Atstovas viešiesiems ryšiams

Siekdami teisingai, tiksliai ir nešališkai informuoti visuomenę, prašome preliminarius klausimus Jus dominančiomis temomis pateikti el. paštu [email protected].

Dėl komentarų žiniasklaidai galite susisiekti šiais kontaktais: Rasa Kėkštienė, tel. +370 682 79031, el. paštu [email protected].


Rasa Kėkštienė
Kontaktai:
Mob.: +370 682 79031
El. p.: [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-09-23