BDAR
gdpr

Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamentas (nuo 2019-07-01)

Eil.

Nr.

Patikrinimo akto data ir Nr. Patikrinto dokumento pavadinimas Išvada Paskelbimo data  
1 2019.07.01  Nr. REG 109963 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-11-03 sprendimu Nr. TS-220, patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0012:642, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Bažnyčios g. 32, kadastro Nr. 5217/0012:1127 Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.23  
2 2019.07.02 Nr. REG110009 Žemės sklypo kad. Nr.4608/0007:416, Girininkų II k., Užusalių sen.,Jonavos raj., detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.23  
3 2019.07.03 Nr. REG110177 Teritorijos prie Labrenciškių ir medelyno, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-417, korektūra   suplanuotos teritorijos dalyje , kuri detaliajame plane pažymėta Nr. 5 ir8 Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.23  
4 2019.07.08 Nr. REG110642

Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Gintaro g. 39, Palangoje

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.23  
5 2019.07.08 Nr. REG110714

Nemirsetos detaliojo plano koregavimas žemės sklype Gudobelių g. 21, Palangoje

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.23  
6

2019.07.08  Nr. TP1-14-(6.10)

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2000-09-20 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. A-3664 „Dėl žemės sklypų Rokų Miško Kelmyne ( kad. Nr.1901/0294:281) detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.23  
7

2019.07.09 Nr. REG110837

Žemės sklypų (kad. Nr.5558/0005:1397; 5558/0005:1414) Triušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.23  
8 2019.07.09 Nr. REG110847 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-31 įsakymu Nr. ĮS-1302 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo, kadastro   . Nr. 5233/0011:273, detaliojo plano    koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gėlių g. 38A, kadastro Nr. 5233/0011:1252 Pritariama tekimui tvirtinti 2019.07.23  
9 2019.07.10 Nr. REG110941 Palangos miesto centrinės dalies detaliojoplanokoregavimas žemės sklype Alksnių g9, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.23  
10 2019.07.10 Nr. REG110979 Žemės sklypo Sodų g. 66, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.23  
11 2019.07.11 Nr. REG111141 Žemės sklypo Vytauto g. 80 detaliojo planoiržemės sklypo Vytauto g. 78-80 detaliojo planokoregavimas žemės sklypuose Vytautog.80 ir Vytauto g. 80A, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.24  
12 2019.07.11 Nr. REG111155

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-09-20 sprendimu Nr. TS-360 patvirtinto Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k., žemės sklypų, kadastro Nr.:5201/0012:20, 5201/0012:391, 5201/0012:469,  5201/0012:473, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k., kadastro Nr. 5201/0012:20, kadastro Nr. 5201/0012:391, kadastro Nr. 5201/0012:469, kadastro Nr. 5201/0012:470, kadastro Nr. 5201/0012:471, kadastro Nr. 5201/0012:472 ir kadastro Nr. 5201/0012:473

 

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.24  
13 2019.07.12 Nr. REG111204

Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype M. Valančiaus g. 4, Palangoje

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.24  
14 2019.07.12 Nr. REG111207 Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype Kurortog. 27, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.24  
15 2019.07.12 Nr. REG111256

Žemės sklypo (kad.Nr.5523/0003:1019) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.24  
16 2019.07.15 Nr. REG111399

Žemės sklypo, esančio Ulonų g. 29A formavimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo būdo keitimo detaliojo plano keitimas (TPD reg. Nr. T00005139 keitimas)

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.24  
17 2019.07.16 Nr. REG111561

Klaipėdos rajono Gelžinių smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.24  
18

2019.07.17 Nr. REG111734

Kretingos rajono Žibininkų III telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.24  
19

2019.07.17 Nr. REG111749

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2012-06-11 įsakymu Nr. ĮS-992 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., kadastro Nr. 5247/0012:391 ir kadastro Nr.5247/0012:393, detaliojo plano koregavimas šiame žemės sklype Kauno r. sav., Garliava, Vakarinė g. 49, kadastro Nr. 5223/0011:524

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.24  
20

2019.07.19 Nr. REG111981

Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 12 d. įsakymu Nr.  ADI-2997, korektūra

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.24  
21

2019.07.19 Nr. REG111982

Teritorijos tarp S. Daukanto, J. Karoso gatvių, žemės sklypo M. Mažvydo al. 9A ir akligatvio detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 679, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklype J. Karoso g. 21A (koreguojamame detaliajame plane pažymėtas Nr. 7)

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.24  
22

2019.07.22 Nr. REG112128

Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0200:936), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Šiaurės g. 9 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-29 įsakymu Nr. KADI-691, ir žemės ūkio paskirties (kad. Nr. 4162/0200:347), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-03-26 įsakymu Nr. A27-367, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.24  
23

2019.07.22 Nr. REG112145

Jonavos rajono Rizgonių III telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.24  
24

2019.07.23 Nr. REG112292

Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:99; 5558/0005:1605)  Slengių k., Sendvario  sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.24  
25

2019.07.23 Nr. REG112330

Žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0002:502) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-82, keitimas ir žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0002:763) prijungimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.24  
26

2019.07.24 Nr. REG112421

Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Žibuoklių g. 28 inicijavimo pagrindu

Pritartiama teikimui tvirtinti 2019.07.25  
27

2019.07.24 Nr. REG112448

Žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0003:129) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-381, koregavimas (detaliajame plane Nr.1, kad. Nr. 5657/0003:666

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.25  
28

2019.07.25 Nr. REG112601

Žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0002:501) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. A1- 492, keitimas

Pritartiama teikimui tvirtinti 2019.07.25  
29

2019.07.25 Nr.REG112608

Žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0300:215, kad. Nr. 4174/0300:496), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-03-28 sprendimu Nr. T3-108, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-05 įsakymu Nr. KADI-217, keitimas

Pritartiama teikimui tvirtinti 2019.07.25  
30

2019-07-25 Nr. TP1-15-(6.10)

 

Žemės sklypų, perduodamų neatlygintinai nuosavybės teisėms atkurti į turėtą žemę Prienų mieste, suformavimo individualiai statybai, nustatant juose pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą (apie 1,79 ha ploto teritorijoje Prienų m., prie V. Mykolaičio – Putino g.) detalusis planas

 

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.25  
31

2019.07.26 Nr. REG112693

Žemės sklypo Suvalkiečių  g. 14, Kaune, detaliojo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.26  
32

2019.07.26 Nr. REG112748

Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp žemės sklypų Ajerų g. 14O, 14P, 14R, Tvenkinių g., pėsčiųjų ir dviračių tako ir valstybinio miško

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.26  
33

2019.07.29 Nr.

REG112836

Žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0003:314) Kvecių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-480 koregavimas (detaliajame plane Nr. 1, kad. Nr. 5660/0003:610)

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.29  
34

2019.07.30 Nr. REG112953

Pelėdnagių kaimo detaliojo plano keitimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.30  
35

2019.07.30 Nr. REG113015

Krėvos gatvės atšakos iki įvažiavimo į naujai užstatomą gyvenamųjų namų kvartalą Marijampolės sav. Marijampolės sen. Triobiškių k. susisiekimo infrastruktūros vystymo specialusis planas

Pritariama teikimui tvirtinti

2019.08.01  
36 2019.07.31 Nr. REG113113 Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio ribų plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.01  
37

2019.08.01 Nr. REG113220

Žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:112), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose (kad. Nr. 4103/0300:1228, kad. Nr. 4103/0300:1216, kad. Nr. 4103/0300:1155 ir kad. Nr. 4103/0300:1195), esančiuose Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Rūtų g. 18, 20, 22, 24

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.02  
38

2019.08.02 Nr. REG113348

Žemės sklypų (kad. Nr. 4184/0100:779, kad. Nr. 4184/0100:936), esančių Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Žemagulių k., detaliojo plano keitimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.02  
39

2019.08.05 Nr. REG113483

Žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:879; 5523/0004:348; 5523/0004:350; 5523/0004:351; 5523/0004:352; 5523/0004:353; 5523/0004:354) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.05  
40

2019.08.05 Nr. REG113603

Žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0300:191 ir kad. Nr. 4174/0300:192), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliųjų planų keitimo inicijavimas  

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.06  
41

2019.08.06 Nr. REG113623

Klaipėdos rajono Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.06  
42

2019.08.06 Nr. REG113667

Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0013:886; 5558/0013:887; 5558/0013:891; 5558/0013:952; 5558/0013:1009) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.07  
43

2019.08.07 Nr. REG113773

Žemės sklypo Vokiečių g.166, Kaune, detaliojo plano keitimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.07  
44

2019.08.08 Nr.

REG113862

Teritorijos, esančios tarp Naujosios, Statybininkų, Topolių, Sudvajų ir Rūtų gatvių Alytuje, detaliojo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.08  
45

2019.08.09 Nr. REG114094

Lentvario miesto dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.12  
46

2019.08.09 Nr. REG114118

Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp S. Daukanto g., S. Dariaus ir S. Girėno g. ir valstybinio miško, Palangoje

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.12  
47

2019.08.13 Nr. REG114356

Jonavos rajono Rizgonių III telkinio žvyro išteklių naudojimo planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.13  
48

2019.08.21 Nr.

REG114906

Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:727; 5558/0014:726; 5558/0014:724; 5558/0014:531; 5558/0014:528; 5558/0014:529) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.21  
49

2019.08.21 Nr.

REG114920

Putinų kvartalo bei Panemunės kvartalo dalies detaliojo plano koregavimas (TPD reg. Nr. T00006082 koregavimas)

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.22  
50 2019.08.22 Nr. REG115086 Kauno rajono valdybos 2001-11-27 sprendimu Nr. 309 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl.sen., Pagirių k., skl. Nr. 187, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k., Stadiono g. 2, kadastro Nr.5260/0009:187 Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.26  
51 2019.08.23 Nr. REG115176 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas teritorijoje tarp Maironio g. ir žemės sklypų Maironio g. 50A, Žvejų g. 29A, 29, 29B, 27, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.26  
52

2019.08.23 Nr.

REG115216

Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. AV-62 "Dėl žemės sklypų Tulpių g. 2A, Birštone, esamo komercinės paskirties pastato - viešbučio (unikalus Nr. 4400-0583-3827), būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo detaliojo plano tvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.26  
53 2019.08-27 Nr. REG115365 Ukmergės rajono Kazliškių smėlio ir žvyro telkinio dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.30  
54 2019.08.27 Nr. REG115383 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. TS-103 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5283/0004:141, kadastro Nr. 5283/0004:262, kadastro Nr. 5283/0004:264, kadastro Nr. 5283/0004:384, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., Pelėdų g. 15, kadastro Nr. 5283/0004:828, Pelėdų g. 16, kadastro Nr. 5283/0004:830 ir Pelėdų g. 17, kadastro Nr. 5283/0004:831 Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.30  
55 2019.08.28 Nr. REG115508 Žemės sklypo Maironio g. 6, Palangoje, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.30  
56 2019.08.28 Nr. REG115509 Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas teritorijoje tarp Jūros g. ir pravažiavimo, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.30  
57 2019.08.29 Nr. REG115588 Žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:383; 5523/0002:379) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.30  
58 2019.08.30 Nr.REG115692 Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.30  
59 2019.08.30 Nr.REG115715 Žemės sklypo Raudondvario pl., 242 F, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.30  
60 2019. 08.30 Nr. REG115759 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-09-28 sprendimu Nr.TS-209 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr.5247/0007:230 ir kadstro Nr.5247/0007:231 detaliojo plano keitimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., kadastro Nr.5247/0007:230, kadastro Nr. 5247/0007:231 Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.03  
61 2019.09.03 Nr. REG115934 Žemės sklypo Žvangučių g. 20, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.05  
62 2019.09.04 Nr. REG116020 Žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:233) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.05  
63 2019.09.05 Nr. REG116149 Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.05  
64 2019.09.06 Nr.  REG116310 Kėdainių rajono Sirutiškių telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.10  
65 2019.09.13 Nr.  REG116916 Kėdainių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.13  
66 2019.09.16 Nr. REG117116 Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklypr Ilgoji g. 10, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.17  
67 2019.09.17 Nr. REG117309 Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas teritorijoje tarp žemės sklypo Valteriškės g. 50, žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0033:138, Jūražolių g. 27, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.18  
68 2019.09.19 Nr. REG117531 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp Tvenkinių g., Šermukšnių g., valstybinio miško ir žemės sklypo Tvenkinių g. 52, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.20  
69 2019.09.20 Nr. REG117704 Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-230 "Dėl žemės sklypo Tauragės r. sav., Mažonų sen., Norkaičių k., detaliojo plano patvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.23  
70 2019.09.23 Nr. REG117748 Magistralinio kelio A5 Kaunas - Marijampolė - Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.23  
71 2019.09.24 Nr. REG117926 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1507; 5558/0005:1514) Triušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.24  
72 2019.09.24 Nr. REG118015 Žemės sklypų buvusiame Virkučių kaime (kad. Nr. 2101/0039:749, Nr. 2101/0039:754, Nr. 2101/0039:685, Nr. 2101/0039:497, Nr. 2101/0039:435, Nr. 2101/0039:762 ir Nr. 2101/0039:930), Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. AD1-1772, korektūra Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.24  
73 2019.09.25 Nr. REG118152 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendimu Nr. TS-478 patrirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46 ir kadastro Nr. 5247/0006:132, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr. 5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46 ir kadastro Nr. 5247/0006:132  Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.26  
74 2019.09.25 Nr. REG118217 Žemės sklypo Brastos g. 28, Kaune, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.26  
75 2019.09.26 Nr. REG118303 Žemės sklypo Raudondvario pl. 119, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.26  
76 2019.09.26 Nr. REG118383 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0013:722; 5558/0013:472; 5558/0013:442) Purmalių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.26  
77 2019.09.27 Nr. REG118497 Žemės sklypo (kad. Nr.5558/0005:610) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.30  
78 2019.09.30 Nr. REG118564 Žemės sklypo (kad. Nr.5510/0004:243) Jonušų k., Dauparų - Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.30  
79 2019.10.01 Nr. REG118720 Žemės sklypų Skautų g. 9, 13, 15 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. AD1-1378, ir pakoreguoto žemės sklypų Klaipėdoje, Skautų g. 9 ir Skautų g. 13, planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. AD1-763, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje, žemės sklype Skautų g. 13 Pritariama teikimui tvirtinti

2019.10.01

 
80 2019.10.03 Nr. TP1-18-(6.10) Jonavos rajono Bartonių VII smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.03  
81 2019.10.07 Nr. REG119387 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2005-09-21 sprendimu Nr. B-TS-867 patvirtinto žemės sklypo, esančio trp namų Nr. 73 ir Nr. 79, Vilkaviškio m., detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.08  
82 2019.10.10 Nr. REG119730 Tauragės miesto bendrojo plano dalies koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.14  
83 2019.10.14 Nr. REG119962 Žemės sklypo Romainių g. 17, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.14  
84 2019.10.14 Nr. REG119968 Dėl žemės sklypų Nartavos g. 28A ir Natarvos g. 28B, Kaune, detaliojo plano Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.14  
85 2019.10.14. Nr. REG119973 UAB "Karolinos turas" Vanagupės g. , Palangoje, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.14  
86 2019.10.14 Nr. REG120021 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 įsakymu TS-29 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Žemdirbių g. 6, kadastro Nr.5240/0011:431 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r., sav., Lapių sen., Lapių mstl., Žemdirbių g. 6, kadastro Nr. 5240/0011:562, kurio plotas 0,1531 ha Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.15  
87 2019.10.15 Nr. TPĮ-19 Evaldo Pužo žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:664) Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, numatantis koreguoti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-12-29 sprendimu Nr. T11-373 patvirtintą detalųjį planą Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.16  
88 2019.10.17 Nr. REG120325 Žemės sklypo P. Leono g. 1, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtiti 2019.10.18  
89 2019.10.18 Nr. REG120522 Žemės sklypo Z.Gerulaičio g. 4, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.18  
90 2019.10.21 Nr. REG120669 Žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0003:314) Kvecių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-480 koregavimas (detaliajame plane Nr. 1, kad. Nr. 5660/0003:610) Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.22  
91 2019.10.21 Nr. REG120670 Žemės sklypų (kad. Nr. 5503/0003:682; 5503/0003:681; 5503/0003:680; 5503/0003:679; 5503/0003:678) Vanagų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.22  
92 2019.10.22 Nr. REG120889 Kvartalo tarp Rūtų g., Minijos g. ir Kauno g. tęsinio Klaipėdoje projektinių pasiūlymų, patvirtintų 1995 m. gruodžio 7 d. Klaipėdos miesto valdybos sprendimu Nr. 633, korektūra žemės sklypui Alyvų g. 10 Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.24  
93 2019.10.22 Nr. REG120940 Teritorijos tarp Ošupio tako, valstybinio miško ir žemės sklypų Jūros g. 44 ir Jūros g. 48, Palangoje, detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.24  
94 2019.10.23 Nr. REG121068 Žemės sklypo Gamyklos g. 2, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.24  
95 2019.10.28 Nr. REG121379 Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje specialiojo plano koregavimo, numatant praplėsti vėjo jėgainių statybos teritoiją į sklypus, esančius Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Mėčių k. Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.28  
96 2019.10.28 Nr. REG121424 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklypo Žvejų g. 47, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.28  
97 2019.10.29 Nr. REG121557 I ir II Melnragių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 473, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklype Ruonių g. 25 (kadastro Nr. 2101/0001:855) Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.30  
98 2019.10.29 Nr. REG121559 Žemės sklypų (kadastro Nr.5523/0004:1055; 5523/0004:1056; 5523/0004:1057; 5523/0004:1058; 5523/0004:1059; 5523/0004:1060; 5523/0004:1061; 5523/0004:1062; 5523/0004:1064; 5523/0004:1065; 5523/0004:1069; 5523/0004:1071; 5523/0004:1074) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.  Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.30  
99 2019.10.30 Nr. REG121708 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimaqs žemės sklype Ronžės g. 28, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.04  
100 2019.11.04 Nr. REG121918 Anykščių rajono Anykščių kvarcinio smėlio telkinio VII (1) sklypo dalies išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.06  
101 2019.1105 Nr. REG122096 Žemės sklypo (kadastro Nr.5640/0001:1) Kūlupėnų k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-223, keitimas (detaliajame plane Nr.1, kad. Nr. 5640/0001:399 ir Nr.2, kad. Nr. 5640/0001:400 žemės sklypuose) Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.06  
102 2019.11.06 Nr. REG122182

Žemės sklypų Palemono g. 7B ir Palemono g. 7C, Kaune, detaliojo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.06  
103 2019.11.06 Nr. REG122270 Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.06  
104 2019.11.06 Nr. REG122280 Žemės sklypų (kad. Nr.5568/0009:133; 5568/0009:134; 5568/0009:135) Macuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.06  
105 2019.11.07 Nr. REG122356 Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:237) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.07  
106 2019.11.07 Nr. REG122447 Dėl detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1- 1081, ir detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. spslio 29 d. sprendimu Nr.1-677, koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.08  
107 2019.11.11 Nr. REG122650 Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype Žiogupio g. 33, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.11  
108 2019.11.13 Nr. REG123080 Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp Šventosios upės, Pievų tako ir Žemdirbių g., Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.13  
109 2019.11.13 Nr. REG123081 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-18 įsakymu Nr.ĮS-197 (pakeistas 2006-03-01 įsakymu Nr. ĮS-214 ir 2016-03-17 įsakymu Nr. ĮS-214) patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškiųk., žemės sklypų kadastro Nr.5233/0009:503 ir kadastro Nr. 5233/0009:666 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškiųk., Inovacijų g. 5, kadastro Nr.5233/0009:1058, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. TS-77 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškiųk., žemės sklypų kadastro Nr.5233/0009:528, kadastro Nr. 5233/0009:828, kadastro Nr.5233/0009:952 ir kadastro Nr. 5233/0009:956 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 7, kadastro Nr.5233/0009:39 Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.13  
110 2019.11.14 Nr. REG123141 Žemės sklypų Pramonės pr. 8D ir 8E, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.15  
111 2019.11.14 Nr. REG123171 Žemės sklypų Hipodromo g. 11, Hipodromo g. 13, Ilgoji g. 88, Ilgoji g. 90, Ilgoji g. 90A, Ilgoji g. 94, Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Vilimiškės kel. 71, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.15  
112 2019.11.14 Nr. REG123189 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimu Nr.TS-491 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., sklypų, kadastro Nr.5247/0009:3 ir kadastro Nr.5247/0009:77, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Slėnio g. 7, kadastro Nr.5247/0009:129, kurio plotas 0,07847 ha Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.15  
113 2019.11.15 Nr. REG123277 Dėl detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. I-969 "Dėl dviejų žemės sklypų Marijampolės sav., Marijampolės sen., Kumelionių k., suformavimo detaliojo plano patvirtinimo" koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.18  
114 2019.11.18 Nr. REG123466 Trijų žemės sklypų, esančių Mančiagirės k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav. Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.18  
115 2019.11.19 Nr. REG123641 Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.22  
116 2019.11.20 Nr. REG123731 Alytaus miesto naujojo centro detaliojo plano dalies Signatarų gatvėje korektūros koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.22  
117 2019.11.21 Nr. REG123910 Vėjo jėgainės statybos 15,0329 ha ploto žemės sklype, kadastrinis Nr. 5160/0005:12, esančiame Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Narto k., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.22  
118 2019.11.25 Nr. REG124260 Žemės sklypo (Kad. Nr. 4170/1000:615), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kermušiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-08-29 sprendimu Nr. T3-334, keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.26  
119 2019.11.25. Nr. REG124262 Nemirsetos detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kaštonų g. 17, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.26  
120 2019.11.26 Nr. REG124338 Rimučių II smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.26  
121 2019.11.26 Nr. REG124370 Teritorijos L.Rėzos g. 8-12, Neringoje detaliojo plano koregavimas, žemės sklype L.Rėzos g. 8, Neringa  Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.26  
122 2019.11.26 Nr. REG124428 Žemės sklypo Sodininkų g. 2, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.28  
123 2019.11.26 Nr. REG124442 Šilalės rajono Rauško ežero telkinio sapropelio išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.28  
124 2019.12.02 Nr. REG125033 Sklypo Parko g. 69A ir gretimos teritorijos detaliojo ( registro Nr. T00057199) sprendinių koregavimas sklype Linksmojoje g. 66  Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.02  
125 2019.12.02 Nr. REG125048 Žemės klypo Baltašiškės g.*, Druskininkuose (kad. Nr. 1501/0007:369) padalijimo į keturiolika atskirų žemės sklypų vieno-6a ploto žemės sklypo prijungimo prie žemės sklypo Baltašiškės g. 12, Druskininkuose (kad. Nr.1501/0007:254), teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano keitimo koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.02  
126 2019.12.03 Nr. REG125123 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Jūratės g. 2, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.04  
127 2019.12.04 Nr. REG125248 Gargždų miesto šilumos ūkio specialiojo plano rengimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.04  
128 2019.12.04 Nr. REG125262 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Sermiesčio g. 26, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.09  
129 2019.12.04 Nr. REG125323 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimu Nr. TS-318 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų k., kadastro Nr. 5260/0008:110, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų k.; Arttojų g. 64, kadastro Nr. 5260/0008:1075 ir Šilojaus g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:1076 Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.09  
130 2019.12.04 Nr. REG125360 Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp Šventosios upės, Šventosios gatvės ir pravažiavimo, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.09  
131 2019.12.05 Nr. REG125467 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (Kad. Nr. 4107/0500:262 ir Kad. Nr. 4107/500:16), esančių Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės terybos 2008-12-19 sprendimu Nr. T3-416, keitimo Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.09  
132 2019.12.06 Nr. REG125527 Raseinių rajono savivaldybės paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.09  
133 2019.12.06 Nr. REG125546 Įsakymas dėl žemės sklypo (Kad. Nr. 4174:0200/1034), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-11 įsakymu Nr. KADI-555, ir žemės sklypo (Kad. Nr. 4174/0200:101), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano , patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-27 įsakymu Nr. KADI - 788, koregavimo inicijavimo Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.09  
134 2019.12.09 Nr. REG125754 Sklypo Biržuose, Pasvalio g. 1C, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.10  
135 2019.12.09 Nr. REG125815 Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Rėzgalių k. specialusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.10  
136 2019.12.10 Nr. REG125899 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-16 įsakymu Nr. ĮS-1589 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Tulpių g. 2, kadastro Nr. 5233/0011:41, detaliojo plano koregavimas sklype Kauno r. sav., Kaarmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Tulpių g. 2, kadastro Nr. 5233/0011:932, kurio plotas 0,1209 ha Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.10  
137 2019.12.10 Nr. RREG125953 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Vytauto g. 53, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.12  
138 2019.12.11 Nr. REG126018 Žemės sklypo Kęstučio g. 27, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.12  
139 2019.12.12 Nr. REG126140 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-162 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., kadastro Nr. 5227/0003:489 ir kadastro Nr. 5227/003:489 ir kadastro Nr. 5227/0003:490 detaliojo plano keitimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl., sen., Juragių k., kadastro Nr. 5227/0003:489 ir kadastro Nr. 5227/0003:490 Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.12  
140 2019.12.12 Nr. REG126247 Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.16  
141 2019.12.13 Nr. REG126313 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-05 įsakymu Nr. ĮS-1278 patvirtinto Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5223/0016:614, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k.: Miškininkų g. 1, kadastro Nr. 5233/0016:1381, Miškininkų g. 3, kadastro Nr. 5223/0016:1378, Miškininkų g. 5, kadastro Nr. 5233/0016:1380 ir Miškininkų g. 7, kadastrro Nr. 5233/0016:1379 Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.16  
142 2019.12.13 Nr. REG126337 Žemės sklypo Elijos g. 6 (kadastrinis Nr. 2501/0014:113), Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Mokyklos g. 85, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.17  
143 2019.12.13 Nr. REG126340 Telšių apskrities miškų tvarkymo schema Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.17  
144 2019.12.13 Nr. REG126370 Dėl žemės sklypų P. Skardžiaus g. 72, 74, 76, 78, Kaune, detaliojo plano koregavimo Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.17  
145 2019.12.13 Nr. REG126388 Žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:1) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.17  
146 2019. 12.16 Nr. REG126468 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0006:429; 5558/0006:461) Triušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.17  
147 2019.12.16 Nr. REG126522 Kauno rajono Kvesų smėlio ir žvyro telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.17  
148 2019.12.17 Nr. REG126567 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:527; 5558/0007:529) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.17  
149 2019.12.18 Nr. REG126770 Pakruojo rajono Petrašiūnų II telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.18  
150 2019.12.27 Nr. REG127291 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1440; 5558/0005:1439; 5558/0005:1441) Triušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.30  
151 2019.12.27 Nr. REG127355 Kauno rajono Zapyškio III telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.30  
152 2019.12.31 Nr. REG127490 Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:298) Triušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.31  
                                                                        2020 metai      

 

 1

 

2020.01.02 Nr. REG127661 "Vytauto Mocevičiaus žemės sklypo, esančioPutinų g. 16, Miklusėnai, Alytaus sen., Alytaus r. sav. padalinimo į du sklypus detaliojo plano"(TPDR reg. Nr. T00009640) ir "Dainoros ir Ginto Puvačiauskų žemės sklypo Miklusėnų k., padalijimo į du sklypus ir vieno iš jų tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo sodybiniam užstatymui detalio plano" (TPDR reg. Nr. T00005464) keitimo ir 6800 kv. m (kadastrinis Nr. 3328/0005:263), 3635 kv. m (kadastrinis Nr. 3328/0005:546), 10273 kv. m (kadastrinis Nr. 3328/0005:276), 5211 kv. m (kadastrinis Nr. 3328/0005:355) ploto nuosavybės teise valdomų žemės sklypų Miklusėnų k., Alytaus sen., Alytaus r. sav. padalinimo bei pagrindinės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.03  
 2 2020.01.03  Nr. REG127734 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kapsų g. 1, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.06  
 3 2020.01.06 Nr.  REG127830 Žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0007:137) Klausmylių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.06  
 4 2020.01.09 Nr. REG128199 Mažeikių miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.09  
 5 2020.01.13 Nr. REG128517 Dėl Tauragės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės  tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. I-1106 "Dėl Tauragės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo", koregavimo Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.15  
 6 2020.01.13 Nr. REG128699 Žemės sklypų (kad. Nr. 5545/0003:154; 5545/0003:296; 5545/0003:281; 5545/0003:142, 5545/0003;614; 5545/0003:567; 5545/0003:162; 5545/0003:477; 5545/0003:606; 5545/0003:302; 5545/0003:290) Grauminės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.15  
 7 2020.01.14 Nr. REG128772 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Klaipėdos pl. 45, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.15  
 8 2020.01.15 Nr. REG128804 Žemės sklypų buvusiame Tauralaukio kaime (kadastro Nr. 2101/0039 ir Nr. 2101/0039:26), Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos tarybos 2005 m. liepos 28 d. sprendimu T2-266 "Dėl žemės sklypų buvusiame Tauralaikio kaime (kadastro Nr. 2101/0039:195 ir Nr. 2101/0039:26) Klaipėdoje, detaliojo plano parvirtinimo", korektūra suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklypuose Ringelio g. 7 ir Debesų g. Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.15  
 9 2020.01.16 Nr. REG128932 Žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0010:32) Klaipėdos g. 127, Kretingos m., detaliojo plano (patvirtinto Kretingos r. sav. administracijos direktoriaus 2007-06-04 įsakymu Nr. A1-312) koregavimas žemės sklype Nr. 25 (kadastro Nr. 5634/0010:66) Klaipėdos g. 129B, Kretingos m. Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.20  
 10 2020.01.16  Nr. REG128963 Kvartalo tarp Rūtų g., Minijos g. ir Kauno g. tęsinio Klaipėdoje projektinių pasiūlymų, patvirtintų 1995 m. gruodžio 7 d. Klaipėdos miesto valdybos sprendimu Nr. 633 ir įregistruotų Teritorijų planavimo dokumentų registre Nr. T00028669, korektūra žemės sklypui Kuosų g. 14A Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.20  
 11 2020.01.20 Nr. REG129159 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:2647;5558/0005:2641;5558/0005:2642) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.22  
 12 2020.01.20  Nr. REG129165 Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.22  
 13 2020.01.27 Nr. REG129923 Žemės sklypo Birštone, Jaunimo g. 1, detaliojo plano, kuris patvirtintas Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m.sausio 2 d. įsakymu Nr. AV-01 "Dėl žemės sklypo Birštone, Jaunimo g. 1, detaliojo plano tvirtinimo", koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.29  
 14 2020.01.28 Nr. REG129975 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-09-10 įsakymu ĮS-1117 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių k., 423 skl., detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Slėnio g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:570  Pritariama teikimui tvirtinti  2020.01.29  
 15 2020.01.28 Nr. REG130077 Šilutės miesto aplinkos (Šilutė-Pagryniai-Traksėdžiai) susisiekimo komunikacijų ir infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.29  
 16 2020.01.30 Nr. REG130348 Žemės sklypo Taikos pr. 57, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.03  
 17 2020.01.31 Nr. REG130465 Varėnos rajono Giraitės (II sklypo) smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.03  
 18 2020.02.03 Nr. REG130610 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0009:554 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Industrijos g. 2, kadastro Nr. 5233/0009:938, kurio plotas 0,7725 ha, Industrijos g. 4, kadastro Nr. 5233/0009:939, kurio plotas 0,7537 ha, Industrijos g. 6, kadastro Nr. 5233/0009:940, kurio plotas 0,7533 ha, Industrijos g. 8, kadastro Nr. 5233/0009:941, kurio plotas 0,7530 ha, Industrijos g. 10, kadastro Nr.5233/0009:942, kurio plotas 0,7526 ha Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.04  
 19 2020.02.03 Nr. REG130614 Žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0013:52) Saulažolių k., Dauparų - Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.04  
 20 2020.02.04 Nr. REG130768 Detaliojo plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-41 "Dėl teritorijos tarp Kalno g., Rambyno g., Džiugo g., geležinkelio Šiauliai - Klaipėda, K. Donelaičio g., Telšių mieste, detaliojo plano patvirtinimo", koregavimas žemės sklypo Džiugo g. 25, Telšių mieste, ribose Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.04  
 21 2020.02.04 Nr. REG130838 Žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:640; 5523/0004:641) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.05  
 22 2020.02.04 Nr. REG130852 Žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0004:114; 5535/0004:128) Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.05  
 23 2020.02.05  Nr. REG130999 Žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0004:514); 5535/0004:515) Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.06  
 24 2020.02.10  Nr. REG131345 Žemės sklypo Seniavos pl. 92A, Kaune, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.10  
 25 2020.02.11 Nr. REG131491 Žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:212; 5515/0005:301; 5515/0005:305; 5515/0005:306) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.11  
 26 2020.02.12 Nr. REG131645 Žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:235) Klaipėdos r. sav., Gargždai, Pušų g. 54 detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.13  
 27 2020.02.14 Nr. REG131836 Nemirsetos detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp Ąžuolų g., Lazdynų g., Maumedžių g. ir pravažiavimo, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.17  
 28 2020.02.17 Nr. REG132058 Žemės sklypo Kaimelės g. 199, Kaune detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.17  
 29 2020.02.18 Nr. REG132195 Kvartalo tarp Rūtų g., Minijos g. ir Kauno g. tęsinio Klaipėdoje projektinių pasiūlymų, patvirtintų 1995 m. gruodžio 7 d. Klaipėdos miesto valdybos sprendimu Nr. 633 ir įregistruotų Teritorijų planavimo registre Nr. T00028669, korektūra žemės sklypams, koreguojamame teritorijų planavimo dokumente pažymėtiems Nr. 48 ir 49                                   Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.18  
 30 2020.02.18 Nr. REG132219 Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:954) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.19  
 31

