Korupcijos rizikos analizė

Vadovaujantis korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2021 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-229,  atliktų Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos korupcijos rizikos analizių išvados ir pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priemonės:

1. Korupcijos rizikos analizės statybos užbaigimo proceso, surašant statybos užbaigimo aktą srityje

1.1. Korupcijos rizikos analizėje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas

2. Korupcijos rizikos analizės išvados statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procesuose (Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Palangos savivaldybėse)   

2.1. Korupcijos rizikos analizėje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas

3. Korupcijos rizikos analizės išvados statybą leidžiančių dokumentų  išdavimo procesuose (Panevėžio miesto, Ignalinos ir Zarasų  savivaldybėse)

3.1. Korupcijos rizikos analizėje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas

4. Korupcijos rizikos analizės išvados Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veikloje

4.1. Korupcijos rizikos analizėje pateiktų rekomendacijų įgyvendinima

5. Išvada dėl korupcijos rizikos analizės VTPSI ginant viešąjį interesą ir nustatant jo pažeidimus teritorijų planavimo ir statybos srityse

5.1. Korupcijos rizikos analizėje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas

5.2. Korupcijos rizikos analizėje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas (papildyta)

6. Antikorupcinio vertinimo išvada dėl statybos valstybinės priežiūros proceso per IS ,,Infostatyba"

6.1. Pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas

6.2. Pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas (papildyta)

7. Antikorupcinio vertinimo išvada dėl dokumentų valdymo IS ,,Infostatyba"

7.1. Išvadoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas

Atnaujinimo data: 2023-09-23