Karantinas – ne priežastis nevykdyti administracinių nusižengimų bylų teisenos

Data

2021 03 16

Įvertinimas
1
Untitled design.png

Pasitaiko atvejų, kai, gavę kvietimą atvykti dėl administracinio nusižengimo protokolo surašymo, administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys informuoja prieštaraujantys administracinio nusižengimo protokolo surašymui jiems nedalyvaujant. Taip pat reikalauja bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau prašo atidėti nutarimo surašymą motyvuodami tuo, kad šiuo metu Lietuvos Respublikoje paskelbtas karantinas, ir atsisako atvykti į  Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) procesiniams veiksmams atlikti.

 

Statybos inspekcija atkreipia dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.1 papunktį, valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse bei privačiame sektoriuje darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas (darbą) būtina atlikti darbo vietoje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Taigi Statybos inspekcija privalo užtikrinti būtinąsias neatidėliotinų įstatymų nustatytas funkcijas (darbus), įskaitant įstatymų priskirtą būtinąją funkciją – administracinių nusižengimų bylų teiseną (pagal Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 589 straipsnį, 615 straipsnį ir kt. bei specialiuosius įstatymus (Statybos įstatymo 67 straipsnį ir Teritorijų planavimo įstatymo 45 straipsnį).

Pažymėtina, kad nei ANK, nei kiti teisės aktai nenustato karantino metu administracinių nusižengimų bylų teisenos nevykdymo. Atsižvelgiant į tai, procesinius veiksmus atlikti būtina, be to, administracinės atsakomybės taikymo terminas yra ribotas, todėl šių bylų nagrinėjimas negali būti atidedamas ilgam laikotarpiui, kadangi kitu atveju vykdoma teisena gali būti nerezultatyvi.

ANK 608 straipsnyje nustatyta, kad administracinio nusižengimo protokolas gali būti surašytas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui pagal šaukimą neatvykus į jo surašymą. ANK 616 straipsnio nuostatomis, nutarimas administracinio nusižengimo byloje paprastai surašomas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, nebent jis reikalauja žodinio proceso.  

Tuo atveju, jei administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys prieštarauja dėl administracinių nusižengimų protokolų, nutarimų surašymo jiems nedalyvaujant ir neatvykimo priežastimi nurodo Lietuvos Respublikoje paskelbtą karantiną, tokie asmenys administracinę bylų teiseną vykdančių Statybos inspekcijos darbuotojų (iki numatomo atlikti procesinio veiksmo dienos) raštu informuojami, kad paskelbtas karantinas nėra pakankamas pagrindas kviečiamiems asmenims neatvykti ir nevykdyti Statybos inspekcijos funkcijų.

Informuojame, kad Statybos inspekcijos patalpose užtikrinami visi privalomi sveikatos saugos, atstumo laikymosi, higienos reikalavimai ir pan. Todėl kviečiamam asmeniui neatvykus motyvuojant šalyje paskelbtu karantinu, administracinė teisena bus vykdoma ir administracinio nusižengimo protokolas, nutarimas bus surašomi administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant.

Atkreipiame dėmesį, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo iki protokolo surašymo Statybos inspekcijai gali raštu atsiųsti visus svarbius dokumentus ir pateikti bylai aktualius paaiškinimus.