2020.02.19 Nr. REG132412

Žemės sklypo T. Masiulio g. 16D, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.21  
 32 2020.02.21 Nr. REG132617 Žemės sklypų Meldų g. 12,14,16,18, 20 Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.21  
 33 2020.02.21 Nr. REG132632 Jonavos rajono Baltromiškės telkinio (vakarinio sklypo) žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.21  
 34 2020.02.24 Nr. REG132751 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-14 įsakymu Nr. ĮS-230 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavaos apyl. sen., Rinkūnų k., žemės sklypo kadastro Nr.5260/0009:410, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k., Ryto g. 6, kadastro Nr. 5260/0009:522, kurio plotas 0,1504 ha oPritatiama teikimui tvirtinti 2020.02.25  
 35 2020.02.25 Nr. REG132926 Žemės sklypo Kalniečių g. 186A, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.25  
 36 2020.02.25 Nr. REG132928 Žemės sklypo (kad. Nr.5523/0004:904) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.25  
 37 2020.02.25 Nr. REG132990 Žemės sklypo (kad. Nr. 5660/0006:289) Žibininkų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.27  
 38 2020.02.27 Nr. REG133289 Žemės sklypo Utenos g. 14, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.28  
 39 2020.02.28 Nr. REG133353 Žemės sklypo Žalgirio g. 24C, Alytuje, ribų formavimo esamų pastatų (garažų) eksploatacijai, tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.28  
 40 2020.02.28 Nr. REG133405 Žemės sklypo Žeimenos g. 127, Kaune, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.28  
 41 2020.03.03 Nr. REG133659 Valstybinės reikšmės miško teritorijos prie Biržų ir Zanavykų gatvių, Kaune, detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.04  
 42 2020.03.03 Nr. REG133692 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-12 įsakymu Nr. ĮS-643 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen. Jonučių II k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0008:390, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Stumbro g. 3, kadastro Nr. 5260/0008:645 ir Stumbro g. 5, kadastro Nr. 5260/0008:664 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.04  
 43 2020.03.05 Nr. REG133907 Žemės sklypo Voveraičių gatvėje, Alytuje (šalia sklypo Voveraičių g. 4B), formavimo ir jo tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano koregavimas (T00007041 koregavimas) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.05  
 44 2020.03.05 Nr. REG134011 Žemės sklypo Vaišvydavos pl. 9C, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.05  
 45 2020.03.05 Nr. REG134025 Teritorijos, esančios tarp suformuotų žemės sklypų Naujojoje g. 116, 114 ir Pramonės g. 1, Alytuje, detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.05  
 46 2020.03.05 Nr. REG134123 Alytaus miesto bendrojo plano keitimas (2017) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.06  
 47 2020.03.09 Nr. REG134354 Klaipėdos rajono Pozingių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.09  
 48 2020.03.16 Nr. REG134992 Putinų kvartalo bei Panemunės kvartalo dalies detaliojo plano koregavimas (TPD reg. Nr. T00006082 koregavimas) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.17  
 49 2020.03.17 Nr. REG135094 Nociūnų kaimo detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.17  
 50 2020.03.17 Nr. REG135113 Vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planas Šakių rajono savivaldybėje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.17  
 51 2020.03.19 Nr. REG135316 Nemirsetos detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Klaipėdos pl. 27,29,31,33, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.19  
 52 2020.03.23 Nr. REG135740 Žemės sklypų kad. Nr. 5558/0013:684 ir kad. Nr. 5558/0013:685 Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.25  
 53 2020.03.25 Nr. REG136048 Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 7888/0003:40 Vigantiškių k.v.) Džiuginėnų k., Gadūnavo sen., Telšių r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-377 "Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 7888/0003:40 Vigantiškių k.v.) Džiuginėnų k., Gadūnavo sen., Telšių r., detaliojo plano patvirtinimo", sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.26  
 54 2020.03.25 Nr. .REG136063 Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:105) Aukštkiemių k., Sendvario sen/. Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.27  
 55 2020.03.26 Nr. REG136135 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-10-25 įsakymu Nr. ĮS-1694 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., kadastro Nr. 5250/0011:252 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Kranto g. 14, kadstro Nr.5250/0011:1235 ir Kranto g. 16, kadastro Nr. 5250/0011:1236 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.27  
 56 2020.03.26 Nr. REG136137 kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypų, esančių Pramonės g., Varėnos mieste, suformavimo, detaliojo plano korektūra Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.27  
 57 2020.03.26 Nr. REG136145 Žemės sklypo Šilutės pl. 83 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. AD1-1380, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklype Svajonės g. 40 (koreguojamame detaliajame plane pažymėtas Nr.1) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.27  
 58 2020.03.31 Nr. REG136618 Teritorijos tarp Jūrininkų pr., Taikos pr., Smiltelės g. ir Smiltelės upės detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 18 "Dėl teritorijos tarp Jūrininkų pr., Taikos pr.., Smiltelės g. ir Smiltelės upės detaliojo plano patvirtinimo", korektūra suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklype Vikingų g. 10 (kadastrinis Nr. 2101/0008:311) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.31  
 59 2020.03.31 Nr. REG136621 Apie 71 ha teritorijos tarp Jūreivių g., Poilsio g., Strėvos g. tęsinio, Mituvos g., Žalgirio g., Kalnupės g., Nidos g. ir Rambyno g., Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. AD1-2985, korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklypuose, kurie koreguojamame detaliajame plane pažymėti Nr.23, 24, 25, 26 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.31  
 60 2020.03.31 Nr. REG136659 Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp Vytauto g., J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g. ir Savanorių g. detaliojo plano korektūra Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.01  
 61 2020.03.31 Nr. REG136677 Žemės sklypų prie pastatų M. Daukšos g. 24, 26, 26A, 28, Kaune, detaliųjų planų koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.01  
 62 2020.04.06 Nr. REG137217 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype J.Janonio g. 31, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.06  
 63 2020.04.06 Nr. REG137273 Žemės sklypo (kad. Nr.5558/0005:711) Triušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.06  
 64 2020.04.08 Nr. REG137259 Dėl žemės sklypo Kombinato g. 9, Kaune, detaliojo plano koregavimo Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.09  
 65 2020.04.08 Nr. REG137513 Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.09  
 66 2020.04.09 Nr. REG137650 UAB "Uotas" degalinės, Šilutės pl. skl.24 teritorijos (adresas: Šilutės pl. 96, kadastro Nr.2101/0008:5) detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 56, keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.09  
 67 2020.04.09 Nr. REG137651 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendimu Nr. TS-478 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., k., kadastro Nr. 5283/0004:180 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., Aušros g., kadastro Nr.5283/0004:725, kurio plotas 0,1768 ha, Aušros g. 4, kadastro Nr. 5283/0004:852, kurio plotas 0,0925 ha, Aušros g. 6, kadastro Nr. 5283/0004:851, kurio plotas 0,0924 ha, Aušros g. 8, kadastro Nr. 5283/0004:850, kurio plotas 0,0924 ha, Aušros g. 10, kadastro Nr. 5283/0004:849, kurio plotas 0,0927 ha, Aušros g. 12, kadastro Nr. 5283/0004:848, kurio plotas 0,0926 ha, Aušros g. 14, kadastro Nr. 5283/0004:846, kurio plotas 0,0923 ha, Aušros g. 16, kadastro Nr. 5283/0004:845, kurio plotas 0,0922 ha, Aušros g. 18, kadastro Nr.5283/0004:847, kurio plotas 0, 1027 ha Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.10  
 68 2020.04.09 Nr. REG137653 Žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:500) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.10  
 69 2020.04.09 Nr. REG137655 Žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0005:124) Baukštininkų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.10  
 70 2020.04.14 Nr. REG137967 Žemės sklypo T. Masiulio g. 16, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.16  
 71 2020.04.15 Nr. REG138122 Kitos paskirties žemės sklypo, esančio Miškų g. 14, Varėnoje padalijimo į du sklypus detaliojo plano korektūra Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.16  
 72 2020.04.16 Nr. REG138221 Varėnos miesto kvartalo , esančio tarp J. Basanavičiaus g., M. K, Čiurlionio g., Žaliosios g. ir Spaustuvės g. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.16  
 73 2020.04.16 Nr. REG138321 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. TS-141 patvirtinto žemės sklypo Kauno r., sav., Garliavos sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:452 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:755, kurio plotas 1,6159 ha, Versmės g. 60, kadastro Nr. 5260/0008:757, kurio plotas 1,6266 ha Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.17  
 74 2020.04.17 Nr. REG138375 Žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0001:157) Pryšmančių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano koregavimas žemės sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 5670/0001:571) Laukų g. 6, Pryšmančių k., Kretingos r. sav. Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.17  
 75 2020.04.17 Nr. REG138448 Metelių regioninio parko tvarkymo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.20  
 76 2020.04.17 Nr. REG138458 Alytaus rajono Bogušiškių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano pakeitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.20  
 77 2020.04.20 Nr. REG138610 Teritorijos Pasieniečių gatvėje (prie Tiekėjų g.) Kretingoje detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 220, keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.21  
 78 2020.04.21 Nr. REG138670 Žemės sklypo Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Murdelių k. (kadastrinis Nr. 7703/0001:6), detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.21  
 79 2020.04.21 Nr. REG138740 Klaipėdos rajono Spengių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.22  
 80 2020.04.23 Nr. REG138953 Žemės sklypo Tauragėje, Vytauto g. 150, detaliojo plano korektūros koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.23  
 81 2020.04.23 Nr. REG138966

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-14 įsakymu Nr. ĮS-378 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:221, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k.: kadastro Nr. 5217/0010:995, kadastro Nr. 5217/0010:998, kadastro Nr. 5217/0010:1000, kadastro Nr. 5217/0010:1001, kadastro Nr. 5217/0010:1002, kadastro Nr. 5217/0010:1004, Luknės g. 1, kadastro Nr. 5217/0010:984, Luknės g. 3, kadastro Nr. 5217/0010:993, Luknės g. 5, kadastro Nr. 5217/0010:986, Luknės g. 7, kadastro Nr. 5217/0010:1005, Luknės g. 9, kadastro Nr. 5217/0010:1003, Luknės g. 11, kadastro Nr. 5217/0010:988, Luknės g. 13, kadastro Nr. 5217/0010:992, Luknės g. 15, kadastro Nr. 5217/0010:985, Luknės g. 17, kadastro Nr. 5217/0010:999, Luknės g. 19, kadastro Nr. 5217/0010:991, Luknės g. 21, kadastro Nr. 5217/0010:990, Luknės g. 23, kadastro Nr. 5217/0010:997, Luknės g. 25, kadastro Nr. 5217/0010:996, Luknės g. 27, kadastro Nr. 5217/0010:989, Luknės g. 29, kadastro Nr. 5217/0010:987 ir Luknės g. 31, kadastro Nr. 5217/0010:994

Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.23  
 82 2020.04.24 Nr. REG139081 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Plytų g. 15, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.24  
 83 2020.04.27 Nr. REG139315 Tauragės rajono savivalsybės tarybos 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 1-1682 "Dėl žemės sklypų Tauragėje, prie Pramonės g., detaliojo plano tvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.28  
 84 2020.04.30 Nr. REG139670 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-05 įsakymu Nr. ĮS-1185 patvirtinto Kauno r. sav., Samylų sen. Šlienavos k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5280/0010:290, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Samylų sen., Šienavos k.: Girios g. 4, kadastro Nr. 5280/0010:771, kurio plotas 0,0840 ha, Giros g. 6, kadastro Nr. 5280/0010:340, kurio plotas 0,966 ha, Giros g. 8, kadastro Nr. 5280/0010:207, kurio plotas 0,0966 ha ir kadastro Nr. 5280/0010:769, kurio plotas 0,1048 ha Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.30  
 85 2020.04.30 Nr. REG139672 Žemės sklypų K.Šakenio g. 50, 52, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.30  
 86 2020.05.05 Nr. REG139952 Žemės sklypų (kad. Nr.5558/0005:1822; 5558/0005:1824; 5558/0005:1825) Triušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.05  
 87 2020.05.07 Nr. REG139952 Žemės sklypų Jonavos g. 43D, 43E, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.07  
 88 2020.05.07 Nr. REG140252 Gargždų miesto bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.07  
 89 2020.05.07 Nr. REG140284 Žemės sklypų Batniavos g. 57, 57A, 57B, 59, Ežero g. 3, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.07  
 90 2020.05.08 Nr. REG140391 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-06-30 sprendimu Nr. TS-158 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0006:170 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Tauro g. 4, kadastro Nr. 5250/0006:478 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.12  
 91 2020.05.08 Nr. REG140393 Šnaukštų V telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritriama teikimui tvirtinti 2020.05.12  
 92 2020.05.08 Nr. REG140404 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0006:472 detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.12  
 93 2020.05.11 Nr. REG140491 Dėl žemės sklypo Minijos g.2, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.12  
 94 2020.05.11 Nr. REG140554 Žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0004:1128; 5528/0004:1133; 5528/0004:1129; 5528/0004:1130; 5528/0004:1131; 5528/0004:1120) Bruzdeilyno k., Kretingalės sen., Klaipėdos r.sav, detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.12  
 95 2020.05.11 Nr. REG140572 Žemės sklypo Sodų g. 66, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.12  
 96 2020.05.12 Nr. REG140627 Žemės sklypo Liškiavos g. 33, Druskininkuose, priskirto privatizavimo objektui detaliojo plano keitimo koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.12  
 97 2020.05.12 Nr. REG140697 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-11-22 sprendimu Nr. TS-434 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k. žemės sklypo suformavimo tarp J. Naujalio, S. Nėries ir Atgimimo gatvių, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., S. Nėries g. 9, kadastro Nr. 5270/0013:11 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.13  
 98 2020.05.12 Nr. REG140700 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp S. Nėries g., B. Oškinio ir J. Biliūno g. ir žemės sklypų J. Biliūno g. 1 ir M. Valančiaus g. 4, 6, 8, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.13  
 99 2020.05.12 Nr. REG140739 Kauno rajono savivaldybės administracijos 2013-04-04 įsakymu Nr. ĮS-548 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Naugardiškės k., kadstro Nr. 5260/0001:7 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Medžiotojų g. 47, kadastro Nr. 5260/0001:7 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.13  
100 2020.05.13 Nr. REG140832 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-08-21 sprendimu Nr. TS-279 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., kadastro Nr. 5233/0003:60 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r., sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., kadastro Nr. 5233/0003:503, kurio plotas 0,0057 ha, kadastro Nr. 5233/0003:504, kurio plotas 0,0083 ha, kadastro Nr. 5233/0003:505, kurio plotas 0,0218 ha, Vingio g. 16, kadastro Nr. 5233/0003:500, kurio plotas 0,0822 ha, Vingio g. 14, kadastro Nr. 5233/0003:501 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.13  
101 2020.05.13 Nr. REG140849 Detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 1-160, koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.13  
102 2020.05.14 Nr. REG140903 Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.18  
103 2020.05.14 Nr. REG140904 Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.18  
104 2020.05.14 Nr. REG140965 Žemės sklypo Kleboniškio g. 34A, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikumui tvirtinti 2020.05.18  
105 2020.05.18 Nr. REG141197 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Vytauto g. 107C ir teritorijoje prie žemės sklypo Vytauto g. 107C, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.18  
106 2020.05.19 Nr. REG141372 Raudonplynio kraštovaizdžio draustinio ribų schemos koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.19  
107 2020.05.19 Nr. REG141387 Klaipėdos rajono Gelžinių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.19  
108 2020.05.19 Nr. REG141419 Žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0004:656; 5528/0004:657) Grabių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.21  
109 2020.05.20 Nr. REG141490 Tauragės miesto dalies urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo specialiojo plano dalies koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.21  
110 2020.05.21 Nr. REG141632 Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas žemės sklype Gulbių g. 15, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.21  
111 2020.05.21 Nr. REG141693 Valstybinės reikšmės miško teritorijos prie J. Bakanausko gatvės, Kaune, detaliojo plano rengimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.21  
112 2020.05.22 Nr. REG141762 Kretingos rajono Pilalės smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.22  
113 2020.05.25 Nr. REG142029 Jonavos rajono Rizgonių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.29  
114 2020.05.26 Nr. REG142129 Vėžaičių miestelio šilumos ūkio specialiojo plano rengimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.01  
115 2020.05.27 Nr. REG142219 Žemės sklypo ribų formavimo inžineriniams statiniams (dviračių ir pėsčiųjų takams) Nemuno upės pakrantėse detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.01  
116 2020.05.27 Nr. REG142303 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-17 įsakymu Nr. ĮS-586 patvirtinto Kauno r., sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., 391 skl., detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Tauro g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:532 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.01  
117 2020.05.28 Nr. REG142462 Žemės sklypo Minijos g. 12, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.01  
118 2020.05.29 Nr. REG142506 Žemės sklypo Tauragės r. sav., Tauragės sen., Butkelių k., detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.01  
119 2020.05.29 Nr. REG142557 Žemės sklypo Eivenių g. 4, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.01  
120 2020.05.29 Nr. REG142588 Žemės sklypo, prie nuosavybės teise priklausančio pastato, Gardino g. 26, Druskininkuose, suformavimo, naudojimo ir tvarkymo režimų bei reglamentų nustatymo detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.01  
121 2020.06.01 Nr. REG142634 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-21 įsakymu Nr. ĮS - 902 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., 210 skl., detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 21, kadastro Nr. 5250/0006:447 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.01  
122 2020.06.02 Nr. REG142780 Žemės sklypo Serviso g. 11 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. ADI-2223 "Dėl žemės sklypo Serviso g.11 detaliojo plano patvirtinimo", korektūra suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklypui koreguojamame detaliajame plane pažymėtam Nr.2 (Serviso g. 11A) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.02  
123 2020.06.03 Nr. REG142967 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano ir žemės sklypų J. Basanavičiaus g. 5 ir 5B, Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose J.Basanavičiaus g. 5 ir 5A, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.03  
124 2020.06.03 Nr. REG142970 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano ir žemės sklypų J. Basanavičiaus g. 5 ir 5B, Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose J. Basanavičiaus g. 5 ir 5A, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.03  
125 2020.06.04 Nr. REG143197 Žemės sklypų, esančių Pašilio g. 73, Pašilio g. 79, Pašilio g. 81, Alytuje, tarpusavio ribų keitimo ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano koregavimas (TPD reg. Nr. T00072114 koregavimas)        Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.04  
126 2020.06.04 Nr. REG143223 Teritorijos, esančios tarp Pušyno g. 45A ir Pušyno g. 35, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.04  
127 2020.06.04 Nr. REG143233

Žemės sklypo Nr.1 (kadastro Nr.5670/0005:706) Vidimanto g. 9, Vydmantų k., Kretingos r. sav., detalusis planas, kuriuo koreguojami žemės sklypo ( kadastro Nr. 5670/0005:55) Birutės g. 28, Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. A1-277, sprendiniai

Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.04  
128 2020.06.04 Nr. REG143253 Kauno rajono savivaldyb4s tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0006:356, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Gilių g. 7, kadastro Nr. 5233/0006:803 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.05  
129 2020.06.05 Nr. REG143390 Žemės sklypų (kad. Nr.5558/0007:127; 5558/0007:134; 558/0007:141) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.  detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.05  
130 2020.06.05 Nr. REG143396 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:592; 5558/0007:590) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.05  
131 2020.06.10 Nr. REG143448 Žemės sklypų (kad. Nr. 5565/0001:367; 5565/0001:1001; 5565/0001:0001:348) Pleškučių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.10  
132 2020.06.10 Nr. REG143491 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-11 įsakymu Nr. ĮS-2214 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Ramunių g. 2, kadastro Nr. 5260/0001:554 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k. kadastro Nr. 5260/0001:1697, Ramunių g. 2, kadastro Nr. 5260/0001:1700  Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.10  
133 2020.06.15 Nr. REG144222 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Smilčių g. 59, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.15  
134 2020.06.18 Nr. REG144656 Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1177) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.18  
135 2020.06.23 Nr. REG145299 Žemės sklypo Vanagupės g. 13, Palangoje, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.29  
136 2020.06.25 Nr. REG145339 Dėl žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 1901/0279:476, Kaune, detaliojo plano

Pritariama teikimui tvirtinti

2020.06.29  
137 2020.06.25 Nr. REG145391 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-04-03 įsakymu Nr. ĮS-198 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl., sen., Budrių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:472, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen.,: Naugardiškės k., Garliavos pl. 55, kadastro Nr. 5260/0001:472, Teleičių k., Jazminų g. 2A, kadastro Nr. 5260/0001:542, Teleičių k., Jazminų g. 2B, kadastro Nr. 5260/0001:1089 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.29  
138 2020.06.30 Nr. REG145823 Žemės sklypo Intako g. 11, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.30  
139 2020.07.01 Nr. REG145904 Žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0004:341) Tiekėjų g. 29B, Kretingos m., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-101 "Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0004:341) Tiekėjų g. 29B, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo"(TPD Nr. T00084007) ir žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0004:1086) Tiekėjų g. 29C, Kretingos m., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr T2-319 "Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0004:646) Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo" (TPD Nr. T00084004) sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.01  
140 2020.07.02 Nr. REG146146 Nemirsetos detaliojo plano koregavimas žemės sklype Uosių g. 2, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.02  
141 2020.07.02 Nr. REG146185 Žemės sklypo suformavimo Ukmergės g. 17, Jonavos m., detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.02  
142 2020.07.02 Nr. REG146212 Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 1201/0002:132), esančio Birštono sav., Birštono m., Algirdo g. 34, detaliojo plano, kuris patvirtintas Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. AV-349 "Dėl 0,13 ha ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 1201/0002:132 Birštono m.k.v.) Birštono sav., Birštono m., Algirdo g. 34, detaliojo plano patvirtinimo", koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.02  
143 2020.07.03 Nr. REG146279 Žemės sklypo J. Grušo g. 3, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.03  
144 2020.07.03 Nr. REG146388 Žemės sklypo Pilviškių g. 5, Vilkaviškyje, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.03  
145 2020.07.07 Nr. REG146462 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-16 įsakymu Nr. ĮS-622 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0011:120 detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.07  
146 2020.07.07. Nr. REG146543 Kvartalo prie Kosmonautų g. tęsinio iki Pievų ir Rokiškio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. birželio 1d. sprendimu Nr. 32, Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo prie Šiaurės prospekto, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direkroriaus 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. AD1-1432, ir Teritorijos prie Kosmonautų gatvės tęsinio (dabar Šiaurės pr.) detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 6 d. sprendimu Nr.T2-202, keitimą teritorijoje, ribojamoje Šiaurės pr. ir sklypo Priestočio g, 1 šiaurinės ribos Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.08  
147 2020.07.07 Nr. REG146553 Detaliojo plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr.T1-149 "Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr.7860/0010:84 Ryškėnų k.v.) Judrėnų k., Telšių r., detaliojo plano patvirtinimo", sprendinių koregavimas žemės sklypo, esančio adresu Išdegos Pušies g. 24, Judrėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav., ribose Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.08  
148 2020.07.07 Nr. REG146578 Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.08  
149 2020.07.08 Nr. REG146624 Sklypo Putinų ir Pramonės gatvių sankryžoje atkūrimo į turėtą nuosavybę detalaus suplanavimo projekto keitimas ( TPD reg. Nr. 00111300081) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.08  
150 2020.07.08 Nr. REG146712 -0,6600 ha žemės sklypo Eglės g. *, Druskininkuose (unikalus Nr. 4400-0901-6108, kadastrinis Nr. 1501/0006:303) detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.09  
151 2020.07.09 Nr. REG146779 Detaliojo plano trijų kitos paskirties žemės sklypų sujungimui į vieną bendrą sklypą, numatant suformuotam žemės sklypui naudojimo būdą - gyvenamąsias teritorijas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Sodininkų g. 1, 3 ir 5 detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.09  
152 2020.07.09 Nr. REG146825 Apmokamos automobilių saugojimo aikštelės įrengimo prie P.Vaičiūno/ Žemaitės g. sankryžos Jonavoje, detaliojo plano, patvirtinto 2000 m. lapkričio 23 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 134, koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.09  
153 2020.07.10 Nr. REG146927 Žemės sklypo, esančio Plungės m., Dariaus ir Girėno g. (buvusių kareivinių teritorija), detaliojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. D-286 2 punktu, keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.13  
154 2020.07.10 Nr. REG146972 Žemės sklypo Rožyno g. Kretingos m., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-11-27 sprendimu Nr. T2-332, koregavimas (žemės sklype Nr. 1, kad. Nr. 5634/0006:63, Rožyno g. 8, Kretingos m.) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.13  
155 2020.07.13 Nr. REG147063 Teritorijos, esančios tarp Jazminų, Aukštakalnio, Santaikos Kepyklos, Topolių, Naujosios gatvvių detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.13  
156 2020.07.13 Nr. REG147074 Mažeikių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.13  
157 2020.07.14 Nr. REG147243 Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:893) Triušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.14  
158 2020.07.14 Nr. REG147249 Žemės sklypų Panerių g. 281 ir Panerių g. 281A, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.14  
159 2020.07.15 Nr. TP1-7 Žemės sklypų F. Vaitkaus g. (bendras plotas ~0,91 ha) suformavimo individualiai statybai nuosvybei į turėtą žemę atkurti Prienų mieste, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimi nustatymo detalusis planas. Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.15  
160 2020.07.16 Nr. REG147516 Žemės sklypų Baltupio g. 26, 28 ir žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 1901/0287:833, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.17  
161 2020.07.17 Nr. REG147611 Nemirsetos detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kaštonų g. 2, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.17  
162 2020.07.17 Nr. REG147640 Žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:781) Šlapšilės k., Dauparų - Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.17  
163 2020.07.21 Nr. REG147928 Alytaus rajono Padvariškių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.22  
164 2020.07.23 Nr. REG148268 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-197 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Ryternos g. 3, kadastro Nr. 5233/0009:431, kurio plotas 0,8214, Ryternos g. 1, kadastro Nr. 5233/0009:414, kurio plotas 0,3087 ha Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.24  
165 2020.07.27 Nr. REG148453 Raigardo valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų ir tvarkymo planai Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.27  
166 2020.08.04 Nr. REG149347 Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T11-111 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo" koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.04  
167 2020.08.05 Nr. REG149570 Žemės sklypo Šiaurės pr. 3A, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.06  
168 2020.08.06 Nr. REG149632 Žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:465) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.06  
169 2020.08.06 Nr. REG149741 Žemės sklypo Kalno g. 36, Neringa, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.07  
170 2020.08.11 Nr. REG150100 Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.11  
171 2020.08.11 Nr. REG150138 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-20 įsakymu Nr. ĮS-718 ptvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0008:152, koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.11  
172 2020.08.14 Nr. REG150546 Teritorijos Nidos pietinėje dalyje prie Taikos gatvės, Neringa, automobilių stovėjimo aikštelės detalusis planas   Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.14  
173 2020.08.17 Nr. REG150682 Kultūros paveldo vietovės Birštono miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių 4072) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas - vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.18  
174 2020.08.17 Nr. REG150703 Nemirsetos detaliojo plano koregavimas žemės sklype Maumedžių g. 14, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.18  
175 2020.08.18 Nr. REG150820 Žemės sklypų (kadastro Nr. 5634/0004:366 Tiekėjų g. 25, Kretingos m., ir (kadastro Nr.5654/0004:1052) Tiekėjų g. 25C Kretingos m., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.18  
176 2020.08.19 Nr. REG150893 Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. ADI-1378 "Dėl žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo", korektūra suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklypui Nr. 1 (Pamario g. 11) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.19  
177 2020.08.26 Nr. REG151435 Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.26  
178 2020.08.26 Nr. REG151442 Žemės sklypų tarp Artojų, Pramonės ir Putinų gatvių Alytuje formavimo bei jų tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymo detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.26  
179 2020.08.27 Nr. REG151544 Žemės sklypo Flamandų g. 14, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.27  
180 2020.08.31 Nr. REG151831 Žemės sklypo Veiverių g. 171, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.31  
181 2020.09.03 Nr. REG152103 Žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0004:143; 5510/0004:200) Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.03  
182 2020.09.04 Nr. REG152204 Žemės sklypo Jonavos g. 45C, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.04  
183 2020.09.07 Nr. REG152309 R. Juknevičiaus, K. Būgos, Kauno, Parko gatvių kvartalo Marijampolėje žemės sklypų prie pastatų ir daugiabučių gyvenamųjų namų suformavimo, išplečiant R. Juknevičiaus gatvę. Pašešupio parką ir Pašešupio parko pėsčiųjų taką, detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-1338 "Dėl R. Juknevičiaus, K. Būgos, Kauno, Parko gatvių kvartalo Marijampolėje detaliojo plano patvirtinimo", koregavimo detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.07  
184 2020.09.07 Nr. REG152364 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0003:202, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k., Politechnikos g. 295, kadastro Nr. 5233/0003:421 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.07  
185 2020.09.08 Nr. REG152474 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-20 įsakymu Nr. ĮS-2021 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S.Lozoraičio g. 26, kadastro Nr. 5223/0008:164 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliava, Stasio Lozoraičio g. 26, kadastro Nr. 5223/0008:193, kurio plotas 0,0650 ha Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.08  
186 2020.09.15 Nr. REG153269 Žemės sklypų Islandijos pl. 231 ir Islandijos pl. 233, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.16  
187 2020.09.15 Nr. REG153294 Plungės rajono Kalniškių smėlio telkinio išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.16  
188 2020.09.16 Nr. REG153326 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1058; 5558/0004:1057) Triušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.16  
189 2020.09.16 Nr. REG153397 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr. TS-158 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:310, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.16  
190 2020.09.17 Nr. REG153491 Žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0004:236) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.17  
191 2020.09.21 Nr. REG153760 Žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0004:403; 5510/0004:397) Gobergiškės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.21  
192 2020.09.21 Nr. REG153786 Žemės sklypo Tauragėje, Vytauto g. 150, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.21  
193 2020.09.22 Nr. REG153961 Teritorijos, esančios tarp Jūratės, Stoties, Girkalnio gatvių, detaliojo plano koregavimas (TPD reg. Nr. T00075941 koregavimas) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.22  
194 2020.09.23 Nr. REG154149 5,8691 ha ploto žemės sklypo Baltašiškės g.*, Druskininkuose, naudojimo būdo keitimo, perdalijimo į atskirus, teritorijų naudojimo ir tvarkymo režimų bei reglamentų nustatymo detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.23  
195 2020.09.24 Nr. REG154237 Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.24  
196 2020.09.24 Nr. REG154283 Žemės sklypo Mizarų g. 11, Druskininkuose detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.24  
197 2020.09.28 Nr. REG154529 Valstybinės reikšmės miško teritorijos prie J. Dobkevičiaus ir Veiverių gatvių Kaune, detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.28  
198 2020.09.30 Nr. REG154869 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kapsų g. 5, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.30  
199 2020.09.30 Nr. REG154873 Telšių rajono Getautės telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.30  
200 2020.09.30 Nr. REG155010 Žemės sklypų Šventagaršvių take 1, 1A, 1B, 1C, 1D, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.01  
201 2020.10.01 Nr. REG155038 Kintų prieplaukos, esančios Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.02  
202 2020.10.05 Nr. REG155344 3948 m2 (kad. Nr. 3328/0005:468), 5854 m2 (kad. Nr. 3328/0005:467) ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypų, esančių Miklusėnų k., Alytaus sen., Alytaus r. sav., ir 10700 m2 (kad. Nr. 3328/0005:319) ploto kitos paskirties žemės sklypo, esančio Kauno g. 1, Miklusėnų k., Alytaus sen., Alytaus r. sav. detaliojo plano (teritorijų planavimo dokumento registracijos numeris T00068341) koregavimas žemės sklype adresu Kauno g. 3, Miklusėnų k., Alytaus sen., Alytaus r. sav. (kad. Nr. 3328/0005:249, plotas - 1,2462 ha) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.05  
203 2020.10.05 Nr. REG155449 Tauragės r. Šidagių telkinio smėlio išteklių n. pl. Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.06  
204 2020.10.06. Nr. REG155488 Žemės sklypo Tauragės r. sav., Tauragės sen., Taurų k., Alėjos g. 3A, detaliojo plano , patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2007-11-22 sprendimu Nr. 1-336 koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.07  
205 2020.10.06 Nr. REG155530 Šilutės rajono Medalių smėlio telkinio išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.07  
206 2020.10.12 Nr. REG155927 Detaliųjų planų (TPDR reg. Nr. T00082897 ir Nr. T00006403) koregavimas 1,5179 ha teritorijoje, apimančioje tris sklypus: Senamiesčio g. 6A (kad. Nr. 3310/0002:247), Senamiesčio g. 8 (kad. Nr. 3310/0002:357) ir Senamiesčio g. 10 (kad. Nr. 3310/0002:358) Genių k., Alytaus sen., Alytaus r. sav. Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.12  
207

