Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbo apmokėjimo sistemos nustatymo aprašas

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą  bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais).

Pareigybės pavadinimas2022 m. darbuotojų skaičius2022 m.  EUR2023 m. I ketvirtis darbuotojų skaičius2023 m. I ketvirtis EUR2023 m. II ketvirtis darbuotojų skaičius2023 m. II ketvirtis EUR2023 m. III ketvirtis darbuotojų skaičius2023 m. III ketvirtis EUR2023 IV darbuotojų skaičius2023 IV ketvirtis EUR
Viršininkas14990,2314524,2214595,3814591,3016337.50
Kancleris14322,9514394,0014228,6813749,6814613.87
Departamento direktorius53886,3253781,9053724,8753981,2954606.86
Skyriaus vedėjas243257,72233041,36233056,76223265,37213827.94
Vyriausiasis patarėjas22712,6023373,1913432,8622999,7724297.67
Vyresnysis patarėjas22755,4022852,1222780,6522789,0323484.95
Patarėjas462755,40442631,82412626,18422757,40433239.13
Vyriausiasis specialistas792161,21812074,51802081,40832176,52762501.18

 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais).

Pareigybės pavadinimas         2022 m. darbuotojų skaičius2022 m.  EUR2023 m. I ketvirtis darbuotojų skaičius2023 m. I ketvirtis EUR2023 m. II ketvirtis darbuotojų skaičius2023 m. II ketvirtis EUR2023 m. III ketvirtis darbuotojų skaičius2023 m. III ketvirtis EUR2023 iV ketvirtis darbuotojų skaičius2023 m. IV ketvirtis EUR
Specialistas541616,51501663,30521692,36561724,04531927,46
Kvalifikuotas darbuotojas31144,0341314,7231256,2821306,5221530,50

*pokyčiai dėl pareiginės algos bazinio dydžio, priedų už stažą padidėjimo, priemokų dydžių pasikeitimų, darbuotojų kaitos.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-19