BDAR
gdpr

Veiklos ypatumai ir asmenų aptarnavimas COVID-19 metu

1. Dokumentų priėmimo tvarka:
1.1. Asmenims rekomenduojama dokumentus teikti bekontakčiu būdu:
•    paštu interneto svetainėje www.vtpsi.lrv.lt nurodytais asmenų aptarnavimo adresais Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Utenoje;
•     palikti korespondencijos dėžutėje, esančioje ant pastato fasado A. Vienuolio g. 8, Vilniuje (korespondencijos dėžutė Inspekcijos darbuotojų tikrinama pirmadieniais – ketvirtadieniais 9 val. ir 16.30 val., o penktadieniais – 9 val. ir 15.15 val., švenčių dienų išvakarėse pirmadieniais – ketvirtadieniais 9 val. ir 15.30 val., o penktadieniais – 9 val. ir 14.15 val., rasti dokumentai registruojami nedelsiant);
•    faksu (8 5) 272 3620.
•    elektroniniu paštu info@vtpsi.lt.
•    per informacines sistemas www.planuojustatyti.lt, www.tpdris.lt, www.epristatymas.lt, www.epilietis.lrv.lt ir kt.
1.2. nesant galimybės pasinaudoti bekontakčiais dokumentų pateikimo būdais, dokumentus galite pristatyti asmenų aptarnavimo adresais (į raštines): Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Utenoje (tikslius adresus galite rasti čia https://vtpsi.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai).
2. Asmenų aptarnavimo vietoje tvarka (teikiant dokumentus, nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas):
•    priimama tik po 1  atvykusį asmenį, išskyrus atvejus, kai asmuo yra neįgalus ir kreipiasi į inspekciją kartu su lydinčiu asmeniu, taip pat jei asmeniui reikalingas vertėjas ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais (pvz., į administracinio nusižengimo bylą atvykstama su atstovu);
•    prašome laikytis ne mažesnio nei 2 metrų atstumo, išskyrus atvejus, kai įrengta pertvara;
•    visi vyresni nei 6 metų amžiaus lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias veido apsaugos priemones (kaukę, respiratorių ir pan.), išskyrus neįgalumą turinčius asmenis, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (jiems rekomenduotina dėvėti veido skydelį);
•    dėl Jūsų ir kitų asmenų saugumo prašome nesibūriuoti, laikytis rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo;
•    lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ar pan.), nedėvintys nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių, neaptarnaujami.
3. Asmenų konsultavimo tvarka ekstremalios situacijos dėl koronaviruso infekcijos COVID-19 plitimo metu (konsultuojama darbo dienomis (prieš šventes dirbama valanda trumpiau):
•  Konsultacijos vietoje teikiamos statybos klausimais tik pagal Inspekcijos patvirtintus konsultavimo grafikus.       
•  Konsultacijos teritorijų planavimo klausimais  tel. Nr. (8 5) 207 3333 (skambinant iš užsienio +370 5 207 3333) ir kitais teisės aktuose numatytais būdais teikiamos: I-IV – nuo 9.00 iki 16.00 val.; V – neteikiamos.
• Informacinių sistemų naudojimo klausimais: I-IV – 8.00-17.00 val.; V – 8.00-15.45 val.
• Kitais klausimais galite kreiptis bendruoju tel. Nr. (8 5) 272 2748 arba susisiekti su darbuotojais interneto svetainėje www.vtpsi.lrv.lt paskelbtais kontaktais.
4. Administracinių nusižengimų teisena laikantis visų privalomų saugaus asmenų aptarnavimo taisyklių vykdoma bendra tvarka.
5. Statybos ir statybos dalyvių patikrinimai vykdomi bendra tvarka laikantis šių reikalavimų:
5.1. tikrinamų asmenų prašoma iki patikrinimo pradžios Inspekcijai el. paštu pateikti informaciją, ar planuojamose tikrinti patalpose nėra asmenų, kuriems įtariama ar nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar asmenų, kurie laikosi pagal teisės aktus privalomos izoliacijos; ar tokie asmenys nedalyvaus patikrinime;
5.2. siekiama, kad patikrinime dalyvautų ne daugiau kaip 1 suinteresuotas asmuo. Suinteresuotieji asmenys, atliekant patikrinimą, privalo dėvėti veido apsaugos priemones (kaukes ar respiratorius) ir laikytis saugaus bent 2 metrų atstumo. Jei suinteresuoto asmens dalyvavimas nebūtinas, pageidaudamas asmuo gali pateikti savo paaiškinimus (komentarus) iš anksto iki numatytos patikrinimo dienos ar vėliau po patikrinimo raštu ar el. paštu;  
5.3. visais atvejais, esant galimybėms, siekiama dokumentų apžiūrą atlikti lauke ar erdvioje patalpoje, kurioje vienu metu būtų ne daugiau kaip 1 asmuo laikantis bent 2 metrų atstumo. Asmenys ar darbuotojai, kurių dalyvavimas neprivalomas, patikrinime nedalyvauja; esant galimybei, pagal kompetenciją vizualiai statybvietėje patikrinama statinio atitiktis statinio projekto (pateiktos statinio projekto ar jo dokumentų laidos) sprendiniams ir teisės aktų reikalavimams;
5.4. kai patikrinimas atliekamas patalpose, kuriose gyvenama (kurios yra asmenų naudojamos patikrinimo metu), inspektoriai dėvi respiratorius.  
Dėkojame už supratimą

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-26