2020.10.12 Nr. REG155999

 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. TS-211 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k. žemės sklypų, kadastro Nr. 5217/0010:215, kadastro Nr. 5217/0010:216,, kadastro Nr. 5217/0010:218 ir kadastro Nr. 5217/0010:219, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k.: Ozo g. 2, kadastro Nr. 5217/0010:835, Ozo g. 4, kadastro Nr. 5217/0010:834, Ozo g. 6, kadastro Nr. 5217/0010:836, Ozo g. 7, kadastro Nr. 5217/0010:841, Ozo g. 8, kadastro Nr. 5217/0010:837, Ozo g. 9, kadastro Nr. 5217/0010:840, Ozo g. 11. kadastro Nr. 5217/0010:839, Ozo g. 13, kadastro Nr. 5217/0010:838 ir kadastro Nr. 5217/0010:1136 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.13  
208 2020.10.13 Nr. REG156077 Žemės sklypo Pramonės pr. 44, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.13  
209 2020.10.14 Nr. REG156212 Žemės sklypo (kadastro Nr. 5654/0002:988) Pamario g. 3, Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T2-296, sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.14  
210 2020.10.15 Nr. REG156423 Žemės sklypų (kad. Nr.5528/0004:737; 5528/0004:735) Bruzdeilyno k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.16  
211 2020.10.16 Nr. REG156594 Tauragės miesto bendrojo plano dalies koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.16  
212 2020.10.16 Nr. REG156606 Jonavos rajono Zatyšių telkinio IV sklypo smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.16  
213 2020.10.19 Nr. REG156775 Detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 29 d., sprendimu Nr. I-157 "Dėl teritorijų planavimo dokumentų Vasaros g. 52 patvirtinimo", koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.19  
214 2020.10.19 Nr. REG156804

 

Neringos Bataitytės ir Janės Jackevičienės privačios nuosavybės teise valdomo  27000 kv. m. (kad. Nr. 3328/0004:145) ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, esančio Užubalių k., Alytaus sen., Alytaus r. detaliojo plano (teritorijų planavimo dokumento registracijos numeris T00083230) koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.19  
215 2020.10.20 Nr. REG156871 Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k.) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.20  
216 2020.10.20 Nr. REG156892 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-25 įsakymu Nr. ĮS-552 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0012:185, detaliojo plano koregavimas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Rytmečio g. 5A žemės sklype, kadastro Nr. 5217/0012:922 Pritariama teikimui tvrtinti 2020.10.20  
217 2020.10.21 Nr. REG157071 Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype Ilgoji g. 57, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.21  
218 2020.10.21 Nr. REG157114 Plaukymo vandens baseino teritorijos Lazdijuose, Lazdijos g. , šalia Lazdijų rajono policijos komisariato administracinio pastato, detaliojo plano (TPDR registracijos Nr. T00037431) ir Prekybos centro žemės sklypo, esančio Lazdijuose, Lazdijos g. 7, detaliojo plano (TPDR registracijos Nr. T00036208) keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.21  
219 2020.10.21 Nr. REG157131 Žemės sklypų Raudondvario pl. 131, Raudondvario pl. 131A, Raudondvario pl. 131B, Raudondvario pl. 131C, Kulautuvos g. 3, Kaune, detaliųjų planų keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.21  
220 2020.10.22 Nr. REG157267 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-25 įsakymu Nr. ĮS-444 patvirtinto Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k.: žemės sklypų, kadastro Nr. 5273/0007:182, kadastro Nr. 5273/007:183, kadastro Nr. 5273/0007:187, kadastro Nr. 5273/0007:188, kadastro Nr. 5273/0007:191, Dvaro g. 47, kadastro Nr. 5273/0007:184, Tvenkinio g. 14, kadastro Nr. 5273/0007:185, Tvenkinio g. 2, kadastro Nr. 5273/0007:186, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k.: Dvaro g. 1, kadastro Nr. 5273/0007:182, Dvaro g. 55, kadastro Nr. 5273/0007:183, Dvaro g. 47, kadastro Nr. 5273/0007:184, Tvenkinio g. 14, kadastro Nr. 5273/0007:185, Tvenkinio g. 2, kadastro Nr. 5273/0007:186, Tvenkinio g. 3, kadastro Nr. 5273/0007:187, Liepų g. 11A, kadastro Nr. 5273/0007:188, ir Sandėlių g. 2B, kadstro Nr. 5273/0007:191 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.22  
221 2020.10.26 Nr. REG157598 Žemės sklypo Elnių g. 14 detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.26  
222 2020.10.29 Nr. REG158009 Žemės sklypų, kurių kadastriniai numeriai 2101/0039:381 ir 2101/0039:382, buvusiame Tauralaukio kaime, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. AD1-1365 "Dėl žemės sklypų, kurių kadastriniai numeriai 2101/0039:381 ir 2101/0039:382, buvusiame Tauralaukio kaime, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo", korektūra suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklype Perkūno g. 4 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.29  
223 2020.10.29 Nr. REG158015 Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 7760/0001:140) Tauragės r., sav., Tauragės sen., Taurų k., detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.29  
224 2020.11.03 Nr. REG158421 Žemės sklypo Vytauto pr. 43, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.04  
225 2020.11.04 Nr. REG158540 Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0006:486) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.04  
226 2020.11.04 Nr. REG158604 Žemės sklypo 2-oji Melnragė 6, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. AD1-1794, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklypuose Antrosios Melnragės g. 6C, Antrosios Melnragės g. 6D ir Antrosios Melnragės g. 6E Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.05  
227 2020.11.05 Nr. REG158709 Žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:1385) Lėbartų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.06  
228 2020.11.06 Nr. REG158891 Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:690) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.06  
229 2020.11.06 Nr. REG158894 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-11-22 sprendimu Nr. TS-227 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5217/0011:434 ir kadastro Nr. 5217/0011:435, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k.: Lelijų g. 4, kadastro Nr. 5217/0011:561, Lelijų g. 6, kadastro Nr. 5217/0011:563 ir Lelijų g. 8, kadastro Nr. 5217/0011:562   Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.06  
230 2020.11.10 Nr. REG159225 Žemės sklypo Taikos pr. 22A, Klaipėdoje, ir jo gretimybių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T2-329 "Dėl žemės sklypo Taikos pr. 22A, Klaipėdoje, ir jo gretimybių detaliojo plano patvirtinimo", keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.10  
231 2020.11.11 Nr. REG159400 Žemės sklypų Perlojos g. 45, 47, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.11  
232 2020.11.12 Nr. REG159456 Klaipėdos rajono Kisinių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.12  
233 2020.11.12 Nr. REG159505 Žemės sklypų Baltų pr. 62A ir Baltų pr. 62B, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.13  
234 2020.11.13 Nr. REG159573 Žemės sklypo Bangų g. 4 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. AD1-1269, keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.13  
235 2020.11.16 Nr. REG159810 Jonavos rajono Bartonių IV telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.16  
236 2020.11.20 Nr. REG160357 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-23 įsakymu Nr. ĮS-920 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., sklypo Nr. 347, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 18, kadastro Nr. 5293/0006:414 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.20  
237 2020.11.20 Nr. REG160373 Dėl žemės sklypo Ateities pl. 77B, Kaune detaliojo plano koregavimo Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.20  
238 2020.11.23 Nr. REG160514 Teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės tęsinio ir Kuršių marių detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.23  
239 2020.11.24 Nr. REG160604 Klaipėdos rajono Juodikių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.24  
240 2020.11.24 Nr. REG160709 Žemės sklypo (1201/0003:280 Birštono m. k. v.), esančio Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 2, detaliojo plano, kuris patvirtintas Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. AV-391 "Dėl žemės sklypų Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 2 (kadastrinis Nr. 1201/0003:357 Birštono m. k. v.), Muziejaus g. 4 (kadastrinis Nr. 1201/0003:356 Birštono m. k. v.), Muziejaus g. 2D (kadastrinis Nr. 1201/0003:355 Birštono m. k. v.), detaliojo plano keitimo patvirtinimo", koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.25  
241 2020.11.25 Nr. REG160828 Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:1489) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas  Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.25  
242 2020.11.25 Nr. REG160830 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1589; 5558/0007:1590) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.25  
243 2020.11.25 Nr. REG160897 Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.26  
244 2020.11.27 Nr. REG161066 Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.27  
245 2020.11.30 Nr. REG161273 Dėl žemės sklypo J. Tonkūno g. 6, Kaune, detaliojo plano koregavimo Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.30  
246 2020.11.30 Nr. REG161280 Tauragės rajono Selmoniškių žvyro telkinio dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.30  
247 2020.12.01 Nr. REG161441 Priekulės miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33624) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas - vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.02  
248 2020.12.03 Nr. REG161722 Žemės sklypo (1201/0003:166 Birštono m. k. v.), esančio Birštone, Sruogos g. 5, detaliojo plano, patvirtinto Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. AV-131 "Dėl teritorijos prie Všį"Tulpės" san. naudojamų pastatų Birštone, Birutės ir B. Sruogos gatvėse, detaliojo plano tvirtinimo", koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.03  
249 2020.12.09 Nr. REG162236 Kėdainių miesto bendrojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.09  
250 2020.12.09 Nr. REG162281 Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 1-2049 "Dėl žemės sklypo Tauragėje, Dariaus ir Girėno g. 67, detaliojo plano tvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.10  
251 2020.12.10 Nr. REG162320 Žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:653) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.11  
252 2020.12.11 Nr. REG162471 Žemės sklypo Ulonų g. 33/Varėnos g. 24, Alytuje, padalijimo į atskirus sklypus ir jų tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.11  
253 2020.12.15 Nr. REG162838 Kauno rajono Zapyškio III telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.15  
254 2020.12.17 Nr. REG163006 Klaipėdos r. Šnaukštų - 2 smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.17  
255 2020.12.17 Nr. REG163020 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., kadastro Nr. 5260/0001:2 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Ireniškių g. 93, kadastro Nr. 5260/0001:1085, Ireniškių g. 95, kadastro Nr. 5260/0001:108 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.17  
256 2020.12.17 Nr. REG163108 Valstybinės reikšmės miško teritorijos prie Islandijos plento ir Panerių gatvės Kaune, detaliojo plano rengimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.17  
257 2020.12.18 Nr. REG163252 Žemės sklypo Chemijos g. 4C, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.18  
258 2020.12.18 Nr. REG163254 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:561; 5558/0007:652) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.18  
259 2020.12.21 Nr. REG163344 Žemės sklypo Vaišvydo g. 32, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.21  
260 2020.12.21 Nr. REG163372 Šilutės rajono Gaidelių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.21  
261 2020.12.28 Nr. REG163823 Teritorijos, esančios tarp Saulės g., Merkinės g., administracinės miesto ribos ir Nemuno upės, detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.28  
262 2020.12.30 Nr. REG164069 Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype S. Dariaus ir S. Gįrėno g. 53 ir žemės sklype, kurio kadastrinis numeris 2501/0036:99, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.30  
263 2020.12.30 Nr. REG164082 Žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:207) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.30  
                                                            2021 m.      
  1 2021.01.04 Nr. REG164327 Žemės sklypų J.Tonkūno g. 7,7A,7B,7C,7D,7E,7F, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.05  
  2 2021.01.06 Nr. REG164445 Jonavos rajono Bartonių V telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.06  
  3 2021.01.06 Nr. REG164503 Teritorijos tarp Nidos g., Gilijos g. ir žemės sklypo Minijos g. 153, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. AD1-1499 "Dėl teritorijos tarp Nidos g., Gilijos g. ir žemės sklypo Minijos g. 153, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo", korektūra suplanuotos teritorijos dalyje- žemės sklype Gilijos g. 5 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.07  
  4 20201.01.08 Nr. REG164756 Žemės sklypo (kad. Nr.5558/0014:31) Glaudėnų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.08  
  5 2021.01.08 Nr. REG164828 Žemės sklypų suformavimo Marijampolės teritorijoje, tarp Kauno, Parko gatvių ir Šešupės detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 1-61 "Dėl žemės sklypų Marijampolės teritorijoje, tarp Kauno, Parko g. ir Šešupės suformavimo detaliojo plano patvirtinimo", koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.11  
  6 2021.01.11 Nr. REG164901 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-11 įsakymu Nr. ĮS-593 patvirtinto "Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:371, detaliojo planokoregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl.: Eglyno g. 36, kadastro Nr. 5240/0011:666, Eglyno g. 38, kadastro Nr. 5240/0011:667 ir Eglyno g. 39, kadastro Nr. 5240/0011:668  Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.11  
  7 2021.01.11 Nr. REG164905 Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrojo plano dalies, Nidos urbanistinės struktūros ir reglamentų dalies, reglamentinėje zonoje Nr. 12, koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.11  
  8 2021.01.12 Nr. REG165099 Jonavos rajono Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.12  
  9 2021.01.12 Nr. REG165117 Detalusis planas, kuriuo koreguojami detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. A1-196 "Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0006:289) Žibininkų k., Kretingos sen., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo" sprendiniai Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.12  
  10    2021.01.14 Nr. REG165342 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimu Nr. TS-312 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Lapių sen., Masteikių k., kadastro Nr. 5240/0009:397 ir kadstro Nr. 5240/0009:429 detaliojo plano koregavimas žemės sklype, Kauno r. sav., Lapių sen., Masteikių k., Bruknių g. 3, kadastro Nr. 5240/0009:565 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.15  
  11 2021.01.14 Nr. REG165434 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-10-26 įsakymu Nr. ĮS-1383 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Tvarkiškių k., 248 skl. detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.15  
  12 2021.01.21 Nr. REG166044 Žemės sklypų Kunigiškių g. 7 (kadastrinis Nr. 2501/0019:188), Kunigiškių g. 9 (kadstrinis Nr. 2501/0019:186), Kunigiškių g. 11 (kadastrinis Nr. 2501/0019:185), Kunigiškių g. 13 (kadastrinis Nr. 2501/0019:187), Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kunigiškių g.11A, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.21  
  13 2021.01.21 Nr. REG166128 Teritorijos, esančios tarp J.Basanavičiaus g., Šilo g., Kranto g. bei pėsčiųjų ir dviračių tako (Sveikatos tako) detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.21  
  14 2021.01.25 Nr. REG166475 Žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:60) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.26  
  15 2021.01.26 Nr. REG166615 Žemės sklypo Didžiojoje g. 84, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.26  
  16 2021.01.27 Nr. REG166734 Žemės sklypų buvusiame Tauralaukio kaime, kadastriniai Nr. 2101/0039:394 ir 2101/0039:416, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. AD1-2163 "Dėl žemės sklypų buvusiame Tauralaukio kaime, kadastriniai Nr. 2101/0039:394 ir 2101/0039:416, Klipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo", korektūra suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklypams Bangpūčio g. 2,13,15,17,19,21 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.27  
  17 2021.01.27 Nr. REG166813 Klaipėdos rajono Žydelių smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.27  
  18 2021.01.29 Nr. REG167076 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. TS-92 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., kadastro Nr. 5217/0012:226 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 15, kadastro Nr. 5217/0012:1694 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.29  
  19 2021.02.02 Nr. REG167349 0.0900 ha ploto žemės sklypo Turistų g. 11 Druskininkuose ir Žemės sklypų Klonio ir Turistų gatvėse, Druskininkuose, suformavimo, teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimų bei reglamaentų nustatymo detaliųjų planų keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.02  
  20 2021.02.02 Nr. REG167420 Dėl Šilalės miesto, Aušros ir Vytauto Didžiojo gatvių kvartalo, detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.03  
  21 2021.02.04 Nr. REG167695 Klaipėdos rajono Plikių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.05  
  22 2021.02.08 Nr. REG168020 Žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:359; 5528/0001:826) Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.09  
  23 2021.02.09 Nr. REG168245 Žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0004:483) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.09  
  24 2021.02.09 Nr. REG168264 Žemės sklypo Klaipėdos g. 26A ir 26B, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.09  
  25 2021.02.10 Nr. REG168426 Žemės sklypo Panerių g. 310, Kaune, detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.11  
  26 2021.02.11 Nr. REG168603 Dėl žemės sklypo 9-ojo Forto g. 63, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.11  
  27 2021.02.15 Nr. REG168848 Jonavos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.15  
  28 2021.02.18 Nr. REG169181 Žemės sklypo Jėgainės g. 12, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.19  
  29 2021.02.18 Nr. REG169183 Žemės sklypų Kuonės aklg. detaliojo plano korektūra Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.19  
  30 2021.02.18 Nr. REG169251 Žemės sklypo Studentų g. 10, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.19  
  31 2021.02.18 Nr. REG169262 Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.19  
  32 2021. 02.19 Nr. REG169404 Teritorijos tarp I.Kanto, Pievų Tako gatvių, žemės sklypų S.Daukanto g. 13 ir I.Kanto g. 6 detaliojo plano, patvirtinto 2005 m. balandžio 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-686, korektūra žemės sklype Pievų Tako g. 4 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.19  
  33 2021.02.19 Nr. REG169408 Žemės sklypų Nr. 237-1 ir 268-3 (kadastro Nr. 2101/0039:565 ir 2101/0039:418) buvusiame Tauralaukio kaime detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-351 "Dėl žemės sklypų Nr. 237-1 ir 268-3 (kadastro Nr. 2101/0039:565 ir 2101/0039:418) buvusiame Tauralaukio kaime detaliojo plano patvirtinimo", korektūra suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklypams Vėjo g. 61 ir Vėjo g. 63 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.22  
  34 2021.02.22 Nr. REG169600 Žemės sklypų Vakariniame aplinkelyje 20 ir B.Brazdžionio g. 25A, Kaune, detaliųjų planų koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.23  
  35 2021.02.23 Nr. REG169789 Žemės sklypo A. Juozapavičiaus pr. 25A, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.24  
  36 2021.02.24 Nr. REG169819 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., žemės sklypų, Šiltnamių g. 5C, kadastro Nr. 5250/0006:315, Šiltnamių g. 5D, kadastro Nr. 5250/0006:316, Šiltnamių g. 5E, kadastro Nr. 5250/0006:357, Šiltnamių g. 5G, kadastro Nr. 5250/0006:312, Šiltnamių g. 5K, kadastro Nr. 5250/0006:356, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., kadastro Nr. 5250/0006:1337 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.25  
  37 2021.02.24 Nr. REG169882 Žemės sklypo Kęstučio g. 8, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.25  
  38 2021.02.25 Nr. REG170020 Kunigiškių gyvenamojo kvartalo detalaus suplnavimo projekto koregavimas žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0019:265, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.25  
39 2021.03.03 Nr. REG170595 Žemės sklypo Karvelyno g. 21, Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Karvelyno g. 21G, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.04  
40 2021.03.03 Nr. REG170599 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-06 įsakymu Nr. ĮS-1991 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:49 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-23 įsakymu Nr. ĮS-2185 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., Saulėtekių g. 7, žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:44, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k.: Saulėtekių g. 1, kadastro Nr. 5283/0004:1178, Saulėtekių g. 3, kadastro Nr. 5283/0004:1179, Saulėtekių g. 5, kadastro Nr. 5283/0004:1180, Saulėtekių g. 7, kadastro Nr. 5283/0004:1173, Saulėtekių g. 9, kadastro Nr. 5283/0004:1174, Saulėtekių g. 11, kadastro Nr. 5283/0004:1175, Saulėtekių g. 13, kadastro Nr. 5283/0004:1176 ir Saulėtekių g. 15, kadastro Nr. 5283/0004:1177 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.04  
41 2021.03.03 Nr. REG170600 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-06 įsakymu Nr. ĮS-1991 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:49 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-23 įsakymu Nr. ĮS-2185 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., Saulėtekių g. 7, žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:44, detaliųjų planų koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k.: Saulėtekių g. 1, kadastro Nr. 5283/0004:1178, Saulėtekių g. 3, kadastro Nr. 5283/0004:1179, Saulėtekių g. 5, kadastro Nr. 5283/0004:1180, Saulėtekių g. 7, kadastro Nr. 5283/0004:1173, Saulėtekių g. 9, kadastro Nr. 5283/0004:1174, Saulėtekių g. 11, kadastro Nr. 5283/0004:1175, Saulėtekių g. 13, kadastro Nr. 5283/0004:1176 ir Saulėtekių g. 15, kadastro Nr. 5283/0004:1177 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.04  
42 2021.03.04 Nr. REG170852 Žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:391) Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.08  
43 2021.03.04 Nr. REG170855 Žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:392) Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.08  
44 2021.03.05 Nr. REG170981 Žemės sklypo Skuodo rajono Mosėdžio miestelio Liepų g. 15 detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.08  
45 2021.03.05 Nr. REG171023 Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 1901/0304:504, Kaune, detaliojo plano koregavimo Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.08  
46 2021.03.08 Nr. REG171148 Teritorijos, esančios tarp Naujosios, Statybininkų, Topolių, Sudvajų ir Rūtų gatvių Alytuje, detaliojo plano koregavimas (TPD reg. T00082850 koregavimas) Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.09  
47 2021.03.09 Nr. REG171285 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. TS-285 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0005:313, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademijos mstl., Varžupio g. 15, kadastro Nr. 5250/0005:654 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.09  
48 2021.03.09 Nr. REG171365 Žemės sklypų (kadastro Nr. 5634/0007:560) Atgimimo g. 18, Kretingos m., (kadastro Nr. 5634/0007:548) Atgimimo g. 20, Kretingos m., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T2-158 "Dėl detaliojo plano Kluonalių g., Kretingos m., tvirtinimo" koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.09  
49 2021.03.12 Nr. REG171685 Žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0005:951; 5544/0005:1367) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.12  
50 2021.03.15 Nr. REG171809 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Ajerų g. 22, 34, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.15  
51 2021.03.17 Nr. REG172108 Klaipėdos rajono Šiūparių II žvyro telkinio išteklių žemės gelmių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.17  
52 2021.03.17 Nr. REG172125 Kaišiadorių rajono Mūro Strėvininkų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.17  
53 2021.03.22 Nr. REG172508 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Senojo Turgaus g. 19, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.23  
54 2021.03.22 Nr. REG172531 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Ajerų g. 26, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.23  
55 2021.03.22 Nr. REG172550 Nemirsetos detaliojo plano koregavimas žemės sklype Tuopų g. 62, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.23  
56 2021.03.22 Nr. REG172588 Žemės sklypo Vandžiogalos g. 84, Kaune, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Agronomijos g. 49 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.23  
57 2021.03.24 Nr. REG172855 Kvartalo tarp Sausio 15-osios g., Birutės g., Bijūnų g. ir Taikos pr. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 52 "Dėl kvartalo tarp Sausio 15-osios g., Birutės g., Bijūnų g. ir Taikos pr. detaliojo plano patvirtinimo", korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklypui Birutės g. 5. Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.24  
58 2021.03.24 Nr. REG172980 Kauno rajono Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.24  
59 2021.03.25 Nr. REG173065 Žemės sklypų Baltų pr. 8 ir Šarkuvos g. 30, Kaune, detaliųjų planų keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.26  
60 2021.04.06 Nr. REG174171 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-03-03 sprendimu Nr. TS-95 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademijos mst., Varžupio g. 1, kadastro Nr. 5250/0005:280, Varžupio g. 1A, kadastro Nr. 5250/0005:312 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Akademija, kadastro Nr. 5250/0005:484, Sedulų g., kadastro Nr. 5250/0005:569 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.06  
61 2021.04.06 Nr. REG174200 Žemės sklypo Chemijos g. 17B, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.06  
62 2021.04.06 Nr. REG174221 Šventosios gyvenvietės detaliojo plano dalinės korektūros, patikslinant Šventosios jūrų uosto ribas ir dydį, koregavimas žemės sklype Kopų g. 13, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.06  
63 2021.04.06 Nr. REG174250 Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp Pylimo g., Šventosios upės, Audronašų g. ir žemės sklypų Audronašų g. 5 ir Pylimo g. 70, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.06  
64 2021.04.07 Nr. REG174291 Teritorijos tarp Minijos g., Statybininkų pr. ir Rambyno g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 632 "Dėl teritorijos tarp Minijos g., Statybininkų pr. ir Rambyno g. detaliojo plano patvirtinimo", korektūra suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklypui Deimės g. 4 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.07  
65 2021.04.08 Nr. REG174580 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-19 įsakymu Nr. ĮS-36 patvirtinto žemės sklypų Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k.: kadastro Nr. 5247/0007:761, kadastro Nr. 5247/0007:53, Alšėnų g. 8, kadastro Nr. 5247/0007:568, Alšėnų g. 10, kadastro Nr. 5247/0007:712, Alšėnų g. 12, kadastro Nr. 5247/0007:224 ir Alšėnų g. 14, kadastro Nr. 5247/0007:68, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.08  
66 2021.04.09 Nr. REG174748 Žemės sklypo V. Kudirkos g. 7, Druskininkuose, priskirto privatizavimo objektui, suformavimo detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.09  
67 2021.04.12 Nr. REG174833 Žemės sklypo prie pastatų Vaižganto g. 9, 9c, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.12  
68 2021.04.13 Nr. REG174981 Jonavos rajono Rizgonių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.13  
69 2021.04.14 Nr. REG175126 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:669; 5558/0014:670) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.14  
70 2021.04.14 Nr. REG175248 Žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:274; 5530/0005:405; 5530/0005:404; 5530/0005:427; 5530/0005:403; 5530/0005:446; 5530/0005:402; 5530/0005:428; 5530/0005:401; 5530/0005:429; 5530/0005:400; 5530/0005:430; 5530/0005:399; 5530/0005:431; 5530/0005:398; 5530/0005:432; 5530/0005:397; 5530/0005:433; 5530/0005:313; 5530/0005:434; 5530/0005:435; 5530/0005:436; 5530/0005:437; 5530/0005:438; 5530/0005:439; 5530/0005:440; 5530/0005:441) Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.14  
71 2021.04.15 Nr. REG175290 Gyvenamųjų namų grupės šiaurinėje Vanagupėje detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype Vytauto g. 177, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.15  
72 2021.04.16 Nr. REG175452 Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.16  
73 2021.04.19 Nr. REG175588 Žemės sklypo A. Juozapavičiaus pr. 29C, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.16  
74 2021.04.21 Nr. REG175887 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. TS-82 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0009:32, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., Uosio g. 8, kadastro Nr. 5250/0009:577 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.21  
75 2021.04.21 Nr. REG175940 Detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. DV-1089, koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.21  
76 2021.04.21 Nr. REG175968 Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrasis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.22  
77 2021.04.22 Nr. REG176060 Žemės sklypo Tauragėje, Vytauto g. 133, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.22  
78 2021.04.22 Nr. REG176070 Žemės sklypo Noriškių k., Nausodžio sen., Plungės r. (kadastrinis Nr. 6874/0011:82), detaliojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. D-540 2 punktu, keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.22  
79 2021.04.23 Nr. REG176301 Teritorijos tarp J. Janonio, I. Kanto, Kalvos ir Karklų gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr.53 „Dėl teritorijos tarp J. Janonio, I. Kanto, Kalvos ir Karklų gatvių detaliojo plano patvirtinimo“, korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Kalvos g. 4 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.23  
80 2021.04.26 Nr. REG176383 DĖL ŽEMĖS SKLYPO J. TŪBELIO G. 9, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.26  
81 2021.04.26 Nr. REG176389 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:404; 5558/0007:405) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.26  
82 2021.04.26 Nr. REG176411 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-01-17 sprendimu Nr. TS-22 patvirtinto Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0016:966, detalųjį plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k.: kadastro Nr. 5233/0016:1521, kadastro Nr. 5233/0016:1277, Šlamučių g. 1, kadastro Nr. 5233/0016:1319 ir Šlamučių g. 1D, kadastro Nr. 5233/0016:1520 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.26  
83 2021.04.26 Nr. REG176447 Žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:206) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.26  
84 2021.04.27 Nr. REG176533 Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:469) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.27  
85 2021.04.27 Nr. REG176621 Teritorijos tarp Taikos pr., Kauno g., Šilutės pl. ir Paryžiaus Komunos g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T2-304 „Dėl teritorijos tarp Taikos pr., Kauno g., Šilutės pl. ir Paryžiaus Komunos g. detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Paryžiaus Komunos g. 4 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.27  
86 2021.04.29 Nr. REG176893 ŽEMĖS SKLYPO PAŽAISLIO G. 28 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.29  
87 2021.04.30 Nr. REG176980 Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.30  
88 2021.04.30 Nr. REG177059 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:337; 5558/0014:338; 5558/0014:339; 5558/0014:340; 5558/0014:341) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.30  
89 2021.05.03 Nr. REG177197 Žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0002:615; 5528/0002:616) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.05  
90 2021.05.06 Nr. REG177692 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-04 įsakymu Nr. ĮS-1258 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Povilo Revento g. 3, kadastro Nr. 5247/0009:675, Povilo Revento g. 6, kadastro Nr. 5247/0009:679, Povilo Revento g. 8, kadastro Nr. 5247/0009:680, Povilo Revento g. 1, kadastro Nr. 5247/0009:676, Povilo Revento g. 10, kadastro Nr. 5247/0009:681, Povilo Revento g. 12, kadastro Nr. 5247/0009:682, Povilo Revento g. 14, kadastro Nr. 5247/0009:683, Povilo Revento g. 16, kadastro Nr. 5247/0009:684, Povilo Revento g. 22, kadastro Nr. 5247/0009:637, Povilo Revento g. 24, kadastro Nr. 5247/0009:636, Povilo Revento g. 26, kadastro Nr. 5247/0009:635, Povilo Revento g. 28, kadastro Nr. 5247/0009:634, Povilo Revento g. 30, kadastro Nr. 5247/0009:633, Povilo Revento g. 40, kadastro Nr. 5247/0009:641, Povilo Revento g. 42, kadastro Nr. 5247/0009:642, Povilo Revento g. 44, kadastro Nr. 5247/0009:643, Povilo Revento g. 46, kadastro Nr. 5247/0009:644, Povilo Revento g. 48, kadastro Nr. 5247/0009:645, Revento g. 50, kadastro Nr. 5247/0009:646, Povilo Revento g. 52, kadastro Nr. 5247/0009:647, Povilo Revento g. 72, kadastro Nr. 5247/0009:655, Povilo Revento g. 74, kadastro Nr. 5247/0009:656, Povilo Revento g. 43, kadastro Nr. 5247/0009:158 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.07  
91 2021.05.10 Nr. REG178000 Žemės sklypo R. Kalantos g. 42, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.12  
92 2021.05.10 Nr. REG178056 Kunigiškių gyvenamojo kvartalo detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype Sakalo g. 26, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.12  
93 2021.05.11 Nr. REG178102 Žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:1171) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.12  
94 2021.05.11 Nr. REG178127 Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:462) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.12  
95 2021.05.11 Nr. REG178240 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-20 įsakymu Nr. ĮS-2016 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen. Teleičių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:98, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., Svajų g. 4, kadastro Nr. 5260/0001:1390 ir Svajų g. 8, kadastro Nr. 5260/0001:1389 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.12  
96 2021.05.13 Nr. REG178451 Žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0008:972) Rotušės a. 17, Kretingos m., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-106 „Dėl Kretingos miesto centrinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimo detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.14  
97 2021.05.14 Nr. REG178594 Žemės sklypo (kad. Nr. 5513/0009:126) Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.14  
98 2021.05.14 Nr. REG178598 Gyvenamųjų teritorijų tarp Taikos pr., Tilžės g., Rumpiškės g., Sausio 15-osios g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų Ryšininkų g. ir Paryžiaus Komunos g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. AD1-3109 „Dėl gyvenamųjų teritorijų tarp Taikos pr., Tilžės g., Rumpiškės g., Sausio 15-osios g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų Ryšininkų g. ir Paryžiaus Komunos g. detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklype Taikos pr. 29A Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.14  
99 2021.05.14 Nr. REG178684 Teritorijos, esančios tarp Jazminų, Aukštakalnio, Santaikos, Kepyklos, Topolių, Naujosios gatvių, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.17  
100 2021.05.18 Nr. REG178852 Detaliojo plano (TPD reg. Nr. T00004953) koregavimas žemės sklype Pylimo g. 8, Alytaus k., Alovės sen., Alytaus r. sav. Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.18  
101 2021.05.18 Nr. REG178877 Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.18  
102 2021.05.20 Nr. REG179272 Žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:1163; 5530/0005:1164; 5530/0005:1165; 5530/0005:1166; 5530/0005:1167; 5530/0005:1168) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.20  
103 2021.05.20 Nr. REG179327 Teritorijos, esančios tarp Pušyno g. 45A ir Pušyno g. 35, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.20  
104 2021.05.21 Nr. REG179417 Teritorijos prie Kontininkų gatvės ir Kontininkų gatvės atkarpos, Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0019:81, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.21  
105 2021.05.21 Nr. REG179438 Teritorijos prie Punsko ir Sūkurio gatvių detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.21  
106 2021.05.21 Nr. REG179478 Žemės sklypo Rasytės g. 5/ Druskininkų g. 1 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 174 „Dėl žemės sklypo Rasytės g. 5/ Druskininkų g. 1 detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Rasytės g. 5 (kadastro Nr. 2101/0001:525) ir žemės sklypui kadastro Nr. 2101/0001:909 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.21  
107 2021.05.24 Nr. REG179592 Žemės sklypų, esančių Pramonės g. 10A ir Pievų g. 21, Alytuje, sujungimo, padalijimo į tris atskirus sklypus ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano koregavimas (TPD reg. Nr. T00006089 koregavimas) Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.24  
108 2021.05.24 Nr. REG179679 Tauragės miesto bendrojo plano dalies korektūra Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.24  
109 2021.05.24 Nr. REG179698 ŽEMĖS SKLYPO ROMUVOS G. 35B, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.25  
110 2021.05.25 Nr. REG179725 Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.25  
111 2021.05.25 Nr. REG179863 Alytaus rajono Bogušiškių žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.25  
112 2021.05.26 Nr. REG179950 Teritorijos tarp Rąžės, Žiogupio upelių, melioracijos griovio, žemės sklypo Karvelyno g. 21C ir pravažiavimo, Palangoje, detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.27  
113 2021.05.27 Nr. REG180205 Žemės sklypo Pievų g. 4 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto valdybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.263 „Dėl žemės sklypo Pievų g. 4 detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Pievų g. 4A Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.27  
114 2021.05.27 Nr. REG180232 Teritorijos, esančios tarp Rotušės a. ir Savanorių g. Alytuje, detaliojo plano keitimas (T00005599 keitimas) Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.27  
115 2021.05.28 Nr. REG180285 Detaliojo plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-372 „Dėl teritorijos (į planuojamą teritoriją patenka nuosavybės teise priklausantys du žemės sklypai (kad. Nr. 7860/0011:102 Ryškėnų k. v.; kad. Nr. 7860/0011:103 Ryškėnų k. v.)) Judrėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r., detaliojo plano patvirtinimo“, sprendinių koregavimas žemės sklypo (kad. Nr. 7868/0020:152 Telšių m. k. v.), esančio adresu Išdegos Pušies g. 124, Telšiai (buv. adresas Išdegos Pušies g. 124, Judrėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav.), ir žemės sklypo (kad. Nr. 7868/0020:147 Telšių m. k. v.), esančio adresu Telšiai (buv. adresas Judrėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav.), ribose Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.28  
116 2021.05.28 Nr. REG180370 ŽEMĖS SKLYPO SAVANORIŲ PR. 145, KAUNE, DETALUSIS PLANAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.31  
117 2021.05.31 Nr. REG180486 Žemės sklypo Tauragės r. sav., Mažonų sen., Mažonų k., Bijūnų g., (kadastrinis Nr.7735/0003:534) detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.31  
118 2021.05.31 Nr. REG180539 Žemės sklypo Kęstučio g. 47, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.31  
119 2021.06.01 Nr. REG180676 ŽEMĖS SKLYPŲ P. LUKŠIO G. 51, 51A, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.01  
120 2021.06.01 Nr. REG180692 Jonavos r. Rizgonių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.02  
121 2021.06.02 Nr. REG180860 Teritorijos tarp Tiltų g., Turgaus a., Aukštosios ir Daržų gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto valdybos 2001 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. 52, koregavimas kvartale tarp Šaltkalvių g., Turgaus a., Aukštosios g. ir Daržų g. Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.02  
122 2021.06.03 Nr. REG181028 Teritorijos prie Didžiosios gatvės, Palangoje, detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.03  
123 2021.06.03 Nr. REG181038 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:970; 5558/0007:971; 5558/0007:975; 5558/0007:969; 5558/0007:955) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.03  
124 2021.06.04 Nr. REG181205 Žemės sklypo Tauragėje, Vytauto g. 150, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.04  
125 2021.06.07 Nr. REG181409 Kretingos rajono Imbarės smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.07  
126 2021.06.07 Nr. REG181412 Žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:199) Šaipių k. 15, Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.07  
127 2021.06.08 Nr. REG181602 Kėdainių miesto Dubinės gatvės kvartalo detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.08  
128 2021.06.10 Nr. REG181843 Rietavo savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.10  
129 2021.06.14 Nr. REG182176 Jurbarko rajono Kalnėnų telkinio III sklypo žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.14  
130 2021.06.15 Nr. REG182351 Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.15  
131 2021.06.15 Nr. REG182405 Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas teritorijoje prie pastatų, kurių unikalūs Nr. 2597-3300-9012, 2597-3300-9023, 2597-3300-9034, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.15  
132 2021.06.15 Nr. REG182450 Žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:308; 5523/0002:309) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM viršininko 2021-11-25 įsakymu Nr. 1V-176 paskelbtas negaliojančiu

