Konkursai į valstybės tarnybą

  • Nuo 2019 m. sausio 1 d. visus valstybės tarnautojus centralizuotai atrenka Viešojo valdymo agentūra (VVA). Atrankas vykdo šios agentūros sudarytos atrankos komisijos.
  • Prašymai dalyvauti centralizuotai VVA vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo šioje interneto svetainėje dienos (filtruoti pagal darbovietę - įstaigą).

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir  Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

ŠIUO METU AKTUALŪS KONKURSAI:

Konkurso paskelbimo data

Pareigų pavadinimas

Skelbimo Nr.

Dokumentai priimami iki

Dokumentų pateikimas

 

Atnaujinimo data: 2024-02-14