>

Deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties keitimą (tik registruojama) vaizdo instrukcija

Pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių (kai tvirtina ekspertas) vaizdo instrukcija paslaugos užsakovams

Pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių (kai tvirtina ekspertas) vaizdo instrukcija ekspertizės vadovams

Deklaracijos apie statybos užbaigimą/paskirties keitimą (kai tvirtina ekspertas) vaizdo instrukcija

Kaip IS "Infostatyba" el. parašu pasirašyti prašymą / dokumentą, kuriame Jus nurodė pasirašančiu pateikėju

IS „Infostatyba“ vidinių naudotojų pirmojo prisijungimo ir profilio susiejimo su senąją IS „Infostatyba“ instrukcija

Vartų pažintinė instrukcija

Prašymas išduoti leidimą

Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus

Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams

Prašymas išduoti specialiuosius reikalavimus

Prašymas išduoti prisijungimo sąlygas

Prašymas suderinti architektūrinio konkurso sąlygas

Prašymas gauti ekspertines išvadas

Prašymas išduoti pažymą apie statinio nugriovimą

Prašymas leisti tęsti sustabdytą statybą

Prašymas leisti atlikti statinio konservavimo darbus

Prašymas išduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių

Prašymas pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą

Prašymas pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą

Pranešimas apie privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus įvykdymą

Pranešimas apie privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymą

Prašymas ištaisyti klaidas dokumente

Prašymas įregistruoti / išregistruoti nekilnojamąjį daiktą bei teises į jį arba pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro ir registro duomenis

Prašymas dėl numerių adresų objektams suteikimo, keitimo ar panaikinimo

Komunikacijos srities naudojimo intrukcija išoriniams naudotojams

Komunikacijos srities naudojimo intrukcija vidiniams naudotojams

Atnaujinimo data: 2023-09-23