2021.06.15  
133 2021.06.16 Nr. REG182660 ŽEMĖS SKLYPO RAUDONDVARIO PL. 107, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.17  
134 2021.06.17 Nr. REG182704 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas teritorijoje tarp Kastyčio g., Naglio alėjos, Meilės alėjos ir žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0355-3477 (valstybinis miškas), Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.17  
135 2021.06.17 Nr. REG182737 MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE (Aitvaro g. 10) Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.17  
136 2021.06.18 Nr. REG182871 Žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:1570) Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.18  
137 2021.06.30 Nr. REG183722 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Maironio g. 23, 25, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.30  
138 2021.06.30 Nr. REG183724 Žemės sklypo Genių k., Alytaus sen., Alytaus r. sav. detaliojo plano (TPD Nr. T00082897) koregavimas žemės sklypuose adresu Senamiesčio g. 6 (kadastrinis Nr. 3310/0002:248) ir Senamiesčio g. 4B (kadastrinis Nr. 3310/0002:245) Genių k., Alytaus sen., Alytaus r. sav. (plotas – 1,4821 ha) Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.30  
139 2021.07.05 Nr. REG184209 Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.05  
140 2021.07.05 Nr. REG184216 Klaipėdos rajono Šnaukštų V žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.05  
141 2021.07.05 Nr. REG184224 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-17 įsakymu Nr. ĮS-586 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl sen., Jonučių II k., 391 skl. detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Tauro g. 4, kadastro Nr. 5260/0008:531,Tauro g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:532 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.05  
142 2021.07.05 Nr. REG184229 ŽEMĖS SKLYPO ALOVĖS G. 15, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.05  
143 2021.07.05 Nr. REG184321 Žemės sklypo Šilutės pl. 68 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2002 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. 105 „Dėl žemės sklypo Šilutės pl. 68 detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.05  
144 2021.07.07 Nr. REG184387 ŽEMĖS SKLYPŲ ISLANDIJOS PL. 30, 30A, ŽAGARVYŠNIŲ TAKE 2, KAUNE, DETALIŲJŲ PLANŲ KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.07  
145 2021.07.07 Nr. REG184516 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1650; 5558/0007:1651; 5558/0007:1652; 5558/0007:1653; 5558/0007:1654; 5558/0007:1655; 5558/0007:1656; 5558/0007:1657; 5558/0007:1658; 5558/0007:1659; 5558/0007:1660) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.09  
146 2021.07.08 Nr. REG184558 Teritorijos, esančios tarp Jūratės, Stoties, Girakalnio,gatvių, detaliojo plano koregavimas (TPD reg. Nr. T00075941 koregavimas) Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.09  
147 2021.07.08 Nr. REG184562 Kunigiškių gyvenamojo kvartalo detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0017:587, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.09  
148 2021.07.09 Nr. REG184716 ŽEMĖS SKLYPŲ J. SAVICKIO G. 7 IR VIRBALIO G. 45, KAUNE, DETALIOJO PLANO KEITIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.09  
149 2021.07.09 Nr. REG184740 ŽEMĖS SKLYPO JAUNŲJŲ TALKININKŲ G. 31, KAUNE, DETALIOJO PLANO KEITIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.09  
150 2021.07.13 Nr. REG185038 Kėdainių rajono Šilainių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.14  
151 2021.07.16 Nr. REG185535 Kauno rajono Drąseikių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.16  
152 2021.07.19 Nr. REG185668 Žemės sklypo Vilniaus g. 23, Alytuje, ribų formavimo ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano ir Žemės sklypo Vilniaus g. 27D, Alytuje, formavimo pastato eksploatacijai ir jo naudojimo reglamentų nustatymo detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.19  
153 2021.07.19 Nr. REG185669 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių ir Kuršių Marių specialusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.19  
154 2021.07.19 Nr. REG185676 Žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0007:89) Klausmylių vs., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.19  
155 2021.07.19 Nr. REG185761 DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŠIAURĖS PR. 99A, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.19  
156 2021.07.19 Nr. REG185770 Žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:547) Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.19  
157 2021.07.20 Nr. REG185954 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:489; 5558/0007:485; 5558/0007:484; 5558/0007:487) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.20  
158 2021.07.20 Nr. REG185982 ŽEMĖS SKLYPO SNIEGENŲ G. 47, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.20  
159 2021.07.23 Nr. REG186329 ŽEMĖS SKLYPO KRUOSTO G. 40, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.23  
160 2021.07.26 Nr. REG186652 Žemės sklypo Kęstučio g. 21, Palangoje, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.27  
161 2021.07.27 Nr. REG186808 Vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL8472 Pievų g., KL1222 F. Šrėderio g. ir KL1342 Liaunų g. Priekulės sen. (atkarpos nuo 0,00 km iki 3,72 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.27  
162 2021.07.28 Nr. REG186941 Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:576) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.28  
163 2021.07.28 Nr. REG186976 Žemės sklypų (kadastro Nr. 5657/0003:767, 5657/0003:760) Priemiesčio g. 3, 45, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-334, koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.28  
164 2021.07.28 Nr. REG187014 Klaipėdos rajono Piktožių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.28  
165 2021.07.29 Nr. REG187164 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:2706; 5558/0005:2707) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.29  
166 2021.07.30 Nr. REG187279 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07-24 sprendimu Nr. TS-238 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:820 ir kadastro Nr. 5233/0009:821 ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. TS-77 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:528, kadastro Nr. 5233/0009:828, kadastro Nr. 5233/0009:952 ir kadastro Nr. 5233/0009:956, detaliuosius planus žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Kokybės g. 3, kadastro Nr. 5233/0009:80, Kokybės g. 5, kadastro Nr. 5233/0009:961 ir Fredos g. 1, kadastro Nr. 5233/0009:1103 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.30  
167 2021.07.30 Nr. REG187281 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07-24 sprendimu Nr. TS-238 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:820 ir kadastro Nr. 5233/0009:821 ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. TS-77 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:528, kadastro Nr. 5233/0009:828, kadastro Nr. 5233/0009:952 ir kadastro Nr. 5233/0009:956, detaliųjų planų koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Kokybės g. 3, kadastro Nr. 5233/0009:80, Kokybės g. 5, kadastro Nr. 5233/0009:961 ir Fredos g. 1, kadastro Nr. 5233/0009:1103 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.30  
168 2021.07.30 Nr. REG187328 teritorijos tarp Taikos pr., Debreceno g., Šilutės pl. ir Statybininkų pr. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-353 „Dėl teritorijos tarp Taikos pr., Debreceno g., Šilutės pl. ir Statybininkų pr. detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Statybininkų pr. 18 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.04  
169 2021.08.02 Nr. REG187474 Žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:205) Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.04  
170 2021.08.05 Nr. REG187908 Teritorijos, esančios tarp Jazminų, Aukštakalnio, Santaikos, Kepyklos, Topolių, Naujosios gatvių detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.06  
171 2021.08.05 Nr. REG187910 Žemės sklypo Žemaičių g. 65, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.06  
172 2021.08.05 Nr. REG187937 Jonavos rajono Bartonių IV smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.06  
173 2021.08.06 Nr. REG188033 Jonavos rajono Bartonių III žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.06  
174 2021.08.09 Nr. REG188203 Žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:485) Šakinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.12  
175 2021.08.10 Nr. REG188325 Telšių rajono Getautės smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.12  
176 2021.08.12 Nr. REG188686 Klaipėdos rajono Gelžinių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.12  
177 2021.08.12 Nr. REG188709 DĖL ŽEMĖS SKLYPO KLEBONIŠKIO G. 9, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.12  
178 2021.08.13 Nr. REG188913 Vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL1430 Šilelių g. ir KL1452 Jurgaičių g. Klipščiuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 1,493 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.18  
179 2021.08.17 Nr. REG189143 Žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:126; 5523/0002:363) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.18  
180 2021.08.19 Nr. REG189473 ŽEMĖS SKLYPO A. JUOZAPAVIČIAUS PR. 11, KAUNE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.19  
181 2021.08.20 Nr. REG189567 Alytaus miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas (TPD, reg. Nr. T00074797, koregavimas) Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.20  
182 2021.08.20 Nr. REG189613 teritorijos tarp Minijos g., Statybininkų pr. ir Rambyno g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 632 „Dėl teritorijos tarp Minijos g., Statybininkų pr. ir Rambyno g. detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Deimės g. 10 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.20  
183 2021.08.23 Nr. REG189729 Nemirsetos detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kankorėžių g. 14, 16, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.23  
184 2021.08.23 Nr. REG189848 Žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0003:587; 5523/0003:590; 5523/0003:594; 5523/0003:595) Martinų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.25  
185 2021.08.24 Nr. REG189872 Žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:569) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.25  
186 2021.08.24 Nr. REG189921 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Pirties g. 4, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.25  
187 2021.08.25 Nr. REG190063 2016 m. kovo 7 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-325 patvirtinto detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.25  
188 2021.08.27 Nr. REG190333 Kretingos rajono Žibininkų II telkinio smėlio išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.27  
189 2021.08.30 Nr. REG190473 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-03 įsakymu Nr. ĮS-951 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 17, žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 17, kadastro Nr. 5223/0008:48 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.30  
190 2021.08.30 Nr. REG190479 Žemės sklypų (kadastrinis Nr. 6810/0001:89 ir Nr. 6810/0001:330), esančių Plungės rajono sav., Jodėnų k., detaliojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-253, 5 punktu, keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.30  
191 2021.09.01 Nr. REG190857 Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp Pylimo g., Paukščių tako ir pravažiavimo, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.02  
192 2021.09.03 Nr. REG191200 Jonavos rajono Bartonių IV telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo planą Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.03  
193 2021.09.06 Nr. REG191447 Žemės sklypų Šilininkų g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.08  
194 2021.09.07 Nr. REG191514 27121 m2 (kad. Nr. 3310/0001:302) ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, esančio Butkūnų k., Alytaus sen., Alytaus r. sav. detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.08  
195 2021.09.08 Nr. REG191715 Žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:152) Kulių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.08  
196 2021.09.08 Nr. REG191834 ŽEMĖS SKLYPO VAŠKŲ G. 1, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.08  
197 2021.09.10 Nr. REG192098 Žemės sklypo, esančio Putinų g. 64A, Alytuje, padalijimo į atskirus žemės sklypus ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.10  
198 2021.09.10 Nr. REG192114 Žemės sklypo, esančio Putinų g. 64C, Alytuje, padalijimo į atskirus žemės sklypus ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.10  
199 2021.09.10 Nr. TP1-2 Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.14  
200 2021.09.13 Nr. REG192236 Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.14  
201 2021.09.13 Nr. REG192307 ŽEMĖS SKLYPO EIGULIŲ G. 4, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.14  
202 2021.09.15 Nr. REG192676 Alytaus rajono Rokančių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.17  
203 2021.09.16 Nr. REG192729 ŽEMĖS SKLYPŲ ATEITIES PL. 2P IR ATEITIES PL. 2O, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.17  
204 2021.09.16 Nr. REG192797 Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:1529) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.17  
205 2021.09.17 Nr. REG192923 Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 8701/0004:394, bendras plotas 2,3502 ha, esančio Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų kaime, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.17  
206 2021.09.20 Nr. REG193071 Klaipėdos rajono Šnaukštų - 4 smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.21  
207 2021.09.21 Nr. REG193221 Žemės sklypo Pramonės g. 14B, Alytuje, ribų formavimo detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.23  
208 2021.09.21 Nr. REG193222 Žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:814; 5523/0004:815) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.23  
209 2021.09.22 Nr. REG193362 Raseinių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano pakeitimo keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.23  
210 2021.09.23 Nr. REG193434 Lazdijų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.23  
211 2021.09.23 Nr. REG193456 Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:567) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.23  
212 2021.09.23 Nr. REG193459 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Muniškių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5203/0006:428, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Babtų sen., Muniškių k., kadastro Nr. 5203/0006:524 ir kadastro Nr. 5203/0006:525 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.23  
213 2021.09.27 Nr. REG193668 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-10-22 sprendimu Nr. TS-392 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Dobilų g. 14, žemės sklypo, kadastro Nr. 5270/0008:59, detaliojo plano plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k.: Dobilų g. 14, kadastro Nr. 5270/0008:948 ir Dobilų g.14A, kadastro Nr. 5270/0008:949 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.27  
214 2021.09.28 Nr. REG193781 Ariogalos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.28  
215 2021.09.28 Nr. REG193783 Klaipėdos rajono Poškų VI telkinio smėlio išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.28  
216 2021.09.28 Nr. REG193855 ŽEMĖS SKLYPŲ JONAVOS G. 62, 62D, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.28  
217 2021.09.29 Nr. REG194037 ŽEMĖS SKLYPŲ ĮSRUTIES G. 12, 14 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.29  
218 2021.09.30 Nr. REG194110 ŽEMĖS SKLYPO PAKUONIO G. 41 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.30  
219 2021.10.01 Nr. REG194277 Žemės sklypų Raseinių r. sav., Arškainių k. (unikalus Nr.7215-0006-0068 ir Nr.7215-0006-0129) detaliojo plano rengimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.01  
220 2021.10.06 Nr. REG194728 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-05-03 įsakymu Nr. ĮS-730 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k. žemės sklypų, kadastro Nr. 5260/0001:360 ir kadastro Nr. 5260/0001:380, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Gluosnių g. 1, kadastro Nr. 5260/0001:8 ir Gluosnių g. 3, kadastro Nr. 5260/0001:14 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.08  
221 2021.10.07 Nr. REG194902 Teritorijos prie pastatų Tauragėje, Pramonės g. 18, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.08  
222 2021.10.08 Nr. REG195123 Kunigiškių gyvenamojo kvartalo detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0017:413, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.08  
223 2021.10.08 Nr. REG195151 Žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:285) Grabių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.08  
224 2021.10.11 Nr. REG195219 Druskininkų savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.12  
225 2021.10.12 Nr. REG195408 Žemės sklypo, esančio Voveraičių g. 8, Alytuje, ribų formavimo esamų pastatų eksploatacijai ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano keitimas (TPD, reg. Nr. T00005271, keitimas) Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.12  
226 2021.10.13 Nr. REG195574 ŽEMĖS SKLYPO JONAVOS G. 288, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.13  
227 2021.10.13 Nr. REG195643 Žemės sklypų (kadastrinis Nr. 6874/0001:328, Nr. 6874/0001:313 ir Nr. 6874/0001:329), esančių Plungės rajono savivaldybėje, Macenių k., Birutės skg. 5, 8 ir 10, detaliojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-299 1.4. papunkčiu – koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.13  
228 2021.10.13 Nr. REG195691 Žemės sklypų (kadastro Nr. 5634/0007:792) Panevėžio g. 61, (kadastro Nr. 5634/0007:793) Panevėžio g. 63, (kadastro Nr. 5634/0007:27) Kretingos m., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-16 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0007:478) Panevėžio g., Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo bei pobūdžio pakeitimo“, sprendinių keitimo detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.15  
229 2021.10.18 Nr. REG196113 Žemės sklypo, esančio Šilutės m., Nemuno g., Šilutės miškų urėdijos teritorijos prie pastatų Nr. 15, 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.18  
230 2021.10.18 Nr. REG196188 Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose unikalūs Nr. 4400-2091-5017, 4400-2603-3823 (valstybinis miškas) ir teritorijoje prie jų, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.18  
231 2021.10.18 Nr. REG196263 Žemės sklypo Šilutės pl. 1A, Klaipėdoje, ir jo gretimybių detaliojo plano, patvirtinto 2008 m. rugsėjo 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-317 „Dėl žemės sklypo Šilutės pl. 1A, Klaipėdoje, ir jo gretimybių detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje, apimančioje žemės sklypus Šilutės pl. 1A ir 1B bei jų gretimybes Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.18  
232 2021.10.20 Nr. REG196667 Žemės sklypo buvusiame Rimkų kaime, Klaipėdoje (kadastro Nr. 2101/0029:36), detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. AD1-446 "Dėl žemės sklypo buvusiame Rimkų kaime, Klaipėdoje (kadastro Nr. 2101/0029:36), detaliojo plano patvirtinimo", korektūra suplanuotos teritorijos dalyje žemės sklypui Lanko g. 19G (kadastro Nr. 2101/0029:269) Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.21  
233 2021.10.21 Nr. REG196701 Plungės rajono Jodėnų telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.21  
234 2021.10.21 Nr. REG196815 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ H. IR O. MINKOVSKIŲ G. 41B, 41C, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.21  
235 2021.10.25 Nr. REG197090 Žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0001:425) Kuršelių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.28  
236 2021.10.25 Nr. REG197093 ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 1901/0274:6, KAUNE (SB „RŪTA“ TERITORIJOJE) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.28  
237 2021.10.25 Nr. REG197161 Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimas teritorijoje tarp Didžiosios g., Kurorto g., pravažiavimo ir žemės sklypų Kurorto g. 41D, 41E,41F, 41G, 41H, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.28  
238 2021.10.26 Nr. REG197389 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-06-30 sprendimu Nr. TS-158 patvirtinto Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5267/0010:144, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., Nemuno Vingio g. 8, kadastro Nr. 5267/0010:240 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.28  
239 2021.10.26 Nr. REG197397 DĖL ŽEMĖS SKLYPO LIUCIJANAVOS G. 119, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.28  
240 2021.10.28 Nr. REG197664 Žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0010:32) Klaipėdos g. 127 O, Kretingos m., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-312 koregavimas žemės sklype Nr. 16 (kadastro Nr. 5634/0010:125) Klaipėdos g. 127 O, Kretingos m. Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.28  
241 2021.10.29 Nr. REG197799 ŠILUTĖS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS (ATNAUJINIMAS) Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.29  
242 2021.11.03 Nr. REG197917 Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:257) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.03  
243 2021.11.03 Nr. REG197925 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. TS-141 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:452 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:754, kurio plotas 1,5860 ha. Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.03  
244 2021.11.03 Nr. REG197976 KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO TVARKYMO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.03  
245 2021.11.04 Nr. REG198177 Kėdainių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.05  
246 2021.11.05 Nr. REG198309 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. TS-141 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:452 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:768, kurio plotas 1,7660 ha, Versmės g. 13, 5260/0008:769, kurio plotas 1,7893 ha Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.05  
247 2021.11.05 Nr. REG198334 ŽEMĖS SKLYPO KAUKO AL. 2, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.05  
248 2021.11.08 Nr. REG198503 Teritorijos Kunigiškėse, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10 rajoną, detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp Paliepgirių kelio, melioracijos griovio ir Griaustinio gatvių, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.09  
249 2021.11.11 Nr. REG199002 Dėl Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype Vakaro g. 4, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.12  
250 2021.11.12 Nr. REG199121 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. TS-276 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., kadastro Nr. 5260/0003:35 detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.12  
251 2021.11.12 Nr. REG199143 Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.12  
252 2021.11.12 Nr. REG199146 Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:142) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.12  
253 2021.11.12 Nr. REG199184 ŽEMĖS SKLYPO ATEITIES PL. 2Z, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.15  
254 2021.11.18 Nr. REG199857 ŽEMĖS SKLYPO KNYGNEŠIŲ G. 49, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.18  
255 2021.11.19 Nr. REG199955 ŽEMĖS SKLYPŲ NAGLIO G. 4 IR NAGLIO G. 4B, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.22  
256 2021.11.23 Nr. REG200439 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas teritorijoje prie pastatų Ganyklų g. 34, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.24  
257 2021.11.24 Nr. REG200516 Klaipėdos rajono Spengių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.24  
258 2021.11.26 Nr. REG200835 Teritorijos tarp Naujosios Uosto, Gegužės, Puodžių ir Naujojo Sodo gatvių detaliojo plano, patvirtinto 1998 m. gegužės 28 d. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr. 103, – korektūra žemės sklypams Bokštų g. 10 ir Puodžių g. 23, koreguojamame detaliajame plane pažymėtiems Nr. 15 ir 3 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.26  
259 2021.11.26 Nr. REG200840 Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp Šventosios g., Mokyklos g. ir Antano Valiuškos alėjos, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.26  
260 2021.11.26 Nr. REG200931 Teritorijos, esančios tarp A. Sakalausko g., Alovės g., Ulonų g. ir miško, Alytuje, detaliojo plano koregavimas (TPD reg. Nr. T00081923 koregavimas) Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.26  
261 2021.11.30 Nr. REG201318 Žemės sklypo Voveraičių g. 18, Alytuje, padalijimo į tris atskirus sklypus ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano koregavimas (TPD , reg. Nr. T00004768, koregavimas) Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.30  
262 2021.12.01 Nr. REG201509 Klaipėdos rajono Kojelių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.01  
263 2021.12.01 Nr. REG201611 ŽEMĖS SKLYPO ELEKTRĖNŲ G. 1S, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.01  
264 2021.12.02 Nr. REG201714 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:787; 5558/0014:788) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.03  
265 2021.12.06 Nr. REG202130 Žemės sklypų Birštone, Muziejaus g. 5, 7 ir Vytauto g. 9, detaliojo plano, patvirtinto Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. AV-334 „Dėl žemės sklypų Birštone, Muziejaus g. 5, 7 ir Vytauto g. 9 detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.07  
266 2021.12.09 Nr. REG202935 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-13 įsakymu Nr. ĮS-2085 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Tirkiliškių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0008:467, detaliojo plano kotregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., kadastro Nr. 5247/0008:467 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.10  
267 2021.12.10 Nr. REG203103 Žemės sklypo kad. Nr. 4605/0001:435, Ragožių k., Kulvos sen., Jonavos r. sav., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.10  
268 2021.12.13 Nr. REG203244 DETALIOJO PLANO SUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPĄ APIE PASTATĄ - SANDĖLĮ ADRESU: MAŽEIKIŲ R. SAV., MAŽEIKIŲ M., KALNĖNŲ G. 27 KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.13  
269 2021.12.13 Nr. REG203406 Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas teritorijoje tarp žemės sklypų Valteriškės g. 50, Jūražolių g. 27 ir Jūražolių gatvės, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.13  
270 2021.12.14 Nr. REG203426 Žemės sklypo Skautų g. 37 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. AD1-2178, korektūra žemės sklype, kuris detaliajame plane pažymėtas Nr. A (Skautų g. 37) Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.15  
271 2021.12.14 Nr. REG203535 Žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:254; 5515/0005:273; 5515/0005:320; 5515/0005:321; 5515/0005:323) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.15  
272 2021.12.16 Nr. REG203837 1,4321 ha ploto žemės sklypo Ateities g.*, Druskininkuose (unikalus Nr. 4400-0901-3481, kadastrinis Nr. 1501/0006:302) detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.17  
273 2021.12.16 Nr. REG203887 ŽEMĖS SKLYPŲ VEIVIRŽO G. 10, APAŠČIOS G. 33, 35, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.17  
274 2021.12.17 Nr. REG204001 Klaipėdos rajono Kisinių II smėlio ir žvyro telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.17  
275 2021.12.20 Nr. REG204198 Klaipėdos rajono Šnaukštų 2 smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.22  
276 2021.12.23 Nr. REG204870 Žemės sklypo Kapsų g. 11, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. AD1-874 „Dėl žemės sklypo Kapsų g. 11, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.23  
277 2021.12.27 Nr. REG205030 ŽEMĖS SKLYPŲ LIUCIJANAVOS G. 117 IR LUBINŲ G. 304, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.29  
278 2021.12.27 Nr. REG205035 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimu Nr. TS-236 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5270/0010:358, koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Vėjo g. 28, kadastro Nr. 5270/0010:737 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.29  
279 2021.12.27 Nr. REG205114 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto žemės sklypų Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., kadastro Nr. 5283/0004:178, kadastro Nr. 5283/0004:234 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Ledos g. 69, kadastro Nr. 5283/0004:547, kurio plotas 0,1336 ha. Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.29  
280 2021.12.28 Nr. REG205229 Žemės sklypo Tauragėje, Vytauto g.150, detaliojo plano (Jūros skg. 2, 4, 31, Jūros g. 55, 55A sklypų ribose) koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.29  
281 2021.12.29 Nr. REG205455 Monciškių gyvenvietės detalaus išplanavimo projekto korektūros keitimas teritorijoje tarp Baltų g., Šviesos g., Latgalos g. ir Monciškės g., Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.29  
282 2021.12.29 Nr. REG205573 ŽEMĖS SKLYPO A. JUOZAPAVIČIAUS PR. 114D, KAUNE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.29  
283 2021.12.30 Nr. REG205681 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ TAIKOS PR. 106Z IR TAIKOS PR. 106H, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.30  
284 2021.12.31 Nr. REG205769 ŽEMĖS SKLYPO ŽEMAIČIŲ PL. 7, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.31  
285 2021.12.31 Nr. REG205772 Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) korektūra Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.31  
286 2021.12.31 Nr. REG205821 ŽEMĖS SKLYPO MARIJAMPOLĖS PL. 29, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.12.31  
    2022 metai      
1 2022.01.03 Nr. REG205896 Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6874/0011:182), esančio Plungės rajono savivaldybėje, Noriškių k., detaliojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės direktoriaus 2006 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. D-438 5 punktu ir Plungės rajono savivaldybės direktoriaus 2006 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D-509; žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6874/0001:155), esančio Plungės rajono savivaldybėje, Noriškių k., detaliojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-287 3 punktu, ir žemės sklypų (kadastrinis Nr. 6874/0011:494, Nr. 6874/0011:493), esančių Plungės rajono savivaldybėje, Noriškių k., Medelyno g. 45A ir 45B, detaliojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-47 6 punktu, keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.01.03  
2 2022.01.04 Nr. REG206151 Žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:836) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.01.05  
3 2022.01.05 Nr. REG206344 Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:329) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.01.05  
4 2022.01.06 Nr. REG206605 ŽEMĖS SKLYPO ALSĖDŽIŲ G. 16, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.01.07  
5 2022.01.07 Nr. REG206801 PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.01.07  
6 2022.01.07 Nr. REG206819 ŽEMĖS SKLYPO SKUODO G. 40A, KAUNE, DETALIOJO PLANO KEITIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.01.07  
7 2022.01.07 Nr. REG206911 Teritorijos, esančios tarp Vilties, Vingio, Tvirtovės ir Naujosios g. Alytuje, detaliojo plano koregavimas (TPD reg. Nr. T00005620 koregavimas) Pritariama teikimui tvirtinti 2022.01.10  
8 2022.01.10 Nr. REG207096 Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:2704) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.01.10  
9 2022.01.12 Nr. REG207391 Jonavos rajono Bartonių IV telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.01.13  
10 2022.01.12 Nr. REG207448 Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo proejkto keitimas teritorijoje tarp Rąžės upelio, melioracijos griovio, Pavėsio tako ir žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:169, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2022.01.13  
11 2022.01.14 Nr. REG207748 Žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:791; 5523/0004:792; 5523/0004:793; 5523/0004:794; 5523/0004:795; 5523/0004:796; 5523/0004:797; 5523/0004:798; 5523/0004:799; 5523/0004:800; 5523/0004:801; 5523/0004:802; 5523/0004:803; 5523/0004:804; 5523/0004:805; 5523/0004:806; 5523/0004:807; 5523/0004:808; 5523/0004:809; 5523/0004:810; 5523/0004:811; 5523/0004:812; 5523/0004:274; 5523/0004:164; 5523/0004:246; 5523/0004:124) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.01.14  
12 2022.01.14 Nr. REG207877 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-23 įsakymu Nr. ĮS-920 patvirtinto Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., žemės sklypo Nr. 347, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 18, kadastro Nr. 5293/0006:1102 ir Medelyno g. 20, kadastro Nr. 5293/0006:1101 Pritariama teikimui tvirtinti 2022.01.18  
13 2022.01.18 Nr. REG208184 Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklypuose Žiogupio g. 29, 31, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2022.01.18  
14 2022.01.18 Nr. REG208249 VILKAVIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.01.18  
15 2022.01.18 Nr. REG208253 Žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0005:729; 5510/0005:730; 5510/0005:731) Dauparų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.01.18  
16 2022.01.18 Nr. REG208266 Kazio Prižginto nuosavybės teise valdyto žemės sklypo Vilimiškėje, Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Žiogupio g. 13, 15, 17, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2022.01.18  
17 2022.01.19 Nr. REG208471 Neringos savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.01.20  
18 2022.01.20 Nr. REG208600 Jonavos rajono savivaldybės Šilų kaimo teritorijos bendrasis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.01.20  
19 2022.01.26 Nr. REG209237 KAIŠIADORIŲ MIESTO IR STASIŪNŲ GYVENVIETĖS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS, JĮ ATNAUJINANT Pritariama teikimui tvirtinti 2022.01.26  
20 2022.01.26 Nr. REG209242 Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6874/0011:290), esančio Plungės rajono savivaldybėje, Noriškių k., detaliojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės direktoriaus 2004 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D-299 5 punktu – keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.01.26  
21 2022.01.26 Nr. REG209420 Žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0002:119; 5530/0002:120; 5530/0002:121; 5530/0002:122; 5530/0002:123; 5530/0002:124; 5530/0002:22; 5530/0002:21) Dirvupių k., Sendvario sen. ir žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0003:789; 5510/0003:321; 5510/0003:840; 5510/0003:1; 5510/0003:837; 5510/0003:196; 5510/0003:836; 5510/0003:835) Gobergiškės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą Pritariama teikimui tvirtinti 2022.01.26  
22 2022.01.31 Nr. REG209916 Žemės sklypo Liepų g. 48, 50 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. 554 „Dėl žemės sklypo Liepų g. 48, 50 detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypams Liepų g. 50A, 50B, 50C, 50D, Danės g. 45  Pritariama teikimui tvirtinti 2022.02.01  
23 2022.02.03 Nr. REG210548 ŽEMĖS SKLYPŲ LABŪNAVOS G. 1A IR LABŪNAVOS G. 1B, KAUNE, DETALIOJO PLANO KEITIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.02.03  
24 2022.02.03 Nr. REG210565 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. TS-442 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5227/0002:264 ir kadastro Nr. 5227/0002:320, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.02.03  
25 2022.02.03 Nr. REG210591 Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:140) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.02.03  
26 2022.02.07 Nr. REG210933 Teritorijos Juodkrantėje, L.Rėzos g. 25, 27, 29, ir tinklų sandėlio Neringoje detaliojo plano dalies - tinklų sandėlio sklypo adresu L.Rėzos g. 31, Neringa, korektūra Pritariama teikimui tvirtinti 2022.02.08  
27 2022.02.07 Nr. REG210941 Žemės sklypo Pušyno skg. 3 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. AD1-1929, keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.02.08  
28 2022.02.08 Nr. REG211202 Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6908/0001:186 Birštono vienkiemio k.v.) plėtros, Birštono sav., Birštono sen., Ivoniškių k., Škėvonių k., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.02.08  
29 2022.02.09 Nr. REG211343 Palangos miesto Šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.02.10  
30 2022.02.09 Nr. REG211397 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Vytauto g. 82, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2022.02.10  
31 2022.02.11 Nr. REG211639 Teritorijos, esančios Voveraičių gatvėje, Alytuje, detaliojo plano koregavimas (TPD, reg. Nr. T00006186, koregavimas) Pritariama teikimui tvirtinti 2022.02.11  
32 2022.02.15 Nr. REG212062 Žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:806) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.02.15  
33 2022.02.15 Nr. REG212159 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas teritorijoje adresu Vytauto g. 123A, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2022.02.18  
34 2022.02.17 Nr. REG212327 ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0003:464) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN.,KLAIPĖDOS R. SAV. DETALUSIS PLANAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.02.18  
35 2022.02.18 Nr. REG212503 Žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:578) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.02.18  
36 2022.02.22 Nr. REG212756 Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Liepojos pl. 21, 23, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2022.02.23  
37 2022.02.22 Nr. REG212785 Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:288) Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.02.23  
38 2022.02.23 Nr. REG212983 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-09-28 sprendimu Nr. TS-209 (pakeistas 2019-09-11 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1736) patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr. 5247/0007:230, kadastro Nr. 5247/0007:231 ir kadastro Nr. 5247/0007:491 detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Baltijos g. 67, kadastro Nr. 5247/0007:1336 Pritariama teikimui tvirtinti 2022.02.23  
39 2022.02.24 Nr. REG213180 ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.02.25  
40 2022.02.28 Nr. REG213629 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-12-08 sprendimu Nr. TS-261 patvirtinto Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5293/0006:421, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.03.01  
41 2022.03.01 Nr. REG213805 Žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0003:465; 5510/0003:466; 5510/0003:467; 5510/0003:468; 5510/0003:469) Šakinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.03.01  
42 2022.03.03 Nr. REG214137 DETALIOJO PLANO ŽEMĖS SKLYPUI SUFORMUOTI PRIE ESAMŲ STATINIŲ ADRESU: MAŽEIKIŲ R. SAV., MAŽEIKIŲ M., LAISVĖS G. 44 KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.03.03  
43 2022.03.03 Nr. REG214176 I-osios ir II-osios Melnragių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 473 „Dėl I-osios ir II-osios Melnragių detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Vienybės g. 15 Pritariama teikimui tvirtinti 2022.03.03  
44 2022.03.04 Nr. REG214306 Žemės sklypo J. Žemgulio g. 27, Kaune, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.03.04  
45 2022.03.04 Nr. REG214333 Žemės sklypo A. Jonyno g. 27A ribų formavimo detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.03.09  
46 2022.03.07 Nr. REG214406 Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas teritorijoje prie pastatų Žuvėdrų g. 47, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2022.03.09  
47 2022.03.07 Nr. REG214480 ŽEMĖS SKLYPO NARTAVOS G. 28, KAUNE, DETALUSIS PLANAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.03.09  
48 2022.03.09 Nr. REG214705 Detaliųjų planų, patvirtintų 2011-11-10 Alytaus rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. K-246, 2011-05-26 Tarybos sprendimu Nr. K-63, 2005-09-15 Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D1-507 keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.03.09  
49 2022.03.09 Nr. REG214858 ŽEMĖS SKLYPO SPORTO G. 3, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.03.09  
50 2022.03.09 Nr. REG2148582022.03.10 Nr. REG214982 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-197 (pakeistas 2020-08-05 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1641) patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Ryternos g. 3, kadastro Nr. 5233/0009:1181, kurio plotas 0,6211 ha Pritariama teikimui tvirtintiPritariama teikimui tvirtinti 2022.03.10  
51 2022.03.10 Nr. REG215044 Apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės plento, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. AD1-1881 „Dėl apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės plento,
Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje, apimančioje žemės sklypus Dubysos g. 58A ir Dubysos g. 60 bei laisvą valstybinę žemę iki Dubysos g.

