0004:162) Keravos k., Velžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-06-18
38. 2018-07-11 REG75252

Panevėžio rajono Pažambės telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-07-11
39. 2018-07-13 REG75492

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A-886 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo" (2 punktas) ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. A-1225(3.1) „Dėl detaliojo plano Beržynės kaime tvirtinimo" patvirtintų detaliųjų planų keitimas, Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Lieporių kaime, Geltonoji g. 1 ir Geltonoji g. 3 bei Beržynės kaime (kad. Nr. 9132/0008:222).

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-07-13
40. 2018-07-13 REG75523

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. A-1109 „Dėl detaliojo plano Lieporių kaime tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano dalies koregavimas Šiaulių r. sav., Šiaulių k. sen., Lieporių k., Bartos g. 7, kad. Nr. 9132/0005:245.

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-07-13
41. 2018-07-13 REG75595

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės valdybos 2001 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 327 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo" koregavimas.

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-07-13
42. 2018-07-18 REG76052

Žemės sklypo Išradėjų g. 8, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-07-18
43. 2018-08-02 REG77730

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A-1399 (3.1) „Dėl detaliojo plano Ginkūnų kaime tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Ginkūnų k., Šviesos g. 1, 3 ir 5.

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-08-02
44. 2018-08-02 REG77767

DETALIOJO PLANO „SKLYPO (KADASTRO NR. 2701/0037:32) DETALUSIS PLANAS“ KOREGAVIMAS

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-08-02
45. 2018-08-07 TP1-40 Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2018-08-07
46. 2018-08-07 REG78150

MOLAINIŲ KVARTALO „ATEITIES“ BANKO INDIVIDUALIŲ NAMŲ GRUPĖS DETALAUS IŠPLANAVIMO PROJEKTO KOREKTŪROS KOREGAVIMAS

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-08-07
47. 2018-08-07 REG78153 Žemės sklypo (Elekronikos g. 1) detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2018-08-07
48. 2018-08-08 REG78190 SKLYPO (KADASTRO NR. 2701/0040:117) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2018-08-08
49. 2018-08-08 REG78226 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A-655 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas Šiaulių r. sav., Kairių sen., Bertužių k., Atžalyno g. 44 ir
Atžalyno g. 46.
Pritariama teikimui tvirtinti 2018-08-08
50. 2018-08-08 REG78250 Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-40 „Dėl detaliojo plano Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Verduliukų kaime, Vaivos g. 17, tvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano dalies koregavimas (Šiaulių r.
sav., Šiaulių k. sen., Verduliukų k., Jotvingių g. 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87).
Pritariama teikimui tvirtinti 2018-08-08
51. 2018-08-09 REG78423 Žemės sklypo (Elektronikos g. 1) detaliojo plano koregavimas (adresas Tinklų g. 6, Panevėžys. Pritariama teikimui tvirtinti 2018-08-09
52. 2018-08-10 REG78541 Žemės sklypo (6604/0001:777) Bernatonių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano koregavimas. Pritariama teikimui tvirtinti 2018-08-10
53.  2018-08-23 REG79501 Salduvės parko teritorijos Šiauliuose detaliojo plano koregavimas (žemės sklypų Aleksandrijos g. 3 ir 3A ribose). Pritariama teikimui tvirtinti 2018-08-23
54. 2018-08-28 REG79916 Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-25 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo Dainų kaime, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Šiaulių rajone", keitimas. Pritariama teikimui tvirtinti 2018-08-28
55. 2018-08-28 REG79929 Žemės sklypo (6644/0002:664) Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano koregavimas. Pritariama teikimui tvirtinti 2018-08-28
56. 2018-08-28 REG79937 Žemės sklypo (6677/0005:79) Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano keitimas. Pritariama teikimui tvirtinti 2018-08-28
57. 2018-09-04 REG80570

Dėl žemės sklypo Daubos g. 2C, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimo.

