>

Statybos techniniai reglamentai

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.01:2005

 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016

 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017

 „Statinių klasifikavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015

 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002

„Statinio statybos rūšys“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017

 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.09:2011

 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016

„Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011

 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.03:2012

 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017

 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017

 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016

 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017

 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002

 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005

 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.01.01(2):1999

 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999

 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008

 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008

 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008

 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016

 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.05:2003

„Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009

 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.07:2003

 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.08:2003

 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004

 „Gyvenamieji pastatai“

Statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004

 „Visuomeninės paskirties statiniai“

Statybos techninis reglamentas STR 2.02.03:2003

 „Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos“

Statybos techninis reglamentas STR 2.02.04:2004

 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“

Statybos techninis reglamentas STR 2.02.05:2004

 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“

Statybos techninis reglamentas STR 2.02.06:2004

 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“

Statybos techninis reglamentas STR 2.02.07:2012

 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“

Statybos techninis reglamentas STR 2.02.08:2012

 „Automobilių saugyklų projektavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.02.09:2005

 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“

Statybos techninis reglamentas STR 2.02.11:2004

„Šaldomieji pastatai ir patalpos“

Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019

 „Statinių prieinamumas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.03.02:2005

 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.03.03:2005

 „Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos“

Statybos techninis reglamentas STR 2.04.01:2018

„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.03:2003

 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.04:2003

 „Poveikiai ir apkrovos“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.05:2005

 „Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.06:2005

 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.07:2005

 „Medinių konstrukcijų projektavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.08:2005

 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.09:2005

 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.10:2005

 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.11:2005

 „Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.12:2005

 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.13:2004

 „Statinių konstrukcijos. Grindys“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.14:2005

 „Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.15:2004

„Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.17:2005

 „Gruntinių medžiagų užtvankos“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.18:2005

 „Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.19:2015

 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.21:2016

 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai"

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014

 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“

Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003

 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“

Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005

„Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.07.02:2024Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai" 

 

Atnaujinimo data: 2024-03-07