 
Pritariama teikimui tvirtinti 2022.03.14  
52

2022.03.15 Nr. REG215331

Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Ruklos seniūnijoje) bendrasis planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2022.03.16  
53

2022.03.15 Nr. REG215334

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07-24 sprendimu Nr. TS-238 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., V. Mykolaičio-Putino g. 5, kadastro Nr. 5230/0007:5 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginė, V. Mykolaičio-Putino g. 5, kadastro Nr. 5230/0007:19, kurio plotas 0,1139 ha

Pritariama teikimui tvirtinti 2022.03.16  
54 2022-03-16 Nr. REG215543 Žemės sklypo Kopų g. 18, Palanga, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Topolių g. 18, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti (patikrinimo aktas automatinis) 2022.13.16  
55

2022.03.16 Nr. REG215715

Kaišiadorių rajono Žiežmarių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2022.03.16  
56

2022.03.18 Nr. REG216038

Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Vytauto g. 45A, Palangoje

Pritariama teikimui tvirtinti 2022.03.22  
57

2022.03.21 Nr. REG216188

Skuodo rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2022.03.22  
58

2022.03.22 Nr. REG216582

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-03-21 įsakymu Nr. ĮS-513 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Ąžuolų g. 4 žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011:206, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Ąžuolų g. 4, kadastro Nr. 5233/0011:1070

Pritariama teikimui tvirtinti

2022.03.25  
59

2022.03.23 Nr. REG216657

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-18 įsakymu Nr. ĮS-748 patvirtintų detaliųjų planų koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k.: Gėlių g. 2B, kadastro Nr. 5250/0010:995 ir Gėlių g. 2K, kadastro Nr. 5250/0010:373.

Pritariama teikimui tvirtinti

2022.03.25  
60

2022.03.23 Nr. REG216733

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-14 įsakymu Nr. ĮS-573 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:220, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k.: kadastro Nr. 5283/0004:347, kadastro Nr. 5283/0004:348, Pienių g. 28, kadastro Nr. 5283/0004:352, Pienių g. 28A, kadastro Nr. 5283/0004:353, Pienių g. 32, kadastro Nr. 5283/0004:359, Pienių g. 32A, kadastro Nr. 5283/0004:360, Pienių g. 30A, kadastro Nr. 5283/0004:358 ir Pienių g. 30, kadastro Nr. 5283/0004:361

Pritariama teikimui tvirtinti

2022.03.25  
61

2022.03.24 Nr. REG216780

ŽEMĖS SKLYPO GEBENIŲ G. 87, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Pritariama teikimui tvirtinti

2022.03.25  
62

2022.03.24 Nr. REG216784

Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1613; 5558/0007:1614) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas

Pritariama teikimui tvirtinti

2022.03.25  
63

2022.03.24 Nr. REG216949

Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:395) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas

Pritariama teikimui tvirtinti

2022.03.25  
64

2022.03.25 Nr. REG217024

ŽEMĖS SKLYPO VAKARINIAME APLINKKELYJE 18, KAUNE, DETALUSIS PLANAS

Pritariama teikimui tvirtinti

2022.03.25  
65

2022.03.25 Nr. REG217163

Autobusų stoties teritorijos, esančios Lazdijų mieste, Vilniaus g. 48, numatant išplėsti UAB „Lazdijų autobusų parkas“ žemės sklypo ribas laisvos valstybinės žemės fondo sąskaita ir nustatant žemės sklypo naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos ir pobūdį – susisiekimo komunikacijų objektų teritorijos, detaliojo plano keitimas (TPD registracijos Nr. T00036983)

Pritariama teikimui tvirtinti

2022.03.25  
66

2022.03.28 Nr. REG217403

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ AITROS G. 2, 4, 6, 8 IR ŽEMĖS SKLYPO, KURIO KADASTRO NR. 1901/0287:835, KAUNE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Pritariama teikimui tvirtinti

2022.03.31  
67

2022.03.29 Nr. REG217427

Žemės sklypo Puodžių g. 2A, Alytuje, padalijimo į atskirus sklypus ir žemės sklypo Medkirčių g. 2, Alytuje, ribų keitimo detaliojo plano koregavimas (TPD, reg. Nr. T00006254, koregavimas)

Pritariama teikimui tvirtinti

2022.03.31  
68

2022.03.29 Nr. REG217591

Teritorijos, esančios Pramonės g. 4, Šilutės m., Šilutės r. sav., detaliojo plano keitimas

Pritariama teikimui tvirtinti

2022.03.31  
69

2022.03.30 Nr. REG217691

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-03-19 sprendimu Nr. TS-97 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., kadastro Nr. 5280/0004:425 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., Smilgų g. 9, kadastro Nr. 5280/0004:94, Smilgų g. 11, kadastro Nr. 5280/0004:50

Pritariama teikimui tvirtinti

2022.03.31  
70

2022.03.31 Nr. REG217942

Detaliojo plano trims kitos paskirties žemės sklypams sujungti į vieną, nustatant naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorija su pobūdžiu – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, adresai: Žemaitijos g. 72, Senkelio g. 14A, K. Kavecko g. 1 Mažeikiai  koregavimas žemės sklype Žemaitijos g. 72. 

Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.04  
71

2022.03.31 Nr. REG218059

Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kretingos g. 15, Palangoje

Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.04  
72

2022.04.01 Nr. REG218095

Raseinių rajono Kryžkalnio telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.06  
73

2022.04.05 Nr. REG218486

Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimo žemės sklypuose Ilgoji g. 44, 50, 52, 54, Palangoje

Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.06  
74 2022.04.06 Nr. REG218716 Detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. 1-166, koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.11  
75 2022.04.07 Nr. REG218869 Marijampolės savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-1020, keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.11  
76 2022.04.07 Nr. REG218897 Žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:347; 5530/0005:349; 5530/0005:354) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.11  
77 2022.04.08 Nr. REG219052 Žemės sklypų Alytaus r. sav., Punios sen., Žiūkų k., Vaišupio g. 7A ir 7B (kad. Nr. 3368/0005:186 ir 3368/0005:330) detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.11  
78 2022.04.08 Nr. REG219064 Klaipėdos rajono Vanagų III smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui   tvirtinti 2022.04.11  
79 2022.04.08 Nr. REG219167 Apie 71 ha teritorijos tarp Jūreivių g., Poilsio g., Strėvos g. tęsinio, Mituvos g., Žalgirio g., Kalnupės g., Nidos g. ir Rambyno g., Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. AD1-2985, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Nidos g. 5 (detaliajame plane pažymėtas Nr. 102) Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.11  
80 2022.04.11 Nr. REG219281 Klaipėdos rajono Glaudėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.11  
81 2022.04.13 Nr. REG219589 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-23 sprendimu Nr. ĮS-275 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:244, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., Naujakurių g. 4, kadastro Nr. 5217/0010:1072, kurio plotas 0,0997ha, Naujakurių g. 2, kadastro Nr. 5217/0010:1067, kurio plotas 0,0943 ha, Naujakurių g. 6, kadastro Nr. 5217/0010:1068, kurio plotas 0,0999 ha Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.14  
82 2022.04.13 Nr. REG219706 Putinų kvartalo bei Panemunės kvartalo dalies detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.14  
83 2022.04.14 Nr. REG219819 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PARTIZANŲ G. 75, 75D, 75E, 75F, KAUNE, DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMO Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.21  
84 2022.04.14 Nr. REG219832 PRAMONINĖS TERITORIJOS (MAŽEIKIŲ R. SAV., ŽIDIKŲ SEN.) DETALIOJO PLANO RENGIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.21  
85 2022.04.14 Nr. REG219870 ŽEMĖS SKLYPŲ VEIVERIŲ G. 90 IR 92, KAUNE, DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.21  
86 2022.04.14 Nr. REG219906 Kretingos r. Žibininkų III telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.21  
87 2022.04.15 Nr. REG219935 Žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:204) Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimuim tvirtinti 2022.04.21  
88 2022.04.15 Nr. REG220044 Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano dalies - degalinių išdėstymo schemos koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.21  
89 2022.04.19 Nr. REG220241 Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas žemės sklype Pylimo g. 113, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.21  
90 2022.04.20 Nr. REG220442 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype J. Basanavičiaus g. 44, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.21  
91 2022.04.21 Nr. REG220658 Žemės sklypo Seirijų g. 24, Alytuje, padalijimo ir dalies sklypo naudojimo pobūdžio keitimo detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.26  
92 2022.04.21 Nr. REG220674 Kauno rajono Vilemų smėlio telkinio išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.26  
93 2022.04.25 Nr. REG220824 ŽEMĖS SKLYPŲ JOSVAINIŲ G. 5 IR JOSVAINIŲ G. 5C, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.26  
94 2022.04.25 Nr. REG220984 Vietinės reikšmės kelio (gatvės) KL-1412 Danės g. Trušeliuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 2,704 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.26  
95 2022.04.29 Nr. REG221683 Teritorijos prie Ateities pl., Kaune, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Nr. 12 Pritariama teikimui tvirtinti 2022.04.29  
96 2022.04.29 Nr. REG221819 Kauno rajono Zapyškio V telkinio smėlio išteklių naudojimo planаs Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.04  
97 2022.05.03 Nr. REG222039 Žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:911; 5523/0004:912) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.04  
98 2022.05.04 Nr. REG222330 Žemės sklypo Skautų g. 23, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-2136 „Dėl žemės sklypo Skautų g. 23, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Skautų g. 23 Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.06  
99 2022.05.04 Nr. REG222336 Teritorijos, esančios prie naujojo miesto centro ir Punsko g. 17 ir 21, detaliojo plano koregavimas (TPD, reg. Nr. T00007154, koregavimas) Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.06  
100 2022.05.05 Nr. REG222494 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-11-03 sprendimu Nr. TS-220 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5270/0010:354, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Vėjo g. 27, kadastro Nr. 5270/0010:490 Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.06  
101 2022.05.05 Nr. REG222588 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-06-21 sprendimu Nr. TS-109 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:164, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k.: Pirklių g. 8, kadastro Nr. 5217/0010:874, Pirklių g. 10, kadastro Nr. 5217/0010:873, Pirklių g. 12, kadastro Nr. 5217/0010:872, Pirklių g. 14, kadastro Nr. 5217/0010:875 ir Pirklių g. 16, kadastro Nr. 5217/0010:876 Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.06  
102 2022.05.05 Nr. REG222649 Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gijos) atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės dalyje specialusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.06  
103 2022.05.06 Nr. REG222703 Žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0004:550), esančio Pasieniečių g. 25B., Kretingos m., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.06  
104 2022.05.06 Nr. REG222827 DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽEIMENOS G. 2C, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.11  
105 2022.05.10 Nr. REG223214 ŽEMĖS SKLYPŲ DROBĖS G. 66, 68, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritarimas teikimui tvirtinti 2022.05.11  
106 2022.05.11 Nr. REG223372 Žemės sklypo Raseinių r. sav., Norgėlų k., Plento g. 9 (unikalus Nr.4400-2592-6981) detaliojo plano koregavimas Pritarimas teikimui tvirtinti 2022.05.11  
107 2022.05.16 Nr. REG223980 MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE (MAŽEIKIŲ M., M. DAUKŠOS G. 39) Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.17  
108 2022.05.16 Nr. REG224105 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. TS-82 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Tirkiliškių k. žemės sklypų, kadastro Nr. 5247/0008:490 ir kadastro Nr. 5247/0008:491, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Jono Karučio g. 21, kadastro Nr. 5247/0008:619 Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.17  
109 2022.05.17 Nr. REG224196 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0003:425; 5558/0003:426) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.17  
110 2022.05.17 Nr. REG224422 Klaipėdos rajono Kojelių smėlio telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.19  
111 2022.05.19 Nr. REG224771 ŽEMĖS SKLYPO ARMONIŠKIŲ G. 6A, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.24  
112 2022.05.20 Nr. REG224925 Klaipėdos rajono Spengių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.24  
113 2022.05.23 Nr. REG225210 ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠILUTĖS R. SAV., ŠILUTĖS SEN., TRAKSĖDŽIŲ K., (KADASTRO NR. 8874/0002:99) DETALIOJO PLANO KEITIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.24  
114 2022.05.24 Nr. REG225428 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ A. ŠAPOKOS G. 40, 42, 44, 46, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.27  
115 2022.05.24 Nr. REG225556 Žemės sklypo Mituvos g. 9, Kaune, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.27  
116 2022.05.25 Nr. REG225698 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-19 įsakymu Nr. ĮS-683 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:459, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., Ežero g. 18, kadastro Nr. 5217/0014:779 Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.27  
117 2022.05.25 Nr. REG225704 110kV elektros perdavimo linijos Griškonys - Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.27  
118 2022.05.25 Nr. REG225774 Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.27  
119 2022.05.26 Nr. REG225940 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. TS-141 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:452 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Versmės g. 11, kadastro Nr. 5260/0008:744, kurio plotas 1,7023 ha, Versmės g. 9, 5260/0008:745, kurio plotas 1,7009 ha Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.27  
120 2022.05.26 Nr. REG225946 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:351; 5558/0007:353) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.05.27  
121 2022.05.27 Nr. REG225984 Žemės sklypo Naujojoje g. 132A, Alytuje, ribų keitimo ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano koregavimas (TPD reg. Nr. T00005132 koregavimas) Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.01  
122 2022.05.27 Nr. REG225987 Žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:316) Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. (schema pridedama) detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.01  
123 2022.05.27 Nr. REG226076 ŽEMĖS SKLYPŲ RIEDULIŲ G. 1, 3, 5, 7, 9, KAUNE, DETALIOJO PLANO KEITIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.01  
           
124 2022.05.30 Nr. REG226402 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Vytauto g. 73, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.01  
125 2022.05.31 Nr. REG226488 Žemės sklypo Karvelyno g. 21, Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Karvelyno g. 21C, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.01  
126 2022.06.01 Nr. REG226807 Teritorijos Birutės al., Kęstučio g., Meilės al. ir Gedimino g. abiejų pusių, Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Gedimino g. 4, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.06  
127 2022.06.01 Nr. REG226821 Žemės sklypo (kad. Nr.4630/0006:522) Spanėnų k., Dumsių sen., Jonavos r., detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.06  
128 2022.06.06 Nr. REG227467 Žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:79; 5523/0004:80; 5523/0004:290) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.09  
129 2022.06.06 Nr. REG227554 Teritorijos, esančios prie daugiabučių gyvenamųjų namų, Vilniaus g. 31, 33A, 35, Kretingos m., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.09  
130 2022.06.06 Nr. REG227637 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ VASARVIETĖS G. 21D, 21E, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.09  
131 2022.06.08 Nr. REG227923 ŽEMĖS SKLYPO GIRIONIŲ G. 25, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.10  
132 2022.06.08 Nr. REG227930 ŽEMĖS SKLYPO RAUDONDVARIO PL. 277K, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.10  
133 2022.06.08 Nr. REG227954 Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialusis planas Pritariama teikmui tvirtinti 2022.06.10  
134 2022.06.08 Nr. REG228077 MAŽEIKIŲ MIESTO NAIKIŲ MIKRORAJONO II DALIES DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.10  
135 2022.06.08 Nr. REG228101 Druskininkų savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.10  
136 2022.06.09 Nr. REG228265 DĖL ATEITIES PL. DETALIOJO PLANO (SKLYPO NR. 15) KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPE ROKELIŲ G. 1, KAUNE Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.10  
137 2022.06.10 Nr. REG228338 Teritorijos tarp Naujosios g., Respublikos g., Žemaitės g., Ežero g., Ežero skg., Durbinio up. ir Masčio ežero, Telšių mieste, detalaus plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.10  
138 2022.06.10 Nr. REG228340 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1699; 5558/0007:1700; 5558/0007:161) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.10  
139 2022.06.13 Nr. REG228698 Žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:358) Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.13  
140 2022.06.16 Nr. REG229294 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype J. Basanavičiaus g. 44, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.16  
141 2022.06.16 Nr. REG229329 Dėl detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės valdybos 2001 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 189, koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.16  
142 2022.06.17 Nr. REG229474 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS K. GRINIAUS SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO LIGONINĖS PLĖTROS ŽEMĖS SKLYPE KRUONIO G. 21, KAUNE, DETALUSIS PLANAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.17  
143 2022.06.17 Nr. REG229667 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-19 įsakymu Nr. ĮS-949 patvirtinto detaliojo plano keitimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., Juragių g. 30, kadastro Nr. 5250/0010:1376, kurio plotas 0,1448 ha, Juragių g. 32, kadastro Nr. 5250/0010:1377, kurio plotas 0,1456 ha, Juragių g. 34, kadastro Nr. 5250/0010:1379, kurio plotas 0,2178 ha. Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.17  
144 2022.06.20 Nr. REG229766 Dėl detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-262, koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.23  
145 2022.06.20 Nr. REG229911 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-10-24 sprendimu Nr. TS-423 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0013:220, kadastro Nr. 5233/0013:221 ir kadastro Nr. 5233/0013:222, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k.: kadastro Nr. 5233/0013:459, kurio plotas 0,3015 ha, Rato g. 1, kadastro Nr. 5233/0013:467, kurio plotas 0,1145 ha, Rato g. 2, kadastro Nr. 5233/0013:468, Rato g. 3, kadastro Nr. 5233/0013:469, Rato g. 4, kadastro Nr. 5233/0013:470, Rato g. 5, kadastro Nr. 5233/0013:466, Rato g. 6, kadastro Nr. 5233/0013:471 ir Rato g. 7, kadastro Nr. 5233/0013:463. Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.23  
146 2022.06.21 Nr. REG229958 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-06-30 sprendimu Nr. TS-145 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Lapių sen., Ginėnų k., kadastro Nr. 5217/0013:10 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Lapių sen., Ginėnų k., Žvejų g. 1, kadastro Nr. 5217/0013:364, kurio plotas 0,2000 ha, Žvejų g. 3 kadastro Nr. 5217/0013:1220, kurio plotas 0,2000 ha Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.23  
147 2022.06.21 Nr. REG229980 Žemės sklypų Benaičių k., Pelėkių k., S. Įpilties k., Žynelių k., Kretingos r., detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose (kadastro Nr. 5647/0003:58, 5647/0003:81, 5647/0003:107) Žynelių k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav. Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.23  
148 2022.06.22 Nr. REG230182 DALIES, 110KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJOS GRIŠKONYS-VARĖNA, PLANUOJAMOS ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.23  
149 2022.06.22 Nr. REG230244 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-18 įsakymu Nr. ĮS-748 patvirtintų detaliųjų planų koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k.: Gėlių g. 2B, kadastro Nr. 5250/0010:995 ir Gėlių g. 2K, kadastro Nr. 5250/0010:373. Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.23  
150 2022.06.22 Nr. REG230366 J. L. žemės sklypo dalies Užubalių k. tikslinės žemės paskirties kaitimas sodybiniam užstatymui keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.23  
           