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-09-04
58. 2018-09-04 REG80708 Panevėžio rajono Pagiegalos smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas. Pritariama teikimui tvirtinti 2018-09-04
59. 2018-09-05 REG80795 Žemės sklypo (6601/0005:6) Daukšynės k., Ramygalos sen., Panevėžio r. detaliojo plano keitimas. Nepritariama teikimui tvirtinti 2018-09-05
60. 2018-09-06 REG80871 ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 2701/0033:26) DETALIOJO PLANO KEITIMAS. Pritariama teikimui tvirtinti 2018-09-06
61. 2018-09-07 REG81186 SKLYPŲ (A. MACKEVIČIAUS G. 10 IR 12) DETALIOJO PLANO KEITIMAS. Pritariama teikimui tvirtinti 2018-09-07
62. 2018-09-10 REG81230 Panevėžio rajono Bernatonių III telkinio smėlio išteklių naudojimo planas. Pritariama teikimui tvirtinti 2018-09-10
63. 2018-09-11 REG81510 DETALIOJO PLANO „KATKŲ G. 27 DETALAUS IŠPLANAVIMO PROJEKTAS“ KOREGAVIMAS. Pritariama teikimui tvirtinti 2018-09-11
64. 2018-09-17 REG81978 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. A-867 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas Šiaulių r. sav., Kuršėnų k. sen., Čigonų k., (kadastro Nr.
9110/0005:185).
Pritariama teikimui tvirtinti 2018-09-17
65. 2018-09-19 REG82299

Biržų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-09-19
66. 2018-09-25 REG83028

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A-1597 "Dėl detaliojo plano Verduliukų kaime tvirtinimo", dalies koregavimas (Šiaulių r. sav., Šiaulių k. sen.,
Verduliukų k., kad. Nr. 9132/0006:549).

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-09-25
67. 2018-09-28 REG83428

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A-1599 "Dėl detaliojo plano Verdulių kaime tvirtinimo", dalies koregavimas (Šiaulių r. sav., Šiaulių k. sen.,
Verdulių k., kad. Nr. 9132/0006:631).

Pritariama teikimui tvirtinti

2018-09-28

68.

2018-10-04 REG84089

Teritorijos, esančios Architektų g. 75, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimas.

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-10-04
69. 2018-10-05 REG84139

Supaprastinta tvarka parengto detaliojo plano teritorijos Sodo g. 20 (suteikti adresai Sodo g. 20, 20B, 20C, 20D ir J. Basanavičiaus g. 61) detaliojo plano koregavimas.

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-10-05
70. 2018-10-09 REG84458

Tytuvėnų regioninio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai).

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-10-09
71. 2018-10-11 REG84623

Šiaulių rajono Leičių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo planas.

Nepritariama teikimui tvirtinti 2018-10-11
72. 2018-10-11 REG84642

Žemės sklypo V. Bielskio g. 18 detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 23 d.sprendimu Nr. T-296, koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-10-11
73. 2018-10-15 REG84900

Žemės sklypų (6613/0005:115 ir 6613/0005:446) Liūdynės k., Velžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano keitimas.

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-10-16
74. 2018-10-18 TP1-48 Laisvos valstybinės žemės ir probleminių teritorijų Panevėžio mieste detalusis planas; lygmuo - vietovės; rūšis - kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, detalusis planas. Pritariama teikimui tvirtinti 2018-10-18
75. 2018-11-09 REG87385

Detaliųjų planų: „Sklypo (Smėlynės g. 112) detalusis planas“ ir „Sklypo (Smėlynės g. 112A) detalusis planas“, keitimas.

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-11-12
76. 2018-11-12 REG87507

Teritorijos Joniškyje, tarp Draugystės, Statybininkų, Spaudos ir Pakluonių gatvių dalies detaliojo plano koregavimas.

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-11-13
77. 2018-11-20 REG88623

Kamanų valstybinio gamtinio rezervato planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai).

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-11-20
78. 2018-11-21 REG88745

Žemės sklypo Statybininkų g. 23A , Šiauliuose detaliojo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-11-21
79. 2018-11-22 REG88903

Panevėžio rajono Mitkų II smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo planas.

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-11-22
80. 2018-11-27 REG89284 

Rokiškio rajono Šemetų II telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-11-27
81. 2018-11-30  REG89722

Joniškio rajono Minčaičių telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-11-30
82. 2018-12-04  REG89964

JONIŠKIO RAJONO STAGARIŲ TELKINIO SMĖLIO IR  ŽVYRO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANAS.

