Elektroninis paklausimas

! Svarbu. Užpildžius šią elektroninio paklausimo formą negali būti teikiami skundai bei prašymai dėl konkrečių sprendimų, pavyzdžiui, išduoti dokumento kopiją, pateikti informaciją, asmens duomenis ir pan., kurie nesusiję su konsultacijų teikimu. Platesnė informacija Asmenų prašymo, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo taisyklėse. 

Elektroninio paklausimo forma skirta konsultacijai dėl teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą reglamentuojančių ir su jais susijusių teisės aktų taikymo gauti. Konsultavimo taisykles galite rasti čia.

Prieš pildant elektroninio paklausimo formą prašytume susipažinti su skyrelyje "Klausimai ir atsakymai"  jau pateiktais atsakymais.

Pasitikrinti ar planuojamų naujų statinių statybai reikia gauti statybą leidžiantį dokumentą galite paspaudę šią nuorodą. Tikrinti.
 

* Paklausėjo tipas
* Tema
* Klausimas
* Siuntėjo vardas ir pavardė
Juridinio asmens kodas
Juridinio asmens pavadinimas
* Telefonas
* Adresas
* El. paštas
* Sutikimas

Sutikimo galiojimo terminas – 1 metai nuo šio prašymo pateikimo dienos. Turite teisę bet kada atšaukti šį sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.  Sutikimą galite atšaukti raštu (tiesiogiai man ar mano atstovui atvykus į Inspekciją, atsiuntus prašymą paštu arba elektroniniu paštu [email protected]). Sutikimo atšaukimas turi būti pasirašytas. Sutikimo atšaukimas, atsiųstas Inspekcijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Daugiau informacijos galite rasti https://vtpsi.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga-1

Failai
  • Galimi priedo formatai: doc, docx, odt, rtf, txt, pdf, adoc, jpg, png, mp3, mp4, wav, wma, wmv, avi. Arba ZIP archyvas su šių formatų failais.