151 2022.06.28 Nr. REG230784 Žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0005:206) Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.29  
152 2022.06.28 Nr. REG230824 Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo, numatant dviračių taką aplink Paežerių ežerą planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.29  
153 2022.06.28 Nr. REG230890 Detaliojo plano, patvirtinto Raseinių rajono valdybos 1994 m. lapkričio 6 d. potvarkiu Nr. 1606, koregavimas žemės sklypuose Raseinių m., Smiltynės g. 2, Smiltynės g. 4, Nemakščių g. 13 Pritariama teikimui tvirtinti 2022.06.29  
154 2022.06.29 Nr. REG231103 Varėnos rajono Juodžiuko telkinio durpių išteklių žemės gelmių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.01  
155 2022.06.29 Nr. REG231115 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. TS-211 patvirtinto detaliojo plano keitimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Kanapyno g. 2, kadastro Nr. 5270/0008:906, kurio plotas 0,0831 ha, Dobilų g. 27, kadastro Nr. 5270/0008:907, kurio plotas 0,0700ha Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.01  
156 2022.07.01 Nr. REG231373 ŽEMĖS SKLYPO HORIZONTO G. 14, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.04  
157 2022.07.01 Nr. REG231394 ŽEMĖS SKLYPŲ PILIUONOS G. 30, 30A, KAUNE, DETALIOJO PLANO KEITIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.04  
158 2022.07.01 Nr. REG231410 Plungės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.04  
159 2022.07.01 Nr. REG231430 Raseinių miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas, žemės sklype Raseinių m., Maironio g. 14. Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.04  
160 2022.07.01 Nr. REG231489 Kauno marių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano korektūra Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.04  
161 2022.07.01 Nr. REG231493 Kauno marių regioninio parko tvarkymo plano korektūra Prtitariama teikimui tvirtinti 2022.07.04  
162 2022.07.05 Nr. REG231711 Vėjo elektrinių išdėstymo Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, Nevarėnų seniūnijoje, Nevarėnų, Mitkaičių ir Nerimdaičių kadastrinėse vietovėse, specialusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.12  
163 2022.07.05 Nr. REG231731 Detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-1017, koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.12  
164 2022.07.11 Nr. REG232326 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-12-15 įsakymu Nr. 1271 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:349, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.12  
165 2022.07.12 Nr. REG232453 ŽEMĖS SKLYPO RAUDONDVARIO PL. 286 IR ŽEMĖS SKLYPO, KURIO KADASTRO NR. 1901/0284:925, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.15  
166 2022.07.14 Nr. REG232836 Teritorijos, esančios prie daugiabučių gyvenamųjų namų, Vytauto g. 119, 121, 123, 125, 127, 129, 129A, 131, 133, 133A, Kretingos m., detalusis plano Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.15  
167 2022.07.14 Nr. REG232901 Teritorijos tarp Baltijos pr., Šilutės pl., Debreceno g. ir Taikos pr., Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-01 „Dėl teritorijos tarp Baltijos pr., Šilutės pl., Debreceno g. ir Taikos pr., Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“ korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Nr. 1 su gretimybėmis Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.15  
168 2022.07.14 Nr. REG232903 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-26 įsakymu Nr. ĮS-1199 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Dvaro g. 4, žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:54, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.15  
169 2022.07.18 Nr. REG233228 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimu Nr. TS-419 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0010:205, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Erdvės g. 78, kadastro Nr. 5233/0010:205 Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.21  
170 2022.07.19 Nr. REG233385 Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1866; 5558/0005:1867; 5558/0005:1868) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.21  
171 2022.07.20 Nr. REG233721 Žemės sklypo kad. Nr. 4628/0001:352 Praulių k., Šilų sen., Jonavos r. sav., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.21  
172 2022.07.21 Nr. REG233894 Teritorijos tarp Raudonkalnio, Pabalių g. ir Sveikatos tako detaliojo plano (TPD reg. Nr. T00079541) koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.25  
173 2022.07.21 Nr. REG234001 Žemės sklypo Liepojos pl. 1 ir teritorijos prie žemės sklypo Liepojos pl. 1, Palangoje, detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.25  
174 2022.07.21 Nr. REG234002 Žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:494; 5523/0004:495; 5523/0004:496; 5523/0004:488; 5523/0004:489; 5523/0004:490; 5523/0004:491; 5523/0004:492; 5523/0004:493) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.25  
175 2022.07.22 Nr. REG234207 ŽEMĖS SKLYPO RIMTIES SKG. 2, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.25  
176 2022.07.22 Nr. REG234276 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Vytauto g. 4, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.25  
177 2022.07.22 Nr. REG234279 Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:543) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.25  
178 2022.07.22 Nr. REG234280 Žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:566) Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.25  
179 2022.07.26 Nr. REG234883 Žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0002:381; 5528/0002:382; 5528/0002:319; 5528/0002:322; 5528/0002:647; 5528/0002:646; 5528/0002:645) Dargužių k., Kretingalės sen., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.27  
180 2022.07.26 Nr. REG234897 Jonavos rajono Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.27  
181 2022.07.27 Nr. REG234975 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-30 įsakymu Nr. ĮS-1496 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Kulautuva, Akacijų al. 34B, kadastro Nr. 5237/0001:52, Akacijų al. 34C, kadastro Nr. 5237/0001:38, Liudo Giros g. 8, kadastro Nr. 5237/0001:23 Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.29  
182 2022.07.27 Nr. REG234981 ŽEMĖS SKLYPO HORIZONTO G. 2, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.29  
183 2022.07.27 Nr. REG235065 Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k. dalies teritorijos, apimančios apie 0,8983 ha ploto kvartalą, ribojamą (tame kvartale) žemės reljefo – šlaito, žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0006:281, Stirnų gatvės ir šiaurinėje dalyje esančio kelio, detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.29  
184 2022.07.27 Nr. REG235078 Žemės sklypų suformavimo, apie 3ha terit. tarp Juodmenos gyvenamųjų namų kvartalo, Jonava–Kėdainiai ir JonavaČičinai kelių, Jonavoje, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.29  
185 2022.07.28 Nr. REG235173 ŽEMĖS SKLYPŲ ŽIOGELIŲ G. 2, 8, 10, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.29  
186 2022.07.28 Nr. REG235259 Gyvenamųjų namų grupės šiaurinėje Vanagupėje detalaus suplanavimo projekto keitimas teritorijoje tarp M. Daujoto g., Šilo g. ir valstybinio miško, Palangoje Pritariama teikimui tvirtinti 2022.07.29  
187 2022.07.29 Nr. REG235393 Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.08.04  
188 2022.08.02 Nr. REG235809 ŽEMĖS SKLYPO VERKIŲ G. 29, KAUNE, DETALIOJO PLANO KEITIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2022.08.04  
189 2022.08.02 Nr. REG235839 Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2022.08.04  

 

Eil.

Nr.

Patikrinimo akto data ir Nr. Patikrinto dokumento pavadinimas Išvada Paskelbimo data  
1 2019.07.01 Nr. REG109993 Kelmės rajono Toleikių I telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.23  
2 2019.07.02 Nr. REG110061

Justiniškių gyvenamojo rajono kvartalo prie Sudervės kelio detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Talino g. 17 (kadastro Nr. 0101/0019:10) ir Talino g. 19 (kadastro Nr. 0101/0019:9), inicijavimo pagrindu

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.23  
3 2019.07.02 Nr. REG110092 Žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:844), esančio Vilniaus r. sav.. Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijo direktoriaus 2004-06-21 įsakymu Nr. A27-803, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.23  
4 2019.07.03 Nr. REG110181 Švenčionių rajono Lygumų žvyro telkinio išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.23  
5 2019.07.03 Nr. REG110261 Panevėžio rajono Naurašilių II telkinio II sklypos smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.23  
6 2019.07.04 Nr. REG110329

Žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0300:215, kad. Nr. 4174/0300:496), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-03-28 sprendimu Nr. T3-108, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-05 įsakymu Nr. KADI-217, keitimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.23  
7

2019.07.10 Nr. TP5-1

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrasis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.23  
8 2019.07.11 Nr. REG111074

Žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:215), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-12-06 sprendimu Nr. T3-347, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje 

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.23  
9 2019.07.11 Nr. REG111182 Detaliojo plano  „Žemės sklypo   (Tinklų g. 9A, Panevėžys)  detalusis planas “ koregavimas Pritarima teikimui tvirtinti 2019.07.24  
10 2019.07.12 Nr. REG111210 Žemės sklypo (Kad. Nr. 4110/0700:1710), esančio Geležių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detaliojo   plano, patvirtinto   Vilniaus   rajono savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2006-06-23 įsakymu Nr. A27-998, koregavimas   inicijavimas   anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje Pritarima teikimui tvirtinti 2019.07.24  
11 2019.07.15 Nr. REG111500 Apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00069806) sprendinių koregavimas apie 0,8 ha teritorijos dalyje Pritarima teikimui tvirtinti 2019.07.24  
12

2019.07.18 Nr. REG111849

Kvartalo tarp Algirdo, Naugarduko, Švitrigailos ir T. Ševčenkos gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Naugarduko g. 31

Pritaiama teikimui tvirtinti 2019.07.24  
13

2019.07.18 Nr. REG111874

Žemės sklypo (kad. nr. 4110/0700:4900), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-16 įsakymu Nr. KADI-31, koregavimas

Pritaiama teikimui tvirtinti 2019.07.24  
14

2019.07.22 Nr. REG112162

Sklypo Kviečių g. 2 detaliojo plano sprendinių koregavimas

Pritaiama teikimui tvirtinti 2019.07.24  
15

2019.07.29 Nr. REG112915

Kitos paskirties - gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypo (kad. Nr. 4144/0500:301), esančio Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Lavoriškių k., Liepos g. 5, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-21 įsakymu Nr.KADI-365, koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.30  
16

2019.07.29 Nr. REG112864

Kitos paskirties individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0604:320), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-07-17 įsakymu Nr. A27-1230, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.07.30  
17 2019.07.30 Nr. REG112997 Žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., kadastro Nr. 7940/0006:217, detaliojo plano, Reg. Nr. T00073057, koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.01  
18 2019.07.31 Nr. REG113167 Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo plano korektūra  Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.01  
19

2019.07.31 Nr. REG113187

Žemės sklypo (6640/0003:348) Miežiškių mstl., Miežiškių sen., Panevėžio r. detaliojo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.01  
20 2019.07.31 Nr. REG113190 Teritorijos Rėkyvos g. 28, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.01  
21

2019.08.05 Nr. REG113604

Teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinių koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.06  
22

2019.08.06 Nr. REG113695

Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. TS-156, keitimas žemės sklype, kurio kadastro Nr. 8270/0002:14

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.07  
23

2019.08.09 Nr. REG114101

Teritorijos, esančios šalia Tilžės g. 227, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimas

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.12  
24

2019.08.16 Nr. REG114623

Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:949), esančio Užudvarionių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-05 įsakymu Nr. KADI-343, keitimo

Pritariama teikimui  tvirtinti 2019.08.19  
25

2019.08.21 Nr.

REG114927

Žvėryno gyvenamojo rajono plano sprendinių koregavimas sklype Sėlių g. 48 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.22  
26

2019.08.21 Nr.

REG114972

Sklypo Subačiaus g. 41 ir greta esančios teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Subačiaus g. 41

Pritariama teikimui tvirtinti 2019-08.22  
27 2019.08.22 Nr. REG115068 Žemės sklypo ( kad. Nr. 4117/0100:857), esančioVilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., detaliojo plano , pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-07 įsakymu Nr. KADI-299, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.26  
28

2019.08.23 Nr.

REG115234

Teritorijos, esančios Architektų g. 75, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 12 d. įsakymu Nr.A-1722, koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.26  
29

2019.08.26 Nr. REG115301

Teritorijos prie Šatrijos g. 3 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.28  
30 2019.08.26 Nr. REG115317 Dėl žemės sklypo (Kad. Nr. 4177/0500:394), esančio Vilniaus r, sav., Rudaminos sen., Papiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimu Nr. T3-542, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-05 įsakymu Nr. KADI-289, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.28  
31 2019.08.26 Nr.REG115325 Žemės sklypo (Kad. Nr. 4103/0200:581), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Tarandės k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2003-10-22 sprendimu Nr. T3-226, koregavimo inicijavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.28  
32 2019.08.27 Nr. REG115424 Teritorijos tarp Kranto Aukštaičių ir Zarasų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Aukštaičių g. 31 inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.30  
33 2019.08.28 Nr. REG115470 Žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1051), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-14 įsakymu Nr. KADI-7. keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.28  
34 2019.08.29 Nr.TP5-2 Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano tikslinimo (koregavimo) planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.08.29  
35 2019.08.30 Nr. REG115729 Sklypų Verkių g.7 ir J.Galvydžio g.7/Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr.47 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.03  
36 2019.08.30 Nr. REG115758 Žemės sklypų (kad. Nr. 4167/0200:942; kad. Nr.4167/0200:943 ir kad. Nr. 4167/0200:1170), esančių Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-01-30 sprendimu Nr. T3-31, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje  Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.03  
37 2019.09.03 Nr. REG115896

Sklypo Aistmarių g. 19, 21 ir Smalinės g., 60A detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Ilmenos g. 9 (kadastro Nr. 0101/0167:3974) inicijavimo pagrindu

Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.03  
38 2019.08.04 Nr. REG116036 Žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0100:1250, kad. Nr. 4103/0100:1251), esančių Vilniaus r. sav.,  Avižienių sen., Pikutiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-31 įsakymu Nr. KADI-343, koregavimas žemės sklype Nr.1 Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.05  
39 2019.09.06 Nr.  REG116289 Utenos rajono Kvyklių telkinio dalies žvyro išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.10  
40

2019.09.09 Nr. REG116442

Teritorijos prie sklypo Jočionių g. 53A susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.10  
41

2019.09.11 Nr. REG 116709  

Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo specialiojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.12  
42 2019.09.16 Nr. REG117239 Panevėžio rajono Raguvos telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.17  
43 2019.09.17 Nr. REG117269 Sklypo ties Liepkalnio g. 160 detaliojo plano sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.18  
44 2019.09.17 Nr. REG117275 Zarasų rajono Rūsteikių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.18  
45 2019.09.19 Nr. REG117557 Apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr. 109, Nr. 111, Nr. 113, Nrr. 117, Nr. 119, Nr.121, Nr. 123, Nr.110, Nr. 112, Nr. 114,  Nr. 115, Nr. 116, Nr. 118,  Nr. 120, Nr. 122, Nr. 124 sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.20  
46 2019.09.23 Nr. REG117791 Sklypo Juodasis kelias 34 (kadastro Nr. 0101/0075:2201) detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 0,65 ha teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.23  
47 2019.09.23 Nr. REG117877 Apie 1 ha teritorijos prie Pergalės ir Pramonės gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtionti 2019.09.24  
48 2019.09.23 Nr. REG117899 Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas keičiant Gariūnų gatvės dalies raudonąsias linijas, sklypo Gariūnų g. 48 žemės naudojimo būdą ir plotą, nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamaentus inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.24  
49 2019.09.25 Nr. REG118110 Detaliojo plano "Kniaudiškių III mikrorajono detaliojo plano korektūra" koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.26  
50 2019.09.26 Nr. REG118274 Detaliųjų planų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m.gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-122 "Dėl detaliojo plano patvirtinimo Jakštaičių kaime " ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. A-816 "Dėl detaliojo plano Jakštaičių kaime tvirtinimo", keitimas ( Šiaulių r. sav., Kužių sen., Jakštaičių k., kad. Nr. 9116/0006:198 ir kad. Nr. 9116/0006:297) Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.26  
51 2019.09.27 Nr. REG118449 Teritorijos T-1 Ukmergės , Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detaliojo plano žemės sklype Saltoniškių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0031:39) sprendinių koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.27  
52 2019.09.30 Nr. REG118591 Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0060:12) Verslo g. 25 Pritariama teikimui tvirtinti 2019.09.30  
53 2019.10.01 Nr. REG118869 Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. A-1143 "Dėl detaliojo plano Meškių kaime tvirtinimo", koregavimas (žemės sklypo unik. Nr. 9105-0009-0334, kad. Nr. 9105/0009:334, Šaltinėlio g. 26, Meškių k., Bubių sen., Šiaulių r.) (prijungiamas įsiterpusios laisvos valstybinės žemės plotas ne didesnis kaip 0,04 ha) Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.02  
54 2019.10.01 Nr. REG118874 Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A-639 "Dėl detaliųjų planų tvirtinimo", koregavimas (sklypų kad. Nr. 9116/0007:387, Pajūrio g. 8A, Jakštaičiukų k., Kužių sen., Šiaulių r. sav. ir kad. Nr. 9116/0007:388, Pajūrio g. 8B, Jakštaičiukų k., Kužių sen., Šiaulių r. sav.) Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.02  
55 2019.10.02 Nr. REG118981 Naudojamo kitos paskirties žemės sklypo prie esamų pastatų, J.Basanavičiaus g. 39, Varėnoje, suformavimo detaliojo plano korektūra Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.03  
56 2019.10.07 Nr. REG119311 Detaliojo plano patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A-835 "Dėl detaliojo plano Voveriškių kaime tvirtinimo", koregavimas Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Voveriškių kaime, Ringuvos g. 2 Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.07  
57 2019.10.11 Nr. REG119895 Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Paribio g. 12 Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.14  
58 2019.10.17 Nr. REG120430 Pakruojo rajono savivaldybės Rozalimo miestelio dalies vietovės lygmens bendrasis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.18  
59 2019.10.18 Nr. REG120488 Pavevėžio rajono Žvalgaičių II smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.18  
60 2019.10.18 Nr. REG120513 Vilniaus rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.18  
61 2019.10.21 Nr. REG120798 Žemės sklypo Rūko g. 17 detaliojo plano sprendinių sklype Nr.4 (Rūko g. 17G, kadastro Nr. 0101/0068:1183) koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.21  
62 2019.10.22 Nr. REG120879 Teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 21, detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.22  
63 2019.10.24 Nr. REG121145 Teritorijos (žemės sklypo kadastro Nr. 2701/0033:72, Panevėžys) detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.24  
64 2019.10.24 Nr. REG121147 Žemės sklypų Gytarų g. 32A ir Beržynės g. 30, Šiauliuose, detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.24  
65 2019.10.28 Nr. REG121419 Sklypo Gamyklos g. 2, detaliojo plano koregavimas sklype Gamyklos g. 4 prijungiant įsiterpusį  valstybinės žemės plotą Pritariama teikimui tvirtinti 2019.10.28  
66 2019.10.31 Nr. REG121806 Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. A-1287 "Dėl detaliojo plano Ginkūnų kaime tvirtinimo", koregavimas Šiaulių rajono savivaldybėje, Ginkūnų seniūnijoje, Ginkūnų kaime, Bijūnų g. 39 (kadastro Nr. 9120/0008:438) ir Bijūnų g. 41 (kadastro Nr. 9120/0008:437) Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.04  
67 2019.11.15 Nr. REG123382 Žemės sklypo (kad. Nr. 4172/0200:246), esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Kukutiškių k., detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.18  
68 2019.11.20 Nr. REG123810 Teritorijos į pietvakarius nuo Panevėžio miesto administracinės ribos (žemės sklypo kadastrinis Nr. 2701/0035:112 Panevėžio m. k.v.) detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.22  
69 2019.11.21 Nr. REG123888 Inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių parko statybai Rokiškio rajono savivaldybėje rengimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.22  
70 2019.11.21 Nr. REG123905 Utenos rajono Kvyklių telkinio žvyro išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.22  
71 2019.11.21 Nr. REG123965 Teritorijos prie Galvės ir J. Tiškevičaus gatvių detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.22  
72 2019.11.22 Nr. REG124030 Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės valdybos 2002 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 57 "Dėl detaliųjų planų patvirtinimo", koregavimas Šiaulių rajono savivaldybėje, Ginkūnų seniūnijoje, Ginkūnų kaime, Aušros g.1 (kadastro Nr. 9120/0007:278) Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.26  
73 2019.11.22 Nr. REG124031  "A. Vienuolio" daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.26  
74 2019.11.22 Nr. REG124096 Ukmergės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų specialiojo plano koregavimas Nepritariama teikimui tvirtinti 2019.11.26  
75 2019.11.25 Nr. REG124280 Sklypo Kolektyvo g. 8A nedidelių veiklos mąstų detaliojo plano sklypo Nr.1 Kolektyvo g. 8C (kadastro Nr. 0101/0017:52) sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.26  
76 2019.11.27 Nr. REG124547 Molėtų miesto bendrojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.11.28  
77 2019.11.28. Nr. REG124769 Žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:4055), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Viliniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-20 įsakymu Nr. KADI - 36, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.02  
78 2019.12.03 Nr. REG125137 Apie 1.7ha teritorijos tarp Pergalės ir Džiaugsmo gatvių detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.04  
79 2019.12.03 Nr. REG125183 Sklypo (kadastrinis Nr. 0101/0167:552) Vilkeliškių kaime detaliojo plano sprendinių sklypuose Salotės g. 68 (kadastro Nr. 0101/0167:1355) ir Salotės g. 70 (kadastro Nr. 0101/0167:1368), koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.04  
80 2019.12.04 Nr. REG125263 Apie 7,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.09  
81 2019.12.04 Nr. REG125303 Teritorijos, skirtos sporto ir komerciniam centrui, Ukmergės ir Ozo gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Ozo g. 27 (kadastro Nr. 0101/0020:212) ir Ukmergės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0020:211) Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.09  
82 2019.12.05 Nr. REG125391 Trakų rajono Serapiniškių smėlio ir žvyro telkinio II sklypo išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.09  
83 2019.12.11 Nr. REG125972 Kauno rajono savivaldybės terybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-197 patvirtinto Kauno r. sav. , Karmėlavos sen., Biruliškių k.,: žemės sklypų , kadastro Nr. 5233/0009:945, Terminalo g. 10, kadastro Nr.: 5233/0009:741, 5233/0009:512, 5233/0009:522, 5233/0009:525, 5273/0007:184, 5273/0007:185, 5233/0009:600, 5233/0009:742,5233/0009:892, 5233/0009:989 ir 5233/0009:990, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Ryternos g. 2, kadastro Nr. 5233/0009:108, Ryternos g. 2, kadastro Nr. 5233/0009:108, Ryternos g. 4, kadastro Nr. 5233/0009:247 ir Industrijos g. 5, kadastro Nr.5233/0009:371 Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.12  
84 2019.12.11 Nr. TP1-23 Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies (U žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijoje) bendrasis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.12  
85 2019.11.06 Nr. TP1-20 Žemės sklypų (kad. Nr.7970/0002:0010 ir kad. Nr. 7970/0002:0046) Antaniškių k., Senųjų Trakų seniūnijoje, Trakų rajono savivaldybėje, vietovės lygmens detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.12  
86 2019.08.22 Nr. TP1-17 Vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0400:272), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Putiniškių k. detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.12  
87 2019.12.18 Nr. REG126717 Teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sklypų Nr. 14 ir Nr. 15 sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.18  
88 2019.12.19 Nr. REG126953 Teritorijos J.Basanavičiaus g. 36/2 nedidelių veiklos mąstų detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.20  
89 2019.12.19 Nr. REG126961 Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. A-1328(8.1) "Dėl detaliojo plano Šiaulių rajone Ginkūnų kaime, tvirtinimo", dalies koregavimas Šiaulių rajono savivaldybėje, Ginkūnų seniūnijoje, Ginkūnų kaime, Svajonių g. 25 (kadstro Nr. 9120/0007:867) Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.20  
90 2019.12.20 Nr. REG127118 Detaliojo plano "Teritorijos Paliūniškio g. 15 ir 15B detalusis planas" keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.23  
91 2019.12.20 Nr. REG127121 Sklypo Ateities g. 21C nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, pertvarkyto sklypo Ateities g. 21C formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.23  
92 2019.12.27 Nr. REG127318 Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypų Nr. 301 ir Nr. 307 bei gretimų teritorijų sprendinių koregavimas žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0167:2517) Pritariama teikimui tvirtinti 2019.12.30  
                                                                                       2020 metai      
1 2020.01.02  Nr. REG127657 Sklypo Paribio g. 23A ir gretimų sklypų nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklype Nr. 11 sprendinių koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu Nepritariama teikimui tvirtinti 2020.01.03  
 2 2020.01.02  Nr. REG127663

Žemės sklypų (Kad. Nr. 4110/0300:618, Kad. Nr. 4110/0300:619 ir Kad. Nr. 4110/0300:620), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-07-24 įsakymu Nr. KADI-315, koregavimo inicijavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje

Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.03  
 3 2020. 01.03  Nr. REG127713 Žemės sklypo (Kad. Nr. 4162/0400:1089), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-22 įsakymu Nr. KADI-337, koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.03  
 4 2020.01.03  Nr. REG127756 Trakų rajono Miškinių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.06  
 5 2020.01.06  Nr. REG127875 Žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:152), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Raisteniškių vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-09 įsakymu KADI-652, koregavimo inicijavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.08  
 6 2020.01.07  Nr. REG127930 Apie 25,8 ha teritorijos tarp B.Buračo, Gurelių, J.Čechavičiaus gatvių ir Vokės upės detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.08  
 7 2020.01.08  Nr. REG128076 Žemės sklypo (Kad. Nr. 4110/0600:90), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų k., Dvarykščių k., detaliojo plano koregavimas žemės sklype (Kad. Nr. 4110/0600:915), esančiame Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Dvarykščių k. Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.10  
 8 2020.01.09  Nr. REG128231 Žemės sklypo (Kad. Nr. 4117/0200:23), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Tekliūnų vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-07 įsakymu Nr. KADI-98, keitimas dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-23 įsakymo Nr. KADI-289, įsakymu patvirtintos planavimo darbų programos patikslinimo Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.10  
 9 2020.01.09  Nr. REG128257 Žemės sklypo (Kad. Nr. 4162/0300:275), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Mikutiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-10-17 įsakymu Nr. A27-1111. keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.10  
10 2020.01.10 Nr. REG128442 Kelmės r. sav., Kražių sen., Butkiškės k., Kražių g. 11,13,15 ir 17 detalusis planas, keičiant detalųjį planą reg. Nr. T00028238 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.13  
11 2020.01.13 Nr. REG128528 Individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano keitimas žemės sklype Balsių g. 24 Pritariama teikimui tikrinti 2020.01.15  
12 2020.01.14 Nr. REG128669 Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0300:525 ir kad. Nr. 4110/0300:527), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., Skatulės g. 8, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-05-27 sprendimu Nr. T3-242, koregavimo inicijavimo Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.15  
13 2020.01.14 Nr. REG128711 Sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:334) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Suomių g. 1 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.15  
14 2020.01.17 Nr. REG129024 Supaprastinta tvarka parengto žemės sklypo Girulių g. 24 (suformuotiems sklypams suteikti adresai Girulių g. 26, 26A, Kanapių g. 1D), Šiauliuose, detaliojo plano (toliau - Detalusis planas) koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.20  
15 2019.07.30 Nr. TP1-16 Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas kultūros vertybių registre 16074) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas - vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.22  
16 2019.12.09 Nr. TP1-22 Širvintų rajono Bajorų durpių telkinio dalies naudojimo planas (specialusis planas) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.22  
17 2020.01.27 Nr.REG129851 Apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00069595) sprendinių koregavimas sklypuose sklype J.Juškytės g. 19 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.28  
18 2020.01.27 Nr. REG129854 Dėl kitos paskirties žemės sklypo (Kad. Nr. 4110/0700:203), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-03-09 įsakymu Nr. A27-272, keitimo ir žemės ūkio paskirties žemės sklypo (Kad. Nr. 4110/0700:1031), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., prijungimo Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.28  
19 2020.01.29 Nr. REG130245 Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0300:800 ir kad. Nr. 4103/0300:1212), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-07-22 sprendimu Nr. T3-296, ir kitos paskirties (inžinerinės infrastruktūros  teritorijos) žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:1626), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Obelyno g., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-09-16 sprendimu Nr. T3-355, koregavimo Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.30  
20 2020.01.30 Nr. REG130323 Sklypo (kadastro Nr. 0101/0048:1448) prie J. Kupalos ir A. Kojelavičiaus gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00056369) sprendinių koregavimas sklypuose Mūrinėje g. 36 (kadastro Nr. 0101/0048:4557) ir J. Kupalos g. 4B Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.03  
21 2020.02.04 Nr. REG130808 Vabalninko miesto teritorijos bendrasis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.04  
22 2020. 02.04 Nr. REG130815 Žemės sklypo, Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Drabužininkų k., detaliojo plano, reg. Nr. T00043416 keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.05  
23 2020.02.04 Nr. REG130897 Žemės sklypo, Trakų r. sav., Grendavės sen., Savaitiškių k., kadastro Nr. 7934/0002:201, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.05  
24 2020.02.12 Nr. REG131588 Sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:514, Nr. 0101/0158:742, Nr.0101/0158:672 ir Nr. 0101/0158:521) detaliojo plano (reg. Nr. T00055408) sprendinių koregavimas sklype Ašmenėlės g. 45 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.13  
25 2020.02.12 Nr. REG131665 Sklypo Saulės g. 8 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Saulės g. 10 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.13  
26 2020.02.12 Nr. REG131676 Detaliojo plano "Teritorijos (prie transformatorinės pastotės CSP-85, J.Janonio g. 11A) detalusis planas" keitimas Nepritariama teikimui tvirtinti 2020.02.13  
27 2020.02.18 Nr. REG132151 Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS - 142, keitimas žemės sklype, kurio kadastro Nr. 8270/0003:290 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.18  
28 2020.02.18 Nr. REG132158 Sklypų Verkių g. 7 ir J.Galvydžio g.7/Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr.2 (J.Kubiliaus g. 16, kadastro Nr. 0101/0023:304) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.18  
29 2020.02.24 Nr. REG132757 Sklypo Biržuose, Rotušės g. 30C, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.25  
30 2020.02.27 Nr. REG133244 Sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:514, Nr. 0101/0158:742, Nr. 0101/0158:672 ir Nr. 0101/0158:521) detaliojo plano (registro Nr. T00055408) sprendinių koregavimas sklype Ašmenėlės g. 47 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.28  
31 2020.02.28 Nr. REG133411 Sklypo Biržuose, Vabalninko g. 43, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.28  
32 2020.02.28 Nr. REG133428 Žemės sklypų (Kad. Nr. 4174/0200:164 ir Kad. Nr. 4174/0200:224), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Užubalių g. 18,20, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.02.28  
33 2020.03.05 Nr. REG134152 Teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano sprendinių sklypuose Nr. 6-1 ir Nr. 6-2 koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.09  
34 2020.03.06 Nr. REG134206 Detaliojo plano "Dekoratyvinių augalų medelyno teritorijos Vynupės kaime detalusis planas" koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.09  
35 2020.03.06 Nr. REG134274 Teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinių sklype Nr. 8 (kadastro Nr.0101/0167:1264) koregavimas Nepritariama teikimui tvirtinti 2020.03.09  
36 2020.03.09 Nr. REG134384 Žemės sklypo (Kad. Nr. 4110/0600:216), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vilkeliškių k., Baltiešos g. 2, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-03-29 sprendimo Nr. T3-113, keitimo Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.09  
37 2020.03.09 Nr. REG134427 Teritorijos prie sklypo Visorių g. detaliojo plano teritorijos šalia sklypo Nr.6 (kadstro Nr. 0101/0008:1259) sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.09  
38 2020.03.16 Nr. REG134964 Detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2002-03-12 sprendimu Nr. 161, keitimas  Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.17  
39 2020.03.19 Nr. REG135302 Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 283 "Dėl detaliojo plano Žaliūkių kaime tvirtinimo", Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškoje seniūnijoje, Žaliūkių kaime, dalies koregavimas (kadastro Nr. 9177/0004:332 ir kadastro Nr. 9177/004:333) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.19  
40 2020.03.20 Nr. REG135481 Panevėžio rajono Trumpragio telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.23  
41 2020.03.20 Nr. REG135483 Žemės sklypo (Kad. Nr. 4162/0300:249), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rjono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-21 įsakymu Nr. A27-636, keitimas dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-17 įsakymo Nr. KADI-265, įsakymu patvirtintos planavimo darbų programos ptikslinimo Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.23  
42 2020.03.23 Nr. REG135777 Dėl žemės sklypo (Kad. Nr. 4162/0300:133), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Šiaudinės k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-23 įsakymu Nr. KADI-424, keitimo Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.25  
43 2020.03.25 Nr. REG136051 Gyvenamųjų kvartalų ir sklypų teritorijos prie Aukštaičių g. Ignalinoje detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.03.26  
44

