Atviri duomenys

Čia skelbiami Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau –VTPSI) tvarkomi atviri duomenys.

Atviri duomenys – tai laisvai prieinami VTPSI veikloje ar dokumentuose užfiksuoti ir kaupiami duomenys, informacija ar jos dalis, pateikiama kompiuteriu nuskaitomais atvirais formatais, įskaitant VTPSI valdomų duomenų šaltinių duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir užtikrindami duomenų naudojimo sąlygas, kuriomis duomenys buvo gauti.

Platesnę informaciją apie atvirus duomenis galite rasti čia.

Duomenų šaltiniai – valstybės informacinės sistemos, vidaus administravimo informacinės sistemos ir kitos duomenų laikmenos, kurių valdytoja / tvarkytoja yra VTPSI.

Atviri duomenys teikiami neatlygintinai.

VTPSI skelbiamais duomenims galite naudotis (perkelti visą ar dalį informacijos, ją atvaizduoti, apdoroti, adaptuoti, klasifikuoti, sisteminti, skelbti, skaidyti dalimis ar kitaip tvarkyti, kurti išvestinius produktus, nepaisant naudojimo tikslų pobūdžio), jei:

• Laikotės LR teisės aktų reikalavimų;

• Neklaidinate vartotojų dėl informacijos šaltinių, informacijos naudojimo sąlygų, informacijos oficialumo pobūdžio;

• Nekeičiate duomenų tikrumo ir nesudarote kitų sąlygų, kad vartotojai būtų kitaip klaidinami;

• Nurodote pirminį informacijos šaltinį (VTPSI).

 

Lietuvos atvirų duomenų portale atvertas duomenų rinkinys Statiniai ir su jais susiję dokumentai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“

Lietuvos atvirų duomenų portalas | Duomenų rinkiniai (data.gov.lt)

Atnaujinimo data: 2023-12-29