Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sąrašai pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, numatyta pateikti rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą ir kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus