BDAR
gdpr

Veiklos ypatumai ir asmenų aptarnavimas COVID-19 metu

1. Dokumentų priėmimo tvarka:
1.1.  Dokumentus galima pateikti bekontakčiu būdu:
•    paštu interneto svetainėje www.vtpsi.lrv.lt nurodytais asmenų aptarnavimo adresais Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Utenoje;
•     palikti korespondencijos dėžutėje, esančioje ant Inspekcijos pastato fasado A. Vienuolio g. 8, Vilniuje (korespondencijos dėžutė Inspekcijos darbuotojų tikrinama pirmadieniais – ketvirtadieniais 9 val. ir 16.30 val., o penktadieniais – 9 val. ir 15.15 val., švenčių dienų išvakarėse pirmadieniais – ketvirtadieniais 9 val. ir 15.30 val., o penktadieniais – 9 val. ir 14.15 val., rasti dokumentai registruojami nedelsiant);
•    faksu (8 5) 272 3620.
•    elektroniniu paštu [email protected]
•    per informacines sistemas www.planuojustatyti.lt, www.tpdris.lt, www.epristatymas.lt, www.epilietis.lrv.lt ir kt.

1.2. Dokumentus taip pat galite pristatyti Inspekcijos asmenų aptarnavimo adresais (į raštines): Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Utenoje (tikslius adresus galite rasti čia https://vtpsi.lrv.lt/lt/paslaugos/asmenu-aptarnavimas-1). 

1.3.  Tais atvejais, kai Inspekcijos padalinyje asmenų aptarnavimo padalinio (raštinės) nėra, dokumentai priimami tik iš anksto su Inspekcijos padalinyje dirbančiu darbuotoju (-ais) suderintu laiku, kurio (-ių) kontaktas (-ai) nurodyti Inspekcijos interneto svetainėje www.vtpsi.lrv.lt .

2. Inspekcijos asmenų aptarnavimo vietoje tvarka (teikiant dokumentus, nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas ir pan.):
•    rekomenduojama laikytis ne mažesnio nei 2 metrų atstumo, išskyrus atvejus, kai įrengta pertvara;
•    visiems vyresniems nei 6 metų amžiaus lankytojams rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias veido apsaugos priemones (kaukę, respiratorių ir pan.), išskyrus neįgalumą turinčius asmenis, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (jiems rekomenduotina dėvėti veido skydelį);
•    dėl Jūsų ir kitų asmenų saugumo prašome nesibūriuoti, laikytis rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo;
•    lankytojų, turinčių ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ar pan.), pagal galimybes prašome kreiptis nuotoliniu būdu, o jei to neįmanoma atlikti, imtis atsargumo priemonių ir, esant galimybei, aptarnaujant vietoje dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, dezinfekuoti rankas. 

3. Asmenų konsultavimo tvarka: 
•  Statybos klausimais vietoje konsultuojama pagal Inspekcijos interneto svetainėje www.vtpsi.lrv.lt paskelbtą konsultavimo grafiką.  

Kitos konsultacijos teikiamos tel. Nr. (8 5) 207 3333 (skambinant iš užsienio +370 5 207 3333) darbo dienomis (prieš šventes dirbama valanda trumpiau):
• Teritorijų planavimo ir statybos teisės aktų taikymo klausimais: I-IV – nuo 9.00 iki 12.00 val.; V – konsultacijos telefonu neteikiamos.
• Informacinių sistemų naudojimo klausimais, statybos užbaigimo procedūrų vykdymo klausimais: I-IV – 8.00-17.00 val.; V – 8.00-15.45 val.
• Kitais klausimais galite kreiptis bendruoju tel. Nr. (8 5) 272 2748 arba susisiekti su darbuotojais interneto svetainėje www.vtpsi.lrv.lt paskelbtais kontaktais.

4. Administracinių nusižengimų teisena laikantis visų privalomų saugaus asmenų aptarnavimo taisyklių vykdoma bendra tvarka.

5. Statybos ir statybos dalyvių patikrinimai vykdomi bendra tvarka laikantis šių reikalavimų:
• tikrinamų asmenų prašoma iki patikrinimo pradžios Inspekcijai el. paštu pateikti informaciją, ar planuojamose tikrinti patalpose nėra asmenų, kuriems įtariama ar nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar asmenų, kurie laikosi pagal teisės aktus privalomos izoliacijos; ar tokie asmenys nedalyvaus patikrinime;
• rekomenduojama dėvėti veido apsaugos priemones (kaukes ar respiratorius) ir laikytis saugaus bent 2 metrų atstumo. Jei suinteresuoto asmens dalyvavimas nebūtinas, pageidaudamas asmuo gali pateikti savo paaiškinimus (komentarus) iš anksto iki numatytos patikrinimo dienos ar vėliau po patikrinimo raštu ar el. paštu;  
• visais atvejais, esant galimybėms, siekiama dokumentų apžiūrą atlikti lauke ar erdvioje patalpoje, laikantis bent 2 metrų atstumo. Asmenys ar darbuotojai, kurių dalyvavimas neprivalomas, patikrinime nedalyvauja; esant galimybei, pagal kompetenciją vizualiai statybvietėje patikrinama statinio atitiktis statinio projekto (pateiktos statinio projekto ar jo dokumentų laidos) sprendiniams ir teisės aktų reikalavimams;
• kai patikrinimas atliekamas patalpose, kuriose gyvenama (kurios yra asmenų naudojamos patikrinimo metu), inspektoriai dėvi respiratorius.  

Dėkojame už supratimą

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-04