Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą ir didinti visuomenės pasitikėjimą, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos vykdo korupcijos prevenciją. Už korupcijos prevenciją Inspekcijoje atsakingi:

Vyriausiasis patarėjas  (Korupcijos prevencijos klausimais) Saulius Puidokas, tel. 8 687 38700, A. Vienuolio g. 8, Vilnius, [email protected]

Specialistas Mindaugas Urmonas, tel. 8 604 90418, A. Vienuolio g. 8, Vilnius, m.urmonas@vtpsi.lt

Pranešimus apie savavališkas statybas, Inspekcijos tarnautojų su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą, asmenys gali pateikti:

1.Pasitikėjimo linija" telefonu su atsakikliu

Telefonas su atsakikliu (8 5) 272 1072
Faksas (8 5) 207 4753

2. Pildant elektroninę formą:

http://apklausos.vtpsi.lt/index.php/598161?lang=lt

3. Siunčiant informaciją paštu:

Pašto adresas: A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius

Apie galimai neteisėtus ar keliančius įtarimų suinteresuotų šalių veiksmus susitikimų metu Inspekcijos darbuotojai privalo nedelsiant informuoti el. paštu [email protected].

Atnaujinimo data: 2023-09-23