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-12-04
83. 2018-12-05  REG90087

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A-794 „Dėl detaliojo plano Šilėnų kaime tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimas.

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-12-05
84. 2018-12-05  REG90124

Teritorijos tarp Girulių ir Pramonės gatvių Šiauliuose, detaliojo plano koregavimas.

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-12-05
85. 2018-12-12  REG90784

DETALIOJO PLANO „RAMYGALOS GATVĖS TERITORIJA Į ŠIAURĘ NUO METALINIŲ GARAŽŲ DETALAUS IŠPLANAVIMO PROJEKTAS“ KOREGAVIMAS.

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-12-12
86. 2018-12-13  REG90990

Šiaulių miesto bendrojo plano dalies „Kraštovaizdžio ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymas“ koregavimas.

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-12-13
87. 2018-12-14 REG91091

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. A-396 "Dėl detaliųjų planų tvirtinimo", koregavimas.

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-12-14
88. 2018-12-14 REG91177

Žemės sklypų (6613/0003:298 it 6613/0003:299) Vyčių k., Velžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano koregavimas.

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-12-14
89. 2018-12-21 REG91927

Rokiškio rajono Dauliūnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas.

Pritariama teikimui tvirtinti 2018-12-21

 

Eil. Nr.

Patikrinimo akto data ir Nr.

Patikrinto dokumento pavadinimas

Išvada

Paskelbimo data

1.

2017-02-03 Nr. REG21866

Teritorijos Mažosios Lietuvos g. 5B ir 11B, Šiauliuose, detalusis planas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-02-03

2.

2017-02-15 Nr. TP1-22

Šiaulių rajono Gilvyčių smėlio telkinio dalies išteklių naudojimo planas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-02-17

3.

2017-02-20 Nt. REG23154

Teritorijos (Pramonės g. 3) detaliojo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-02-21

4.

2017-03-16 Nr. REG25469

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. A-106(3.1) "Dėl detaliojo plano Vijolių kaime tvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano dalies koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-03-16

5.

2017-03-16 Nr. REG25518

Naujosios Akmenės miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-03-16

6.

2017-03-21 Nr. REG24628

Teritorijos, esančios Architektų g. 75, Šiauliuose, detalusis planas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-03-21

7.

2017-03-22 Nr. REG26072

Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano dalies (3,2 ha ploto teritorija prie Gedimino gatvės) koregavimo teritorijų planavimo dokumentas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-03-22

8.

2017-03-23 REG26194

Tytuvėnų miesto teritorijos, esančios prie Šiluvos ir Maironio gatvių sankryžos kompleksinis vietovės detaliojo plano koregavimas

Pritariam teikimui tvirtinti

2017-03-23

9.

2017-03-23 REG26250

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo  20 d. įsakymu Nr. A-879 "Dėl detaliojo plano Vinkšnėnų kaime tvirtinimo", Vinkšnėnų kaime, Šiaulių k. sen., Šiaulių r. sav., kad. Nr.
9103/0001:688, keitimas

Pritariama teikimui tvritinti

2017-03-23

10.

2017-03-24 REG26279

Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos miestelio bendrojo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-03-24

11.

2017-03-28 REG26737

Kelmės rajono šilumos ūkio specialiojo plano keitimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-03-29

12.

2017-04-06 REG27659

Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-04-07

13.

2017-04-07 REG27760

Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano dalies koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-04-07

14.

2017-04-18 TP1-65

Žemės sklypo Ežero g. 11, Šiauliuose, detaliojo plano keitimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-04-20

15.

2017-04-19 TP1-66

Talkšos parko detalusis planas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-04-20

16.

2017-04-20 REG29025

Žemės sklypo P. Višinskio g. 34, Šiauliuose, detaliojo plano keitimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-04-21

17.

2017-04-21 TP1-70

Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-04-21

18.

2017-04-27 REG29702

Tarptautinio Šiaulių karinio oro uosto teritorijos ir jos prieigų Šiaulių mieste (Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazės) detaliojo plano koregavimas (žemės sklypo Aviacijos g. 5 ribose)

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-04-28

19.

