Misija, Vizija, Tikslai

Mūsų misija 

Apsaugoti aplinką ir visuomenę nuo žalos vykdant teritorijų  planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą.

Mūsų vizija

        Darniai vystomos teritorijos ir saugūs statiniai.

Mūsų tikslai 

        Inspekcija, vykdydama teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, prisideda prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2022 - 2024 metų strateginio veiklos planoAplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programos (02-001) vykdymo.

        Vadovaujantis Inspekcijos nuostatų 10 punktu, veiklos tikslai yra šie:

        - užtikrinti, kad teritorijų planavimas būtų vykdomas teisėtai;

        - užtikrinti, kad statinių statyba būtų vykdoma teisėtai;

        - užtikrinti, kad administracinės paslaugos teritorijų planavimo ir statybos srityje būtų teikiamos skaidriai.

Atnaujinimo data: 2023-09-23