BDAR
gdpr

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema

2015 m. spalio 5 d. pradėjo veikti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (TPDRIS), skirta elektroniniu būdu vykdyti teritorijų planavimo (toliau – TP) procesą nuo sprendimo dėl TP dokumento (toliau – TPD) rengimo pradžios ir planavimo tikslų priėmimo iki TPD pateikimo registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (teikti sprendimą dėl TPD rengimo pradžios ir planavimo tikslų, planavimo darbų programą, parengti ir išduoti TP sąlygas, teikti parengtus kitus parengiamojo ir rengimo etapų dokumentus, viešinti TPD sprendinius, visuomenei teikti pasiūlymus, gauti planavimo organizatoriaus atsakymus, derinti, tikrinti, tvirtinti ir teikti registruoti TPD).

TPDRIS suteikia galimybę valstybinę priežiūrą atliekančioms institucijoms ir asmenims, dalyvaujantiems TP procese, efektyviai vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. D1-21, 11 ir 12 punktuose nustatytas funkcijas.

Remiantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 47 straipsnio 1 dalimi, visos TP proceso (parengiamojo, rengimo ir baigiamojo etapų) procedūros, pradėtos sprendimų, priimtų nuo 2015 m. spalio 5 d. pagrindu, privalomai turi būti vykdomos per TPDRIS. Šis reikalavimas netaikomas tų TP proceso procedūroms, kurios buvo pradėtos sprendimų, priimtų iki 2015 m. spalio 5 d., pagrindu. TPDRIS atliekamos tik šių TPD viešinimo procedūros (viešinimo instrukcija). Visos kitos procedūros atliekamos ne per TPDRIS.

Teisinė informacija

Informacija apie TP procesus

Rengiamų TP procesų paieška

Rengiamų TP procesų paieška žemėlapyje

Pasiūlymų teikimas

Pagalba

Dažnai užduodami klausimai

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-06