BDAR
gdpr

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu

Data

2022 11 18

Įvertinimas
1
DSC_5986.JPG

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (PAGD) elektroniniu būdu pasirašė abiem pusėms svarbią sutartį. Institucijos stiprins profesinį bendradarbiavimą siekiant priskirtų veiklos tikslų, stiprinant viešąjį saugumą, gyventojų saugą, teisės pažeidimų, gaisrų ir kitų visuomenei nepageidaujamų įvykių prevenciją.

„Siekiant pažangos ir veiklos efektyvumo didinimo, glaudūs valstybės įstaigų ryšiai ir bendri veiksmai itin svarbūs, todėl esu įsitikinusi, kad PAGD ir Statybos inspekcijos bendradarbiavimas bus abipusiai naudingas. Neabejoju, kad  suvienijus žinias ir  kompetencijas efektyviau ir sklandžiau bus vykdomas viešojo intereso gynimas. Bendrai numatyta veikla leis mažinti inspektavimo išlaidas, sudarys sąlygas greičiau priimti sprendimus ir didins statybos valstybinės priežiūros rezultatyvumą“, – pabrėžė Statybos inspekcijos viršininkė Eglė Kuklierienė.

„Ši bendradarbiavimo sutartis yra labai svarbi tobulinant mūsų institucijas siejančias veiklas. Tikiu, kad tai padės sustiprinti tiek viešąjį saugumą, tiek gyventojų apsaugą nuo gaisrų. Tai svarus pagrindas tolesniam bendradarbiavimui,“ – pažymėjo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Saulius Greičius, pasidžiaugdamas, kad siekiant tvarumo ši bendradarbiavimo sutartis  buvo patvirtinta elektroniniais parašais, pasikeičiant USB laikmenomis. 

Susitarimu Statybos inspekcija ir PAGD įsipareigojo per objektyviai įmanomą trumpiausią terminą teikti vienas kitam metodinę ir tarnybinę pagalbą, vykdyti mokomąją ir šviečiamąją veiklą, keistis aktualia informacija ir siūlymais Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ naudojimo ir funkcinių galimybių tobulinimo, teisės aktų taikymo klausimais.

Pasirašant susitarimą patvirtinta, kad bus ne tik organizuojami bendri planiniai ir neplaniniai patikrinimai, bet ir nedelsiant keičiamasi informacija apie esamus ar galimus pažeidimus. Tikimasi, kad operatyvus keitimasis informacija ir korektiškas bendradarbiavimas užtikrins veiksmingesnį vykdomų funkcijų efektyvumą, užkirs kelią galimiems pažeidimams statybos srityje.