2017-06-08 REG33665

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T-94 "Dėl detaliųjų planų patvirtinimo" (1 p.) patvirtinto detaliojo plano dalies koregavimas Šiaulių r. sav., Bubių sen., Meškių k., Pušyno g. 11(kad. Nr.9105/0008:294), Pušyno g. 13 (kad. Nr. 9105/0008:295) ir Eglyno g. 14 (kad. Nr. 9105/0008:308)

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-06-08

20.

2017-06-23 TP1-95

Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialojo plano keitimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-06-23

21.

2017-06-29 REG35793

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. T-285 "Dėl detaliojo plano patvirtinimo Žaliūkių kaime, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Šiaulių rajone" patvirtinto detaliojo plano (dalies) koregavimas Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Žaliūkių kaime, Neries g. 35 ir Neries g. 35A.

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-06-29

22.

2017-07-04 REG36308

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-185 "Dėl detaliojo plano Vinkšnėnų kaime, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Šiaulių rajone, tvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano dalies koregavimas.

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-07-05

23.

2017-07-11 REG36719

Radviliškio rajono Andriūnų telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo planas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-07-11

24.

2017-07-11 REG36795

Šiaulių rajono Trauleinių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas

Nepritariama teikimui tvirtinti

2017-07-13

25.

2017-07-13 REG37011

Tarptautinio Šiaulių karinio oro uosto teritorijos ir jos prieigų Šiaulių mieste (Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazė) detaliojo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-07-13

26.

2017-07-13 REG36719

Žemės sklypų (6604/0011: 19, 53, 54 ir 301) Klevečkinės k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-07-13

27.

2017-07-17 REG 37355

Žemės sklypo (unikalus Nr. 7120-0002-0008, plotas 8,7479 ha) Radviliškio m., Radviliškio r.sav., detalusis planas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-07-19

28.

2017-07-25 REG38199

Dalies detaliojo plano koregavimas Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Paitaičių kaime (2 koreguojami sklypai: kad. Nr. 9177/0005:187 Voveriškių k.v., kad. Nr. 9177/0005:188 Voveriškių k.v.)

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-07-25

29.

2017-07-28 REG38654

Sklypo Rokiškio r., Pandėlyje, Puodžialaukės g.22, detaliojo plano keitimo planas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-07-28

30.

2017-07-28 REG38685

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės valdybos 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 327 "Dėl detaliųjų planų patvirtinimo" (1.1 p.), Šiaulių r. sav., Meškuičių sen., Dapkūnų k., Šiaulių g. 50E, koregavimas.

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-07-28

31.

2017-08-02 REG39097

Žemės sklypo (Elektronikos g. 1) detaliojo plano koregavimas (adresu Tinklų g. 4B, Panevėžys)

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-08-03

32.

2017-08-03 REG39168

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių r. sav. valdybos 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 327 "Dėl detaliųjų planų patvirtinimo (1.2 p.), Šiaulių r. sav., Meškuičių sen., Dapkūnų k., Šiaulių g. 50D, koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-08-03

33.

2017-08-03 REG39219

Žemės sklypo Jaunystės g. 16, Vijolių k., Šiaulių k. sen., Šiaulių rajone, detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A-44 "Dėl detaliųjų planų tvirtinimo", koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-08-03

34.

2017-08-04 REG39295

Rokiškio rajono Sniegių telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano planas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-08-04

35.

2017-08-04 REG39299

Žemės sklypo (Elektronikos g. 1) detaliojo plano koregavimas (Panevėžys)

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-08-04

36.

2017-08-04 REG39356

Sklypo (Paliūniškio g. 9B) detaliojo plano koregavimas (Panevėžys)

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-08-04

37.

2017-08-07 TP1-116

Sklypų (Margirio g. 24, 24a ir J. Tilvyčio g. 67, 69, 71, 73, 75, Panevėžys) detaliojo plano keitimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-08-10

38.

2017-08-10 REG39790

Salduvės parko teritorijos (žemės sklypų Šeduvos g. 11A ir 11B) Šiauliuose detaliojo plano,  patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-103, koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-08-10

39.