2020.01.07 Nr. TP1-1

Žemės sklypo (kad. Nr. 4152/400:727) Kairėnų k., Mickūnų sen., Vilniaus r., vietovės lygmens detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.03  
45 2020.03.02 Nr. TP1-2 Žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0400:443) Rytų g. 25, Šatrininkų k., Šatrininkų sen., Vilniaus r., vietovės lygmens detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.03  
46 2020.03.02 Nr. TP1-3 Žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0100:4030) Galgių k. ir (kad. Nr. 4152/0100:222) Egliškių k., Mickūnų sen., Vilniau r., vietovės lygmens detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.03  
47 2020.03.10 Nr. TP1-4

Žemės sklypo, esančio Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus raj. (kad. Nr. 4162/0100:3538) detalusis planas

Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.03  
48 2020.03.19 Nr. TP5-1 Kultūros paveldo objekto - Tado Ivanausko Obelynės sodybos (MC30812), Kauno r. sav., Akademijos mstl., Obelynės g. 6,8, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.03  
49 2020.04.03 Nr. REG137141 Žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:322), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Dvarykščių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-03-25 sprendimu Nr. T3-107, koregavimo inicijavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.03  
50 2020.04.03 Nr. REG137156 Apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.03  
51 2020.04.06 Nr. REG137321 Sklypo Smolensko g. 6 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Smolensko g. 6 (kadastro Nr.0101/0055:82) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.08  
52 2020.04.08 Nr. REG137572 Panevėžio rajono Pagiegalos smėlio ir žvyro telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.09  
53 2020.04.09 Nr. REG137624 Kupiškio rajono Šaukliškių žvyro telkinio išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.09  
54 2020.04.09 Nr. REG137627 Žemės sklypo (6677/0001:92) Pažagienių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.09  
55 2020.04.09 Nr. REG137636 Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:180), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užudvarių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-12-21 įsakymu Nr. A27-2167, koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.09  
56 2020.04.09 Nr. REG137703 Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas ir papildant sklypo Jočionių g. 55 žemės naudojimo būdą komercinės paskirties objektų žemės naudojimo būdu, bei nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.09  
57 2020.04.10 Nr. REG137801 Žemės sklypų (6690/0009:49, 6690/0009:190, 6690/0009:293 ir 6690/0009:467) Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.10  
58 2020.04.15 Nr. REG138051 Įsakymas dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1000:614), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kermušiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-10-09 sprendimu Nr. T-3-422, keitimo Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.15  
59 2020.04.17 Nr. REG138420 Žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0600:28), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-14 įsakymu Nr. KADI-174, koregavimo inicijavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.20  
60 2020.04.17 Nr. REG138437 Teritorijos prie Rokantiškių g. 37 ir 37A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Anapilio g. 7 inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.20  
61 2020.04.20 Nr. REG138609 Apie 26.16 ha teritorijos detaliojo plano rengimas Mykolo Lietuvio gatvei tiesti Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.20  
62 2020.04.21 Nr. REG138714 Žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:1455), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-05-05 įsakymu Nr. A27-704, dalies koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.21  
63 2020.04.23 Nr. REG138952 Detaliojo plano "Teritorijos Savitiškio mikrorajone detalusis planas" koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.23  
64 2020.04.23 Nr. REG138984 Kitos paskirties individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti žemės sklypo (Kad. Nr. 4170/1500:131), esančio Vilniaus r., sav., Riešės sen., Skirgiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-06-21 įsakymu Nr. A27-947, koregavimo inicijavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.24  
65 2020.04.28 Nr. REG139425 Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr, A-530(3.1) "Dėl detaliojo plano Vinkšnėnų kaime tvirtinimo", dalies koregavimas Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Vinkšnėnų kaime (kadastro Nr. 9103/0001:1034) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.28  
66 2020.04.29 Nr. REG139627 Valakampių - Turniškių zonos detaliojo plano prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Kiškių g. 12 (kadastro Nr. 0101/0012:367) inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.30  
67 2020.04.30 Nr. REG139758 Teritorijos prie sklypo Švitrigailos g. 35/30 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimas sklype Švitrigailos g. 37 inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.04.30  
68 2020.05.05 Nr. REG139996 Teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano sklypo Nr.6 (Mokslininkų g. 6, kadastro Nr. 0101/0008:1175) sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.05  
69 2020.05.05 Nr. REG140010 Žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:987), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:4156), esančio Eglių g. 24, žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:4155), esančio Eglių g. 22, detaliųjų planų, patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-18 įsakymu Nr, KADI-379, 2014-10-13 įsakymais Nr. KADI-548 ir Nr. KADI-549, keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.07  
70 2020.05.07 Nr. REG140243 Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Žibuoklių g. 31 inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.07  
71 2020.05.08 Nr. REG140369 Detaliojo plano , patvirtinto Šiaulių rajono svivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. A-10 "Dėl teritorijų plnavimo dokumentų tvirtinimo", dalies koregavimas Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kimiškojoje seniūnijoje, Vinkšnėnų kaime, Žembirbių g. 31 (kadastro Nr. 9103/0010:264) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.12  
72 2020.05.08 Nr. REG140452 V. A. Graičiūno ir Žarijų gatvių jungties po magistralinio geležinkelio linija Vilnius - Kaunas ir šių gatvių sankryžos įrengimo specialusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.12  
73 2020.05.11 Nr. REG140509 Vilniaus miesto Gurelių II telkinio žvyro išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.12  
74 2020.05.12 Nr. REG140641 Kelmės rajono Kalniškių telkinio žvyro ir smėlio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.12  
75 2020.05.13 Nr. REG140853 L.Gesevičienės, R. Gesevičiaus sklypo, esančio Gailiušių kaime, Mindūnų seniūnijoje, Molėtų rajone (žemės sklypo kadastro Nr. 6250/0003:130) detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.13  
76 2020.05.14 Nr. REG140902 Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu nr. A-1504(3.1) "Dėl detaliojo plano Dainų kaime tvirtinimo", dalies koregavimas Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Dainų kaime, Ajerų g. 8,10,12,14,16 (kadastro Nr. 9132/0007:651, 9132/0007:652, 9132/0007:653, 9132/0007:654, 9132/0007:655 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.18  
77 2020.05.15 Nr. REG141089 Žemės sklypo, Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Aluonos k., detaliojo plano, reg. Nr. T00001589, koregavimas Pritariama teikimui tvirtinri 2020.05.18  
78 2020.05.15 Nr. REG141150 Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės terybos 2010 m. vasrio 11 d. sprendimu Nr. T-34 "Dėl detaliojo plano patvirtinimo Raizgių kaime, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Šiaulių rajone", dalies koregavimas Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Raizgių kaime, Audros g. 17 (kadastro Nr. 9132/0008:26) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.18  
79 2020.05.20 Nr. REG141563 Žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:540), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepiukų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės  administracijos direktoriaus 2013-12-27 įsakymu Nr. KADI-812, keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.21  
80 2020.05.21 Nr. REG141691 Vilniaus miesto Dobrovolės II telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.21  
81 2020.05.22 Nr. REG141855 Purvių kaimo gyvenamosios teritorijos detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.05.22  
82 2020.05.27 Nr. REG142272 Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius - Prienai - Marijampolė ruožo Vilnius - Trakai nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki sankryžos su Savanoriu prospektu susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.01  
83 2020.05.28 Nr. REG142448 Vyžuonaičio parko teritorijos detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.01  
84 2020.06.03 Nr. REG143000 Apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų g. detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype F. Brokevičienės g. 1 inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.03  
85 2020.06.05 Nr. REG143320 Pakruojo rajono Gegiedždvario telkinio smėlio išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.05  
86 2020.06.05 Nr. REG143384 Žemės sklypo Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., Detalio plano reg. Nr. T00044796 keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.05  
87 2020.06.15 Nr. REG144318 Sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:437 ir Nr. 0101/0167:1233) prie Zujūnų g. 8 detaliojo plano sklypo Nr.27 sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.16  
88 2020.06.16 Nr. REG144417 Teritorijos tarp Jotvingių, Tarpkalnio ir Dzūkų gatvių, Naujininkų seniūnijoje, detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.17  
89 2020.06.22 Nr. REG145089 Detaliojo plano "Sklypo Tinklų g. 29A ir teritorijos į pietvakarius nuo Tinklų g. 29A, Panevėžyje detalusis planas" keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.23  
90 2020.06.23 Nr. REG145269 apie Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių keitimas apie 1,2 ha teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.23  
91 2020.06.23 Nr. REG145294 Žemės sklypo, kurio kadastrinis  Nr. 9130/0007:332, Šiaulių rajono savivaldybėje, Kužių seniūnijoje, Lukšių kaime, detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės valdybos 2002 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 176 "Dėl detaliųjų planų, paruoštų supaprastinta tvarka, patvirtinimo" (1.1 punktas), keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.29  
92 2020.06.23 Nr. REG145297 Panevėžio rajono Bernatonių telkinio I sklypo dalies smėlio išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.29  
93 2020.06.25 Nr. REG145345

Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (Kad. Nr. 4103/0200:238), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-11-28 įsakymu Nr. A27-1870, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje

Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.29  
94 2020.06.29 Nr. REG145703 Žemės sklypo (Kad. Nr. 4110/0300:270), esančio Vilniaus r., sav., Zujūnų sen., Papiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-10-17 įsakymu Nr. A27-1122, koregavimas inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje. Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.29  
95 2020.06.30 Nr. REG145798 Radviliškio rajono Verdulių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.30  
96 2020.06.30 Nr. REG145886 Apie 28 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr. 115 (Taujėnų g. 19, kadastro Nr. 0101/0101:2477), Nr. 116 (Taujėnų g. 21, kadastro Nr. 0101/0101:2478) ir Nr. 117 (Taujėnų g. 23, kadastro Nr. 0101/0101:2481) sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.30  
97 2020.06.30 Nr. TP1-5 Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas Kultūroe vertybių registre16074) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teitorijų planavimo dokumentas - tvarkymo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.01  
98 2020.07.01 Nr. REG145903 Palūšės kaimo kapinių plėtros detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.01  
99 2020.07.02 Nr. REG146199 Vilniaus miesto Mačiuliškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.02  
100 2020.07.03 Nr. REG146332 Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti

2020.07.03

 
101 2020.07.03 Nr. REG146376 Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-40 "Dėl detaliojo plano Šiaulių rajone, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Veduliukų kaime, Vaivos g. 17, tvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano dalies koregavimas, Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Verduliukų kaime, Vaivos g. 19 (kadastro Nr. 9132/0006:754)  Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.03  
102 2020.07.03 Nr. REG146401 Žemės sklypo Justiniškių g. 16 detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.07  
103 2020.07.07 Nr. REG146511 Teritorijos Savanorių pr. 174A,B,C,G nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 2 sprendinių koregavimas sklype Naujojoje Riovonių g. 25A inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui virtinti 2020.07.08  
104 2020.07.13 Nr. REG147164 Apie 26,9 ha teritorijos buvusiame Mačiuliškių kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.14  
105 2020.07.13 Nr. TP1-6 Žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0100:644), esančio Jurkiškių vs., Sudervės sen., Vilniaus r. sav., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.14  
106 2020.07.14 Nr. REG147237 Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono valdybos 2001 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. 186 "Dėl detaliųjų ir specialiųjų planų patvirtinimo", keitimas Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškoje seniūnijoje, Rėkyvos kaime, kadastro Nr. 9112/0005:82, 9112/0005:83, 9112/0005:84, 9112/0005:85 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.14  
107 2020.07.16 Nr. REG147515 Žemės sklypų (kad. Nr. 8905/0001:199 ir 8905/0001:481) Diržioniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimas inicijavimo pagrindu panaikinant kelio servitutą S1 žemės sklype kadastro Nr. 8905/0001:646, esančio Atgimimo g. 2, Diržioniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., ir patikslinant kitų servitutų vietą ir plotą Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.17  
108 2020.07.16 Nr. REG147519 Apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 312 Živinbudo g. 5 (kadastro Nr. 0101/0101:119) ir sklypo Nr. 315 Živinbudo g. 3 (kadastro Nr. 0101/0101:120) sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.17  
109 2020.07.16 Nr. REG147524 Žemės sklypo (6677/0005:257) Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.17  
110 2020.07.17 Nr. REG147665 Trakų rajono Margio telkinio II sklypo žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.17  
111 2020.07.20 Nr. REG147768 Žemės sklypų (6655/0004:42, 6655/0004:48, 6655/0004:218 ir 6655/0004:238) Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.21  
112 2020.07.20 Nr. REG147771 sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:732; 0101/0063:102; 0101/0063:751) Strielčiukų gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00057741) sprendinių koregavimas sklypuose Strielčiukų g. 16 ir 18 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.21  
113 2020.07.21 Nr. REG147867

Žemės sklypo (Kad. Nr. 4170/1000:573), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Medžiūniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-04-29 sprendimu Nr. T3-207, koregavimo inicijavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje

Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.21  
114 2020.07.21 Nr. REG147898 Teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Dubliškių g. 5 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.21  
115 2020.07.22 Nr. REG148087 Žemės sklypų (Kad. Nr. 4184/0100:276 ir Kad. Nr. 4184/0100:585), esančių Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Rastinėnų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-10-31 sprendimu Nr. T3-456, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.23  
116 2020.07.22 Nr. REG148093 Ukmergės r. Vaisgėliškio telkinio žvyro išteklių dalies NP Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.23  
117 2020.07.24 Nr. REG148397 Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Saltoniškių g. 2A (kadastro Nr. 0101/0031:464) inicijavimo pagrindu  Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.27  
118 2020.07.27 Nr. REG148524 Detaliųjų planų "Teritorijos (Tinklų g. 35A, 35B, 35R, Panevėžys) detalusis planas" ir "Teritorijos Tinklų gatvės detalaus išplanavimo projektas" keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.27  
119 2020.07.27 Nr. REG148540 Detaliojo plano "Teritorijų prie esamų daugiaaukščių namų ir laisvos valstybinės žemės Panevėžio mieste (teritorija tarp J.Janonio gatvės ir Nevėžio upės) detalusis planas" keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.28  
120 2020.07.28 Nr. REG148605 Apie1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano rengimas inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.28  
121 2020.07.28 Nr. REG148658 Teritorijų prie esamų daugiaaukščių namų ir laisvos valstybinės žemės Panevėžio mieste (teritorija tarp Kniaudiškių, Projektuotuojų, Molainių gatvių) detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.29  
122 2020.07.29 Nr. REG148680 Detaliojo plano "Teritorijos Amerikos gatvėje, į rytus nuo krovinių stoties, detalusis planas" keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.29  
123 2020.7.29 Nr. REG148762 Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas Žibuoklių g. 17 inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.29  
124 2020.07.30 Nr. REG148895 Žemės sklypo Skalvių g. 41, Šiauliuose, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.30  
125 2020.07.30 Nr. REG148912 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (Kad. Nr. 4174/0200:991), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Klevinės vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-09-26 sprendimu Nr. T3-390, keitimo Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.31  
126 2020.07.30 Nr. REG148935 Supaprastinta tvarka parengto detaliojo plano sklypo Pakruojo g. 16 koregavimo Pritariama teikimui tvirtinti 2020.07.31  
127

2020.07.31 Nr. REG149123

Detaliųjų planų (Žemės sklypo (Elektronikos g. 1, Panevėžys) detalusis planas ir Žemės sklypo (Elektronikos g. 1) detaliojo plano koregavimas) koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.03  
128 2020.08.03 Nr. REG149207 Sklypo Daniliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0161:242) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0161:1612) inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.03  
129 2020.08.03 Nr. REG149208 Sklypo Rūko g. 6 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 3 sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.03  
130 2020.08.03 Nr. REG149272 Šiaulių miesto centrinės dalies kvartalo prie Tilžės ir P. Cvirkos gatvių sankryžos detalaus plano koregavimo projekto, patvirtinto Šiaulių miesto valdybos 1997 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. 338, koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.04  
131 2020.08.20 Nr. REG150955 Žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0300:273), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-06-22 sprendimu Nr. T3-267, koregavimo inicijavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.20  
132 2020.08.20 Nr. REG150962 Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0060:202) Vilnelės g. 19 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.20  
133 2020.08.24 Nr. REG151233 Įsakymas dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4170/0800:94), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-12-11 įsakymu Nr. A27-2018, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.24  
134 2020.08.24 Nr. REG151257 Teritorijos Laurų g. 28 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Laurų g. 28K (kadastro Nr. 0101/0003:2262) inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.24  
135 2020.08.27 Nr. REG151523 Teritorijos prie Kapsų ir Tyzenhauzų gatvių, Naujininkų seniūnijoje, detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.27  
136 2020.08.28 Nr. REG151744 Žemės sklypo Molėtų mieste, Paluokesos kvartale detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.28  
137 2020.08.31 Nr. REG151807 Žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:1270), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-12-21 sprendimu Nr. T3-535, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.08.31  
138 2020.09.03 Nr. REG152097 Teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Nr. 23 ir gretimos teritorijos (J. Rutkausko g. 2) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.03  
139 2020.09.03 Nr. REG152146 Teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano ir sklypų Svajonių gatvėje ir Smilgų g. 20 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose, kurių kadastro Nr. 0101/0012:8 ir 0101/0012:345, inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.03  
140 2020.09.04 Nr. REG152230 Teritorijos tarp G. Žemkalnio ir K. Jakubėno gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00076497) sprendinių koregavimas sklype K. Jakubėno g. 18 ir Bičių g. 21 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.04  
141 2020.09.09 Nr. REG152573 Žemės sklypo (Kad. Nr.4147/0200:606), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kiemelių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-02 įsakymu Nr. KADI-414, koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.09  
142 2020.09.10 Nr. REG152712 Žemės sklypo (Kad. Nr.4147/0200:61), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senajame Ukmergės kel. 21, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-31 įsakymu Nr. KADI-714, keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.10  
143 2020.09.10 Nr. REG152812 Sklypo Nemenčinės pl. 15Ą, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F ir 15G detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nemenčinės pl. 15A inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.10  
144 2020.09.11 Nr. REG152871 Žemės sklypo (Kad. Nr. 4117/0200:2209), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Asiūklės vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimu Nr. T3-168, koregavimas inicijavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.11  
145 2020.09.14 Nr. REG153119 Sklypo (kadastro Nr.0101/0167:67) Padekaniškių vs., Vilniuje, detaliojo plano sprendinių sklype Nr. A1 (Padekaniškių g. 2, kadastro Nr. 0101/0167:2219) koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.14  
146 2020.09.21 Nr. REG153866 Žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:197), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užudvarionių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2008-09-24 sprendimu Nr. T3-308, koregavimo inicijavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.21  
147 2020.09.22 Nr. REG153934 Teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano sklypų Nr. 7 (Kernavės g. 16) ir Nr. 8 (Kernavės g. 14) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.22  
148 2020.09.23 Nr. REG154142 Įsakymas dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4170/0500:93 ir kad. Nr. 4170/0500:101), esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Nemenčinėlės k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T3-342, koregavimo inicijavimo Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.23  
149 2020.09.25 Nr. REG154382 Žemės sklypo (Kniaudiškių g. 147, kadastro Nr. 2701/0033:166) detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.25  
150 2020.09.28 Nr. TP1-9 Vietovės lygmens žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Riešės sen., Tarpežerės k., (kad. Nr. 4170/0400:0007) detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.29  
151 2020.09.29 Nr. REG154828 Markučių rajono detaliojo plano Rasų seniūnijoje sprendinių koregavimas sklype Belvederio g. 6 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.29  
152 2020.09.30 Nr. REG154920 Dėl Pabradės miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo Pritariama teikimui tvirtinti 2020.09.30  
153 2020.09.30 Nr. REG154961 Detaliųjų planų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A-1598 "Dėl detaliojo plano Verdulių kaime tvirtinimo" ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. A-1383 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio3 d. įsakymo Nr. A-1329 "Dėl detaliojo plano pakeitimo"pakeitimo" dalies koregavimas Šiaulių r. sav., Šiaulių k. sen., Verdulių k., Akmenų g. 10 (kad. Nr. 9132/0006:824) ir Akmenų g. 10A (kad. Nr. 9132/0006:844)  Pritariama teikimui tvirtinti 2020.06.30  
154 2020.10.01 Nr. REG155040 Žemės sklypų (6655/0009:64, 6655/0009:145 ir 6655/0009:230) Paežerio I k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano keitimas  Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.02  
155 2020.10.02 Nr. REG155208 Teritorijos apie 20 ha Ukmergės mieste tarp Ramygalos ir Žiedo gatvių detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.02  
156 2020.10.02 Nr. REG155213 Dėl žemės sklypo (Kad. Nr. 4170/0800:93), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-02-22 įsakymu Nr. A-27-212, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvitinti 2020.10.02  
157 2020.10.05 Nr. REG155422 Sklypo Paribio g. 23A ir gretimų sklypų nedidelių veiklos mąstų detaliojo plano sklype Nr.11 sprendinių koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.06  
158 2020.10.09 Nr. REG155808 Šiaulių rajono Kuršėnų telkinio molio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.09  
159 2020.10.09 Nr. REG155837 Žemės sklypo (Kad. Nr. 4103/0200:40), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Tulpių g. 4, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-22 įsakymu Nr. A27-576, koregavimo inicijavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.09  
160 2020.10.13 Nr. REG156149 Teritorijos Joniškio r. sav., Saugėlaukio sen., Bariūnų k., centrinės dalies detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.14  
161 2020.10.13 Nr. REG156155 Žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0600:443, 444, 445 (buvęs kad. Nr. 4110/0600:218), esančių Griovių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007-03-23 sprendimu Nr. T3-67, koreguoto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-19 įsakymu Nr. KADI-108, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.14  
162 2020.10.14 Nr. REG156269 Žemės sklypo buvusiame Kryžiokų k. detaliojo plano sklypo Nr. 2 Visalaukio g. 2 (kadastro Nr. 0101/0131:788) sprendinių koregavimas  Prirariama teikimui tvirtinti 2020.10.14  
163 2020.10.14 Nr. REG156300 Zarasų miesto teritorijos bendrasis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.14  
164 2020.10.14 Nr. REG156317 Sklypo Panerių g. 12 detaliojo plano sprendinių keitimas inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.15  
165 2020.10.15 Nr. REG156408 Žemės sklypo (Kad. Nr. 4162/0400:1113), esančio Vilniaus r., sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-21 įsakymu Nr. KADI-32, keitimas  Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.15  
166 2020.10.22 Nr. REG157241 Žemės sklypo, Trakų m., Vilniaus g. detalusis planas reg. Nr. T00079041 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.22  
167 2020.10.27 Nr. REG157824 Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-53 "Dėl teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo Pailių ir Raizgių kaimuose", keitimas Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Pailių kaime, kadastrinis Nr. 9132/0008:362) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.28  
168 2020.10.28 Nr. REG157933 Aukštųjų Panerių rajono C zonos detaliojo plano sklypo Nr. 15 Gariūnų gatvėje ir šalia esančios teritorijos sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu Pritarima teikimui tvirtinti 2020.10.28  
169 2020.10.29 Nr. REG158072 Žemės sklypo M. Mažvydo g. 28C, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.10.29  
170 2020.10.30 Nr. REG158141 Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-120 "Dėl detaliojo plano patvirtinimo Vinkšnėnų kaime, Kuosų g. 3", keitimas Šiaulių r. sav., Šiaulių k. sen., Vinkšnėnų k., kad. Nr. 9103/0010:296 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.03  
171 2020.10.30 Nr. REG158218 Teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypų Raitininkų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0033:37), Sporto g. 14C (kadastro Nr. 0101/0033:78), Raitininkų g. 7 (kadastro Nr. 0101/0033:60), Raitininkų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0033:38) ir sklypo Šeimyniškių gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:10) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.03  
172 2020.11.04 Nr. REG158502 Skulptūrų parko sklypo suformavimo Vasario 16-osios gatvėje, Molėtų mieste detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.04  
173 2020.11.04 Nr. REG158614 Zarasų miesto susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.05  
174 2020.11.06 Nr. REG158910 Žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., detaliojo plano keitimas žemės sklypuose (Kad. Nr. 4103/0200:727 ir Kad. Nr. 4103/0200:728), esančiuose Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., Perkūno g. 20 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.06  
175 2020.11.09 Nr. REG159128 Biržų rajono Likėnų telkinio gydomųjų durpių telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.09  
176 2020.11.10 Nr. REG159201 Sklypo Džiaugsmo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0074:756) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Džiaugsmo g. 26 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.10  
177 2020.11.10 Nr. REG159227 Naudingųjų iškasenų (dolomito akmens) gavybos karjero "Petrašiūnai II" praplėtimo detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.10  
178 2020.11.11 Nr. REG159425 Elektrėnų sav. Lajaus žvyro ir smėlio telkinio žemės gelmių išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.11  
179 2020.11.12 Nr. REG159537 Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. TS-288, keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.13  
180 2020.11.13 Nr. REG159640 Teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 3 (Sporto g. 16, kadastro Nr. 0101/0033:761) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.13  
181 2020.11.16 Nr. REG159812 Žemės sklypo (Kad. Nr. 4174/0200:341), esančio Vilniaus r., sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-12-21 sprendimu Nr. T3-536, koregavimo inicijavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.16  
182 2020.11.18 Nr. REG160118 Žemės sklypų, esančių Vaišvydžių k. ir Minionių v.s., Klovainių sen., Pakruojo r. sav., detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.18  
183 2020.11.19 Nr. REG160260 Žemės sklypo (6644/0003:108) Paviešečių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.19  
184 2020.11.19 Nr. REG160286 Žemės sklypo (Lėkiškio g. 2, Panevėžys) detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.20  
185 2020.11.23 Nr. REG160510 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. A-562 "Dėl detaliojo plano Normančių kaime tvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano koregavimas, Šiaulių rajono savivaldybėje, Kužių seniūnijoje, Normančių kaime 6 (kad. Nr. 9130/0007:385) ir Normančių kaime 7 (kad. Nr. 9130/0007:384) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.23  
186 2020.11.25 Nr. REG160761 Teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano koregavimo sklypo Nr. 9 sprendinių koregavimas sklype Butrimonių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0071:523) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.25  
187 2020.11.25 Nr. REG160778 Teritorijos prie Eišiškių pl. 13 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Eišiškių pl. 13 inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.11.25  
188 2020.12.01 Nr. REG161445 Detaliojo plano, "Šiaulių miesto buitinių atliekų sąvartyno ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės detalusis planas Kairių kaime, Kairių seniūnijoje, Šiaulių rajone", patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-219 "Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir komisijos sudarymo", koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.02  
189 2020.12.01 Nr. REG161467 Žemės sklypo (6604/0004:188) Senamiesčio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.02  
190 2020.12.02 Nr. REG161582 Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T-236 "Dėl detaliojo plano Šiaulių rajone, Ginkūnų kaime, tvirtinimo", dalies koregavimas Šiaulių rajono savivaldybėje, Ginkūnų seniūnijoje, Ginkūnų kaime, Ežero g. 7, (kadastro Nr. 9120/0007:20) Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.03  
191 2020.12.03 Nr. REG161644 Kvartalų tarp Nemenčinės pl., Lakštingalų, Žuvėdrų ir Rato gatvių ir Nemenčinės pl., Rato, Žuvėdrų ir Pasakų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Rato g. 3A inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.03  
192 2020.12.03 Nr. REG161748 Teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Lauksargio g. 43B ir 43C inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.04  
193 2020.12.03 Nr. REG161751 Žvėryno rajono plano sprendinių koregavimas žemės sklype Žaliojoje g. 10 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.04  
194 2020.12.03 Nr. REG161752 Žemės sklypo (Kad. Nr. 4117/0100:803), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užugriovio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-31 įsakymu Nr. KADI-199, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.04  
195 2020.12.08 Nr. REG162014 Žemės sklypų (6644/0002:232 ir 6644/0002:419) Paviešečių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.08  
196 2020.12.08 Nr. REG162018 Žemės sklypo (kad. Nr. 4340/0001:258), esančio Padustėlio k., Dusetų sen., Zarasų r., paskirties pakeitimo iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, numatant naudojimo būdą - inžinerinės infrastruktūros  teritorijos, naudojimo pobūdį - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų (vėjo jėgainių) statybos, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.08  
197 2020.12.11 Nr. REG162523 Žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:451), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-02 įsakymu Nr. KADI-432, keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.11  
198 2020.12.11 Nr. REG162550 Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.14  
199 2020.12.14 Nr. REG162665 Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrasis planas Nepritariama teikimui tvirtinti 2020.12.15  
200 2020.12.15 Nr. REG162756 Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.15  
201 2020.12.16 Nr. REG162947 Molėtų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.16  
202 2020.12.16 Nr. REG162968 Širvintų rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.16  
203 2020.12.17 Nr. REG163073 Įsakymas dėl kitos paskirties individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti žemės sklypo (Kad. Nr. 4174/0200:582, esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-08-27 įsakymu Nr. A27-804, koregavimo inicijavimo Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.17  
204 2020.12.17 Nr. REG163119 Dėl Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemos keitimo Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.18  
205 2020.12.18 Nr. REG163147 Zarasų rajono savivaldybės bendrojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.18  
206 2020.12.18 Nr. REG163251 Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0060:193) Belvederio g. 19 Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.18  
207 2020.12.22 Nr. REG163518 Žemės sklypo (6613/0005:101) Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.22  
208 2020.12.22 Nr. REG163520 Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.22  
209 2020.12.22 Nr. REG163591 Apie 7,9 ha teritorijos prie Ukmergės gatvės detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.22  
210 2020.12.23 Nr. REG163653 Detaliojo plano, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V2-631 "Dėl komercinės paskirties žemės sklypo suformavimo Bokšto g., Ignalinos mieste, detaliojo plano patvirtinimo", keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.23  
211 2020.12.23 Nr. REG163770 Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2001 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. 22 "Dėl detaliojo ir specialiojo planų patvirtinimo", keitimas (Žemės sklypų kad. Nr. 9120/0010:36 ir 9120/0010:35, Tilžės g. 327, Sutkūnų k., Šiaulių k. sen., Šiaulių r. sav. Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.28  
212 2020.12.29 Nr. REG163981 Zarasų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.30  
213 2020.12.30  Nr. TP1-10 Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904), Vilniaus r. sav., Nemėžio k., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento pakeitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.12.31  
                                               2021 m.      
  1 2021.01.04 Nr. REG164302 Žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0151:0324) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Garšvų g. 1,2,3,4,5 ir 7 inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.04  
  2 2021.01.05 Nr. REG164356 UAB "Bendorių statyba" žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2000-10-17 sprendimu Nr. 86, ir gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano korektūros, patvirtintos Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2001-10-08 sprendimu Nr. 688, koregavimo inicijavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.06  
  3 2021.01.06 Nr. REG164514 Sklypo T.Kosčiuskos g. 32 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.07  
  4 2021.01.07 Nr. REG164599

