Asmenų aptarnavimas

I. ASMENŲ KONSULTAVIMAS STATYBOS, TERITORIJŲ PLANAVIMO, ŽEMĖS NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS BEI INFORMACINIŲ SISTEMŲ KLAUSIMAIS VYKSTA KONSULTACINE LINIJA TEL. (8 5) 207 3333 IR KITAIS NUMATYTAIS BŪDAIS, DAUGIAU INFORMACIJOS ČIA 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II. DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS 

Dokumentus galima teikti bekontakčiais būdais: el. paštu [email protected], per informacines sistemas www.planuojustatau.lt www.tpdris.lt  www.epristatymas.lt  www.epilietis.lrv.lt, palikti korespondencijos dėžutėje, esančioje ant pastato fasado A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, siųsti paštu žemiau lentelėje nurodytais adresais.

Asmenų aptarnavimo vietos, kuriose atvykus priimami dokumentai ir pašto siuntos: 

Vilnius

A. Vienuolio g. 8

101 kab. (dokumentai priimami ir pietų pertraukos metu; šiuo adresu, iš anksto susitarus nurodytais telefono numeriais, dokumentus taip pat galima pateikti ir po darbo valandų: papildoma valanda dokumentų priėmimui numatyta antradieniais (nuo 17 iki 18 val., prieš šventes nuo 16 iki 17 val.), tačiau apie numatomą atvykimą būtina informuoti telefonu ne vėliau kaip dieną iki atvykimo)

Tel.  +370 613 29800

Kaunas

L. Sapiegos g. 12

203 kab. 

Tel. +370 610 29365

Klaipėda

Danės g. 17

318 kab. 

Tel. +370 698 78660,

+370 612 88929

Šiauliai

Vilniaus g. 263

324 kab. 

Tel. +370 613 79782

Panevėžys

Respublikos g. 38

404 kab. 

Tel. +370 612 94365

Alytus

Naujoji g. 2

313 kab. 

Tel. +370 610 64601

Utena

Maironio g. 9

201 kab. 

Tel. +370 612 53955

Darbo laikas:

  • pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val. (prieš šventines dienas - iki 16 val.);
  • penktadieniais nuo 8 iki 15.45 val. (prieš šventines dienas - iki 14.45 val.).

Pasiteirauti dėl prašymų, skundų ir kitų dokumentų priėmimo, registracijos ir pan. galima aukščiau lentėje nurodytais kontaktais.

Inspekcijos darbuotojų kontaktai (žr. Kontaktai)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. REIKALAVIMAI, TAIKOMI TEIKIAMIEMS DOKUMENTAMS

Bendruoju atveju reikalavimus asmenų prašymams, skundams nustato Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875, (toliau - LRV taisyklės).

Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad jei specialieji teisės aktai (pvz., Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kiti) nustato konkretizuotas dokumentų teikimo procedūras, būtina vadovautis specialiaisiais teisės aktais.

Bendruoju atveju (jei specialieji teisės aktai nenumato kitaip) prašymas, skundas turi atitikti šiuos LRV taisyklėse nustatytus turinio ir formos reikalavimus:

„23.  Prašyme ar skunde turi būti:

23.1.  fizinio asmens vardas, pavardė ir (ar) kita įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose teisės aktuose nustatyta informacija, būtina siekiant asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumą, išskyrus Taisyklių 18 punkte nurodytą atvejį;

23.2.  Civilinio kodekso 2.44 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu;

23.3.  kontaktinė informacija ryšiui su asmeniu palaikyti – telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas arba prireikus kitų elektroninių ryšių priemonių nuorodos ar (ir) numeriai.

24.  Prašymas ir skundas raštu turi būti:

24.1.  parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio turiniui ir autentiškumo užtikrinimui mutatis mutandis taikomos Taisyklių 23.1, 23.3, 24.2, 24.3 ir 24.5 papunkčių nuostatos (išskyrus Taisyklių 25 ir 26 punktuose nurodytus atvejus);

24.2.  parašytas įskaitomai;

24.3.  konkretus ir suprantamas;

24.4.  parašytas taip, kad jo turinys ar forma nepažeistų etiketo ir geros moralės normų;

24.5.  pasirašytas prašymą pateikusio asmens arba jo atstovo. Kai teikiant prašymą naudojamos elektroninių ryšių priemonės, turi būti pateikta pasirašyto prašymo skaitmeninė kopija arba prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Reglamente (ES) 910/2014 nustatytus reikalavimus, arba suformuotas tokiu būdu, kuris leidžia prašymą ar skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumą.“

Pateikus nurodytų reikalavimų neatitinkantį kreipimąsi, taikomos LRV taisyklių 40 punkte nurodytos pasekmės, t. y. dokumentas grąžinamas pateikėjui.

Anoniminis kreipimasis gali būti teikiamas tik tada, jei tokią galimybę numato teisės aktai (pvz., Pasitikėjimo linijos nuostatai)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SVARBU:

  • Dėl konkrečių reikalavimų kreipimuisi, individualiai vertinamas atitinkamas teisės aktas, reguliuojantis vieno ar kito dokumento pateikimą.
  • Kreipdamiesi nepamirškite pridėti teisės aktuose numatytų privalomų dokumentų, o kai privalomi dokumentai pagal teisės aktus nenurodyti - dokumentus, pagrindžiančius Jūsų kreipimąsi. 
  • Teikiant skundą dėl teritorijų planavimo, statybos srityje vykdomų pažeidimų ar Inspekcijos darbuotojų, rekomenduojame pasitikrinti, ar nėra teisės aktuose nustatytų pagrindų skundo nenagrinėjimui, ir naudoti Inspekcijos parengtą skundo formą, tai galite atlikti čia: https://apklausos.vtpsi.lt/index.php/121629

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. INSPEKCIJOS TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ APRAŠYMUSGALITE RASTIČIA.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 V. PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

Prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės

Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės

Pasitikėjimo linijos nuostatai (daugiau informacijos apie skundų teikimą Pasitikėjimo linija rasite čia)

Asmenys, atsakingi už fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimą taikant „Vieno langelio“ principą  

Kitus teisės aktus galite rasti čia: https://vtpsi.lrv.lt/lt/teisine-informacija/ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VI. ĮVERTINKITE APTARNAVIMO KOKYBĘ

Gerbiamieji interneto svetainės lankytojai, Inspekcija, siekdama pagerinti aptarnavimo kokybę, išsiaiškinti trūkumus ir priežastis, Jūsų poreikius, vykdo anoniminę apklausą. Prašytume atsakyti į anketos klausimus. Užtruksite ne ilgiau kaip 1 ar 2 minutes. Vertiname Jūsų kiekvieno nuomonę, tad iš anksto dėkojame už atsakymus, kurie padės įvertinti paslaugų kokybę, skatins ieškoti būdų, kaip pagerinti šį darbą. Konfidencialumas garantuojamas. Jūsų nuomonė apie aptarnavimo kokybę

 

Atnaujinimo data: 2024-02-14