2017-09-04 REG41923

Žemės sklypų sujungimas Technikos g. 6. Kupiškio mieste detaliojo plano keitimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-09-05

40.

2017-09-04 REG41927

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-73 "Dėl detaliojo plano Šiaulių rajone, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Vinkšnėnų kaime, tvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano dalies koregavimas (sklypų kad. Nr.9103/0001:1025, 9103/0001:1119, 9103/0001:1171, 9103/0001:1172)

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-09-05

41.

2017-09-12 REG42846

Teritorijos tarp Tilžės ir projektuojamų Sodo ir Vinkšnos gatvių, Šiauliuose, detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 24, koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-09-12

42.

2017-09-15 REG43239

Žemės sklypo Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Stetiškių k., detaliojo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-09-18

43.

2017-09-15 REG43243

Poilsio parko vakarinės dalies detalaus išplanavimo projekto koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-09-18

44.

2017-09-25 REG44313

KNIAUDIŠKIŲ III MIKRORAJONO DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS IR TERITORIJOS (KLAIPĖDOS G. TARP PREKYBOS CENTRO „MAXIMA“ IR DEGALINĖS „LIETUVOS KURAS“) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-09-26

45.

2017-09-25 REG44330

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. A-283 (8.1) "Dėl detaliojo plano Kairių miestelyje, Ežero g. 16, tvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano koregavimas Šiaulių r. sav., Kairių sen., Kairių mstl., Ežero g. 16(kad. Nr.9124/0007:341)

Priteriama teikimui tvirtinti

2017-09-26

46.

2017-10-09 REG46024

Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto bendrojo plano keitimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-10-09

47.

2017-10-12 REG46522

Teritorijos (Beržų g.5) detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. A-93, koregavimas.

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-10-12

48.

2017-11-03 REG49944

DETALIOJO PLANO „PANEVĖŽIO PRAMONĖS (LOGISTIKOS) CENTRO PAŽALVAIČIUOSE (PRIE J. JANONIO G.) DETALUSIS PLANAS“ KOREGAVIMAS

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-11-03

49.

2017-11-03 REG49949

TERITORIJOS (Į VAKARUS NUO SKLYPO PALANGOS G. 37) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-11-03

50.

2017-11-03 REG49955

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A-903 "Dėl detaliojo plano Šapnagių kaime tvirtinimo" koregavimas, Šapnagių k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav.(kad. Nr.9120/0009:619)

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-11-03

51.

2017-11-03 REG49996

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 328 "Dėl detaliojo plano tvirtinimo", koregavimas, Šiaulių r. sav., Kužių sen., Jonelaičių k., Tilto g. 28 (kad. Nr. 9116/0006:151)

Pritariama teikimui tvirtinti

2017-11-03

52. 2017-12-05 REG53312

Žemės sklypo J. Basanavičiaus g. 199, Vinkšnėnų k., Šiaulių r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės valdybos 2003 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. V-1 "Dėl detaliųjų ir specialiųjų planų patvirtinimo", keitimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2017-12-05
53. 2017-12-11 REG53957

Detaliojo plano „Sklypo (k. Nr. 2701/0028:417) Berniūnų g. 7C detalusis planas“, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. 1-61-10, koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2017-12-12
54. 2017-12-12 REG53986

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-185 "Dėl detaliojo plano Vinkšnėnų kaime, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Šiaulių rajone, tvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano dalies koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2017-12-12
55. 2017-12-12 REG54077

Mažaaukščių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Žvirbulių g. ir Beržyno g. Naujosios Akmenės mieste, Akmenės rajono savivaldybėje, detalusis planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2017-12-12
56. 2017-12-18 REG54498

Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių r. sav. administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A-332 "Dėl detaliojo plano Vinkšnėnų kaime, V.Bielskio g. 62K, tvirtinimo", dalies  koregavimas (Čiurlių g. 4, Vinkšnėnų k., Šiaulių k. sen., Šiaulių r. sav., unik. Nr.4400-2956-8636, kad. Nr.9103/0010:26)

Pritariama teikimui tvirtinti 2017-12-18
57. 2017-12-19 REG54724

Teritorijos( į pietus nuo Piniavos skg.) detaliojo plano keitimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2017-12-19
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-15