Žemės sklypo (Kad. Nr. 4162/0100:283), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Klonių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-02 įsakymu Nr. KADI-419, koreguoto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-23 įsakymu Nr. KADI-615, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje 

Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.08  
  5 2021.01.07 Nr. REG164662 Žvėryno rajono plano ir sklypo Sėlių g. 2/Saltoniškių g. 31 detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype Sėlių g. 2 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.08  
  6 2021.01.12 Nr. REG165131 Žemės sklypo Sodo g. 35B, Šiauliuose, detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.13  
  7 2021.01.14 Nr. REG165318 Apie 1,5 ha teritorijos prie rytinės miesto ribos detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2020.01.15  
  8 2021. 01.14 Nr. REG165405 Sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:711) Kulokiškių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Dirkliškių g. 26, 34 ir 36 inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.15  
  9 2021.01.19 Nr. REG165804 Sklypo Skersinės g. 15 detaliojo plano sklypo Nr.1 Skersinės g. 15 (kadastro Nr. 0101/0004:28) sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.20  
 10 2021.01.19 Nr. REG165810 T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 23 Dangeručio g. 82 (kadastro Nr. 0101/0101:2220) sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.20  
 11 2021.01.19 Nr. REG165856 Detaliojo plano "Sklypo (kadastrinis Nr. 2701/0040:96) detalusis planas" koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.20  
 12 2021.01.22 Nr. REG166282 Žemės sklypo Tarandėje (kadastro Nr. 4103/0600:62) nedidelių veiklos mastų detaliojo sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0171:1831) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.25  
 13 2021.01.22 Nr. REG166290 Žemės sklypo (6655/0009:13) padalijimo ir žemės paskirties keitimo statybai Paežerio I k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.01.25  
 14 2021.02.02 Nr. REG167410 Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (koreguojant arba keičiant kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius) Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.02  
 15 2021.02.04 Nr. REG167675 Teritorijos (plotas apie 1,7 ha) Plento g., Širvintų m., Širvintų r. sav., detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.04  
 16 2021.02.04 Nr. REG167680 Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-24, keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.04  
 17 2021.02.11 Nr. REG168555 Vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano), patvirtinto Utenos rajono tarybos 1999 m. kovo 30 d. 28-ojo posėdžio sprendimu "Dėl detaliųjų planų patvirtinimo", keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.11  
 18 2021.02.12 Nr. REG168780 Švenčionių rajono Daukšių telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.15  
 19 2021.02.18 Nr. REG169283 Žemės sklypo (Kad. Nr. 4174/0300:111), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2003-02-10 sprendimu Nr. V20-71, keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.19  
 20 2021.02.22 Nr. REG169500 Teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:319, Nr. 0101/0151:3, Nr. 0101/0151:350) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0151:815) inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.02.23  
 21 2021.03.01 Nr. REG170392 Trakų rajono Miškinių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas 2020 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.02  
22 2021.03.04 Nr. REG170916 Žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:219), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Salotės k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. KADI-627, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.08  
23 2021.03.05 Nr. REG171036 Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. A-1496 "Dėl detaliojo plano Vijolių kaime tvirtinimo", keitimas Šiaulių rajone, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Vijolių kaime, Žemaičių g. 4A (kad. Nr. 9103/0001:919) ir Žemaičių g. 4D (kad. Nr. 9103/0001:1252). Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.08  
24 2021.03.08 Nr. REG171214 Teritorijos, ribojamos Tilvyčių g., Klaipėdos g. ir žemės sklypų Nepriklausomybės a. 3A, 3B, Panevėžyje, detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.08  
25 2021.03.08 TP1-1 Vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0300:169), esančio Aukštųjų Rusokų vs., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.15  
26 2021.03.09 Nr. REG171390 Teritorijos, numatytos bendrajame Rokiškio miesto plane miesto plėtrai, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.10  
27 2021.03.09 Nr. REG171412 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-170 "Dėl vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo Šiaulių rajone patvirtinimo", keitimas Nepritariama teikimui tvirtinti 2021.03.09  
28 2021.03.10 Nr. REG171538 "Detaliojo plano (reg. Nr. 000733000476) keitimo detalusis planas" koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.12  
29 2021.03.12 Nr. REG171579 Teritorijos prie Ozo g. 39, 39A ir 41 detaliojo plano sklypo Nr. 3 (Ozo g. 41) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.12  
30 2021.03.17 Nr. REG172062 Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:730), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-05 įsakymu Nr. KADI-149, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.17  
31 2021.03.22 Nr. REG172538 Žemės sklypų, Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00046988, keitimo Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.23  
32 2021.03.23 Nr. REG172669 Teritorijos prie Visorių gatvės sklypų Nr. 108 ir Nr. 109 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimas inicijavimo sutarties pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.24  
33 2021.03.25 Nr. REG173132 Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių r. sav. tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. T-258 "Dėl detaliojo plano Dainų kaime, Šiaulių k. seniūnijoje, Šiaulių rajone, tvirtinimo" keitimas Dainų k., Šiaulių k. sen., Šiaulių r. sav., kad. Nr. 9132/0007:243 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.26  
34 2021.03.26 Nr. REG173336 Pasvalio rajono Dagiliškių telkinio smėlio išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.03.29  
35 2021.03.31 Nr. REG173760 Žemės sklypo (6655/0002:14) padalijimo ir žemės paskirties keitimo statybai detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.01  
36 2021.03.31 Nr. REG173793 Vilniaus rajono Pašilių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.01  
37 2021.04.06 Nr. REG174230 Teritorijos tarp J. Tilvyčio ir V. Alanto g. bei "Klevo" sodų detaliojo plano korektūros keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.06  
38 2021.04.07 Nr. REG174289 Pašilių smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.07  
39 2021.04.07 Nr. REG174319 Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto "330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai-Bitėnai statyba" inžinerinės infrastruktūros vystymo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.07  
40 2021.04.07 Nr. REG174322 Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto "330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba" inžinerinės infrastruktūros vystymo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.07  
41 2021.04.09 Nr. REG174682 Sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.09  
42 2021.04.09 Nr. REG174683 Teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Smilgų g. 7 inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.09  
43 2021.04.09 Nr. REG174727 Supaprastinta tvarka parengto žemės sklypo Vaidoto g. 33, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.09  
44 2021.04.09 Nr. REG174755 Apie 28 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 118 Taujėnų g. 25 (kadastro Nr. 0101/0101:2482) sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.12  
45 2021.04.13 Nr. REG174991 Sklypo Baltosios Vokės g. 37 (kadastro Nr. 0101/0082:159) ir jo gretimybių, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00058378) koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Baltosios Vokės g. 37 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.13  
46 2021.04.13 Nr. REG175099 Detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. t-89 "dėl detaliojo plano Šiaulių rajone, Šiaulių k. sen., Dainų k. patvirtinimo", dalies koregavimas Šiaulių r. sav., Šiaulių k. sen. Dainų k., kadastro Nr. 9132/0007:1026, 9132/0007:1027, 9132/0007:1032 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.14  
47 2021.04.14 Nr. REG175271 Vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius - Neris) vystymo plano rengimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.15  
48 2021.04.14 Nr. REG175272 Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.15  
49 2021.04.15 Nr. REG175293 Teritorijos prie Rokantiškių gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Rokantiškių g. 4E inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.15  
50 2021.04.15 Nr. REG175299 Sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:163 ir 0101/0171:47) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00055979) sklypo Nr. 1/16 (V. Gorskio g. 13, kadastro Nr. 0101/0171:483) sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.15  
51 2021.04.15 Nr. REG175323 Teritorijos tarp Dailidžių g. 8 ir Dailidžių g. 22 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: sklype Dailidžių g. 14 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.15  
52 2021.04.16 Nr. REG175476 Vilniaus rajono Papiškių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.16  
53 2021.04.19 Nr. REG175694 Supaprastinta tvarka parengto detaliojo plano sklypo Tilžės g. 63A, Šiauliuose keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.20  
54 2021.04.20 Nr. REG175761 T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr. 28 ir Nr. 33 (kadastro Nr. 0101/0101:985), Nr. 31 (Pukuvero g. 22, kadastro Nr. 0101/0101:687), Nr. 32 (Pukuvero g. 24, kadastro Nr. 0101/0101:21), Nr. 34 (kadastro Nr. 0101/0101:1101) ir Nr. 6 sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.20  
55 2021.04.20 Nr. REG175762 Teritorijos prie Kairėnų g. 38 ir 40 detaliojo plano ir sklypo Veržuvos g. 25 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinių koregavimas sklypuose Veržuvos g. 23 ir 23A inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.20  
56 2021.04.21 Nr. REG175972 Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.22  
57 2021.04.22 Nr. REG176104 Teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0170:1142) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.22  
58 2021.04.23 Nr. REG176281 Teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 2 Ateities g. 89 (kadastro Nr. 0101/0008:852) sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.23  
59 2021.04.23 Nr. REG176312 SKLYPO NAUGARDUKO G. 62 DETALIOJO PLANO KEITIMAS INICIJAVIMO PAGRINDU Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.23  
60 2021.04.27 Nr. REG176647 Sklypo Turniškių g. 13A detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 0,3 ha teritorijoje Turniškių gatvėje inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.27  
61 2021.04.28 Nr. REG176731 Apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Lukšinės g. 54 inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.28  
62 2021.04.29 Nr. REG176917 ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4152/0400:704, KAD. NR. 4152/0400:705 IR KAD. NR. 4152/0400:707), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., KAIRĖNŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-17 SPRENDIMU NR. T3-562, KOREGAVIMAS ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.29  
63 2021.04.30 Nr. REG177010 Kitos paskirties žemės sklypo (6644/0002:278) padalijimo Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.04.30  
64 2021.04.30 Nr. REG177111 Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.05  
65 2021.04.30 Nr. REG177113 Šilumos ūkio Šiaulių rajone specialiojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-45 „Dėl Šilumos ūkio Šiaulių rajone specialiojo plano tvirtinimo" keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.05  
66 2021.05.04 Nr. REG177430 ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4167/0200:1096), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., MELEKONIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-03-14 ĮSAKYMU NR. KADI-75, KOREGAVIMO INICIJAVIMAS ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.05  
67 2021.05.06 Nr. REG177610 ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:1268), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BENDORIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-01-13 ĮSAKYMU NR. KADI-10, KOREGAVIMO INICIJAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.06  
68 2021.05.06 Nr. REG177734 Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinių sklypuose Nr. 36, Nr. 37 ir šalia esančioje teritorijoje keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.06  
69 2021.05.07 Nr. REG177893 Panevėžio rajono Pelėdiškių telkinio smėlio išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.07  
70 2021.05.11 Nr. REG178139 Sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:440 ir Nr. 0101/065:511) buvusiuose Bališkių ir Kulokiškių kaimuose detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Paluknio g. 88 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.12  
71 2021.05.11 Nr. REG178184 ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4117/0100:874, KAD. NR. 4117/0100:875), ESANČIŲ ČIMBARIŠKIŲ VS. IR ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4117/0100:813, KAD. NR. 4117/0100:814, KAD. NR. 4117/0100:836), ESANČIŲ UŽUGRIOVIO K., RIEŠĖS SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-12-21 SPRENDIMU NR. T3-542, KOREGAVIMAS ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.12  
72 2021.05.14 Nr. REG178677 Žemės sklypo Biržų r. sav., Parovėjos sen., Medeikių k., Liepų g. 6, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.17  
73 2021.05.20 Nr. REG179307 Panevėžio rajono Bernatonių smėlio telkinio II sklypo išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.20  
74 2021.05.20 Nr. REG179313 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, TRAKŲ R. SAV., AUKŠTADVARIO SEN., DRABUŽININKŲ K., KADASTRO NR. 7920/0007:20, DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00002676, KEITIMO Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.20  
75 2021.05.20 Nr. REG179365 Teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Lauksargio g. 71A ir 75A inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.20  
76 2021.05.24 Nr. REG179628 TERITORIJOS, RIBOJAMOS KLAIPĖDOS G., KREKENAVOS G. IR PANEVĖŽIO STAČIATIKIŲ SENŲJŲ KAPINIŲ KOMPLEKSO SENŲJŲ KAPINIŲ, DETALUSIS PLANAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.24  
77 2021.05.25 Nr. REG179723 SMĖLYNĖS G. 74 IR 78 SKLYPŲ (KADASTRINIAI NR. 2701/0013:43 IR 2701/0013:136) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.25  
78 2021.05.27 Nr. REG180192 Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.27  
79 2021.05.27 Nr. REG180256 Panevėžio miesto išorinės reklamos specialusis planas Nepritariama teikimui tvirtinti 2021.05.27  
80 2021.05.28 Nr. REG180369 Šalčininkų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.31  
81 2021.05.31 Nr. REG180513 SKLYPO ALGIRDO G. 48 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMAS INICIJAVIMO PAGRINDU Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.31  
82 2021.05.31 Nr. REG180517 Vilniaus rajono Merešlėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.05.31  
83 2021.06.02 Nr. REG180753 Teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 6 (Kernavės g. 16A) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.02  
84 2021.06.03 Nr. REG180914 Trakų rajono Aleksandriškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.03  
85 2021.06.03 Nr. REG181062 ŽEMĖS SKLYPŲ (STANIŪNŲ G. 70A, 70B, 70C, 70D, 70E, 70F, PANEVĖŽYS) DETALUSIS PLANAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.04  
86 2021.06.04 Nr. REG181233 Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.04  
87 2021.06.04 Nr. REG181245 SKLYPŲ (KADASTRINIAI NR. 2701/0039:129 IR NR. 2701/0039:121) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.04  
88 2021.06.08 Nr. REG181626 Trakų rajono Miškinių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.09  
89 2021.06.14 Nr. REG182181 TERITORIJŲ PRIE ESAMŲ DAUGIAAUKŠČIŲ NAMŲ IR LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANEVĖŽIO MIESTE (TERITORIJA PRIE J. JANONIO IR ĮMONIŲ GATVIŲ) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.14  
90 2021.06.14 Nr. REG182319 Sklypo Pylimėlių g. 21A detaliojo plano sklypo Pylimėlių g. 21A ir šalia esančios teritorijos sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.15  
91 2021.06.18 Nr. REG182932 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO RENGIMO Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.18  
92 2021.06.22 Nr. REG183192 Sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:484 ir Nr. 0101/0167:43) buvusiame Plytinės kaime detaliojo plano sklypų Nr. F-3 (Dituvos g. 9, kadastro Nr. 0101/0167:2437) ir Nr. F-4 (Dituvos g. 7, kadastro Nr. 0101/0167:2438) sprendinių koregavimas inicijavimo sutarties pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.23  
93 2021.06.29 Nr. REG183501 ŽEMĖS SKLYPO (KAD.NR. 4110/0300:735), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PLATINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-15 ĮSAKYMU NR. KADI-379, KOREGAVIMAS ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE Pritariama teikimui tvirtinti 2021.06.30  
94 2021.07.08 Nr. REG184654 Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.09  
95 2021.07.08 Nr. REG184691 Sklypo Dariaus ir Girėno g. 82 ir gretimos teritorijos detaliojo plano sprendinių keitimas inicijavimo pagrindu Nepritariama teikimui tvirtinti 2021.07.09  
96 2021.07.13 Nr. REG185091 Sklypų Plytinės kaime detaliojo plano sprendinių sklypuose Nr. 1 ir Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:1142) koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.14  
97 2021.07.13 Nr. REG185155 Teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Smilgų g. 4C inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.14  
98 2021.07.15 Nr. REG185354 DETALIOJO PLANO ,,SKLYPO (PUŠALOTO G. 191, PANEVĖŽYS) DETALUSIS PLANAS“ KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.15  
99 2021.07.15 Nr. REG185428 ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4184/0100:276 IR KAD. NR. 4184/0100:585), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., RASTINĖNŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-31 SPRENDIMU NR. T3-456, KOREGAVIMAS ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.15  
100 2021.07.16 Nr. REG185618 Lentvario miesto bendrojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.19  
101 2021.07.19 Nr. REG185680 DETALIOJO PLANO „TERITORIJOS Į ŠIAURĘ NUO TIKSLIOSIOS MECHANIKOS GAMYKLOS (NR. 17) DETALUSIS PLANAS“ KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.19  
102 2021.07.19 Nr. REG185695 Ligoninės korpuso paskirties pakeitimo į pradinę mokyklą ir žemės sklypų ribų nustatymo detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.19  
103 2021.07.19 Nr. REG185732 ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4170/0800:4), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., ŽALESOS K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-04 SPRENDIMU NR. T3-404, KOREGAVIMO INICIJAVIMAS ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORJOS DALYJE Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.19  
104 2021.07.19 Nr. REG185776 Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.19  
105 2021.07.20 Nr. REG185995 Pietinio Ukmergės aplinkkelio su tiltu per Šventosios upę specialiojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.20  
106 2021.07.21 Nr. REG186073 Teritorijos tarp K. Korsako, Gytarių ir Gegužių gatvių Šiauliuose detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.21  
107 2021.07.21 Nr. REG186126 ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 2701/0040:316) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.21  
108 2021.07.21 Nr. REG186129 Administracijos direktoriaus 2020-08-17 įsakymo Nr. 30-1889/20 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Rodūnios kel. 30, 32 detaliojo plano sprendinių keitimą“ pakeitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.21  
109 2021.07.22 Nr. REG186170 DETALIOJO PLANO „TERITORIJOS TARP J. TILVYČIO IR V. ALANTO G. BEI „KLEVO“ SODŲ DETALAUS PLANAVIMO PROJEKTO KOREKTŪRA“ KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.22  
110 2021.07.22 Nr. REG186274 ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0300:33), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GAILIŪNŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-08-05 ĮSAKYMU NR. KADI-491, KOREGAVIMAS ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.22  
111 2021.07.23 Nr. REG186423 Panevėžio rajono Žvalgaičių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.23  
112 2021.07.23 Nr. REG186442 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0700:4757), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., ANTEŽERIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-04-27 SPRENDIMU NR. T3-167, KEITIMO INICIJAVIMO Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.23  
113 2021.07.27 Nr. REG186771 Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.07.27  
114 2021.08.03 Nr. REG187552 ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0200:295), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., NAUJAKIEMIO K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-11-28 SPRENDIMU NR. T3-501, KOREGAVIMAS ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.04  
115 2021.08.09 Nr. REG188178 Žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 10 Pasakų g. 3 inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.12  
116 2021.08.09 Nr. REG188257 Sodininkų bendrijos „Šeškinė“ teritorijos Geležinio Vilko gatvėje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Šeškinės sodų g. 53 (kadastro Nr. 0101/0021:532) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.12  
117 2021.08.17 Nr. REG189156 Teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Smilgų g. 2 inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.18  
118 2021.08.17 Nr. REG189229 Trakų rajono Gudakiemio II telkinio žvyro išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.18  
119 2021.08.17 Nr. REG189247 Saulės šviesos energijos elektrinių infrastruktūros vystymo Anykščių rajono savivaldybės Troškūnų seniūnijos teritorijoje specialusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.18  
120 2021.08.18 Nr. REG189289 Teritorijų prie esamų daugiaaukščių namų ir laisvos valstybinės žemės Panevėžio mieste (teritorija prie Staniūnų gatvės) detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.18  
121 2021.08.18 Nr. REG189359 Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Vilnelės g. 30 inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.18  
122 2021.08.18 Nr. REG189369 Žemės sklypo Javų g. 83, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.18  
123 2021.08.19 Nr. REG189419 T-08 KVARTALO BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 12 PUKUVERO G. 1 (KADASTRO NR. 0101/0101:298), SKLYPO NR. 13 (KADASTRO NR. 0101/0101:183) IR SKLYPO NR. 14 PUKUVERO G. 32 (KADASTRO NR. 0101/0101:512) SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.19  
124 2021.08.19 Nr. REG189470 SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0056:15) MINDAUGO G. 23 DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 2 IR NR. 3 SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRIND Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.19  
125 2021.08.19 Nr. REG189532 Trakų rajono Serapiniškių smėlio ir žvyro telkinio II sklypo išteklių dalies naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.19  
126 2021.08.20 Nr. REG189588 Kelmės rajono Graužikų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.20  
127 2021.08.20 Nr. REG189589 Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-301, keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.20  
128 2021.08.20 Nr. REG189663 Šiaulių r. sav. administracijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. A-1425(8.1) „Dėl detaliojo plano Vijolių kaime tvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano dalies koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.23  
129 2021.08.23 Nr. REG189763 TERITORIJOS PRIE TYZENHAUZŲ IR JOTVINGIŲ GATVIŲ SANKIRTOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPE PERLOJOS G. 23 (KAD. NR. 0101/0071:100) Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.23  
130 2021.08.25 Nr. REG189998 Šiaulių r. sav. administracijos direktoriaus 2006-03-16 įsakymu Nr. A-205„Dėl detaliųjų planų tvirtinimo", patvirtinto detaliojo plano keitimas Šiaulių r. sav., Šiaulių k. sen., Aukštelkės k., kadastro Nr. 9132/0004:323 ir Aukštelkės k., Rožių g. 3B, kadastro Nr. 9132/0004:322 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.25  
131 2021.08.27 Nr. REG190437 ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4177/0500:421), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., SKRABINĖS K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-26 SPRENDIMU NR. T3-300, KOREGAVIMAS ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.27  
132 2021.08.27 Nr. REG190438 APIE 30 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 70, NR. 142, NR. 143, NR. 144, NR. 145, NR. 146, NR. 147, NR. 148, NR. 153, NR. 152, NR. 151, NR. 150, NR. 149, NR. 243, NR. 69, NR. 68, NR. 124 IR NR. 162 SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.27  
133 2021.08.31 Nr. REG190700 Teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Smilgų g. 24 inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.08.31  
134 2021.09.01 Nr. REG190923 DĖL ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.02  
135 2021.09.02 Nr. REG191093 Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sklypų Lapių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:471) ir Sėlių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0031:405) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.02  
136 2021.09.06 Nr. REG191439 Teritorijos prie Ratilių gatvės detaliojo plano sklypo Nr. 2 Ratilių g. 23 (kadastro Nr. 0101/0068:130) sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.08  
137 2021.09.07 Nr. REG191568 Visagino savivaldybės Pasamanės ežero telkinio sapropelio išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.08  
138 2021.09.07 Nr. REG191622 KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0700:87), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIODIOS RIEŠĖS K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2003-12-30 ĮSAKYMU NR. A27-1681, KEITIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0700:512), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., PRIJUNGIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.08  
139 2021.09.09 Nr. REG191902 ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0100:1796, KAD. NR. 4103/0100:1797), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., ŠVEDŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-08-29 SPRENDIMU NR. T3-318, KEITIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.10  
140 2021.09.09 Nr. REG191908 Teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 11, detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.10  
141 2021.09.09 Nr. REG192029 Sklypo Mileišiškių g. 3 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 2 Mileišiškių sodų 12-ojoje g. 6 ir sklype Nr. 3 Mileišiškių sodų 12-ojoje g. 10 inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.10  
142 2021.09.09 Nr. REG192030 Sklypo Juodajame kelyje 26 (kadastro Nr. 0101/0074:2734) detaliojo plano (registro Nr.T00069437) sprendinių koregavimas sklype Juodajame kelyje 26 Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.10  
143 2021.09.14 Nr. REG192477 SKLYPO NAUGARDUKO G. 97 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3 SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPE SKROBLŲ G. 12 INICIJAVIMO PAGRINDU Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.14  
144 2021.09.14 Nr. REG192515 Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.14  
145 2021.09.22 Nr. REG193301 Sklypo Žirmūnų g. 1H ir gretimos teritorijos detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.23  
146 2021.09.23 Nr. REG193430 ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0100:1800, KAD. NR. 4103/0100:1801, KAD. NR. 4184/0400:400), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., ŠVEDŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-04-29 ĮSAKYMU NR. KADI-142, KEITIMAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.23  
147 2021.09.23 Nr. REG193433 Molėtų rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.23  
148 2021.09.29 Nr. REG193958 Supaprastinta tvarka parengto detaliojo plano sklypo Ginkūnų g. 21 koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.29  
149 2021.09.30 Nr. REG194207 Apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių keitimas apie 6,3 ha teritorijos dalyje Pritariama teikimui tvirtinti 2021.09.30  
150 2021.10.06 Nr. REG194751 ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0100:607), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., EGLIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-08-20 ĮSAKYMU NR. KADI-528, KOREGAVIMAS ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.08  
151 2021.10.07 Nr. REG194980 Žemės sklypo (6655/0009:191) Paežerio I k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano keitimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.08  
152 2021.10.08 Nr. REG195068 Teritorijos Laurų g. 28 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Laurų g. D (kadastro Nr. 0101/0003:2258) inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.08  
153 2021.10.11 Nr. REG195314 Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose, detaliojo plano koregavimo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-105, koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.12  
154 2021.10.12 Nr. REG195392 Panevėžio rajono Sodelių žvyro ir smėlio telkinio išteklių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.12  
155 2021.10.12 Nr. REG195459 Teritorijos prie sklypo K. Vanagėlio g. 11 detaliojo plano sprendinių keitimas inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.12  
156 2021.10.13 Nr. REG195592 Teritorijos prie Dariaus ir Girėno ir Tūkstantmečio gatvių detalusis planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.13  
157 2021.10.13 Nr. REG195601 TERITORIJOS, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪROS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į KOMPLEKSINĘ IŠPLANAVIMO ZONĄ NR. 20, DETALUSIS PLANAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.13  
158 2021.10.26 Nr. REG197268 TRANSEUROPINIO IX B TRANSPORTO KORIDORIAUS GELEŽINKELIŲ LINIJOS VILNIUS–KAIŠIADORYS–ŠIAULIAI–KLAIPĖDA IR KLAIPĖDOS GELEŽINKELIO MAZGO DALIES (RUOŽE NUO KLAIPĖDOS IKI DRAUGYSTĖS GELEŽINKELIO STOTIES) SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANAS Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.28  
159 2021.10.26 Nr. REG197366 Sklypo Smalinės kaime (kadastro Nr. 0101/0167:350) detaliojo plano sklypo Nr. 8 (Sidaronių g. 37, kadastro Nr. 0101/0167:3135) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.28  
160 2021.10.26 Nr. REG197385 Teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano sklypo Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0018:39) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.28  
161 2021.10.29 Nr. REG197758 Trakų rajono Bijūnų žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.29  
162 2021.10.29 Nr. REG197779 Sklypo Ukmergės g. 317B detaliojo plano sklypo Nr. 1 Ukmergės g.317B (kadastro Nr. 0101/0008:66) sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.10.29  
163 2021.11.05 Nr. REG198316 Sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0023:149) inicijavimo pagrindu Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.05  
164 2021.11.05 Nr. REG198318 Apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklype Nr. 01 Pilėnų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:1868) ir sklype Nr. 02 Pilėnų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0101:1877) sprendinių koregavimas Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.05  
165 2021.11.09 Nr. REG198594 SKLYPO USTRONĖS KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPUOSE A. B. KLONGEVIČIAUS G. 23 (KADASTRO NR. 0101/0115:640) IR A. B. KLONGEVIČIAUS G. 21 (KADASTRO NR. 0101/0115:639) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU Pritariama teikimui tvirtinti 2021.11.09  
166 2021.11.11 Nr. REG198931 ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0300:815), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K.,