BDAR
gdpr

Paskelbtas teismo verdiktas Kauno Žaliakalnyje įžūliai kultūros paveldo statinį griovusiam asmeniui

Data

2021 10 14

Įvertinimas
2
teismas.jpg

Kauno apylinkės teismas praėjusią savaitę pripažino, kad statytojas A. D., prieš metus savavališkai griaudamas ypatingą statinį kultūros paveldo vietovėje Kaune, Perkūno alėja 11, padarė tris administracinius nusižengimus. Subendrinęs skirtas baudas teismas savavališką griovimą inicijavusiam asmeniui skyrė galutinę nuobaudą – 4 300 eurų baudą.

 

Kauno apylinkės teismas šių metų spalio 6 d. nutarimu administracinio nusižengimo byloje administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį A. D. pripažino padarius administracinius nusižengimus pagal tris Administracinių nusižengimų kodekso  (ANK) straipsnius:

1) ANK 355 straipsnio 11 dalyje numatytą ypatingo statinio savavališką griovimą kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, jų apsaugos zonose, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje, pajūrio juostoje arba kultūros paveldo statinio savavališką griovimą;

2) ANK 357 straipsnio 1 dalyje nurodytą informacijos apie statybos pradžią, rangovo pasamdymą ar paskyrimą, taip pat apie pagrindinių statybos sričių vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo) pasamdymo ar paskyrimo nepateikimą arba pateikimą nesilaikant teisės aktuose nustatytų terminų ir

3) ANK 363 straipsnio 1 dalyje numatytą statinio projektavimą, vadovavimą rengiant statinio projektą, statinio projekto ar statinio ekspertizės atlikimą, vadovavimą atliekant statinio projekto ar statinio ekspertizę, statinio statybą ar vadovavimą statinio statybai, statinio statybos techninės priežiūros atlikimą neturint teisės verstis šia veikla, neapsidraudus ar neapdraustam privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

Subendrinus baudas už padarytus nusižengimus skirta 4 300 eurų bauda. Šis nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos išsiuntimo ar išdavimo dienos dar gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

 

Primintina, kad kultūros paveldo vietovėje esančio statinio griovimo teisėtumo aiškinimosi istorija prasidėjo praėjusių metų spalio 14 d., kai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) Pasitikėjimo linija buvo gautas pranešimas apie gyvenamojo namo žemės sklype Kaune, Perkūno alėja 11, pradėtus griovimo darbus.

 

Pradėjus analizuoti gyvenamojo namo statusą paaiškėjo, kad nors griaunamas statinys Kultūros vertybių registre neįregistruotas, tačiau jis patenka į kultūros paveldo vietovės – Kauno Žaliakalnio 1-oji (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 31280) teritoriją ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. T-444 patvirtintame specialiajame plane yra pažymėtas kaip vertingas pastatas.  Gavę kultūros paveldo institucijų išvadas, kad šis namas vertintinas kaip kultūros paveldo statinys ir jam taikoma apsauga, Statybos inspekcijos pareigūnai 2020 m. spalio 16 d. savininkui surašė savavališkos statybos aktą dėl savavališkai atliekamų namo griovimo darbų ir privalomąjį nurodymą nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų.  2020 m. spalio 28 d. privalomuoju nurodymu pašalinti savavališkos statybos padarinius nurodyta atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (išardytas jo dalis) ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę, o  2021 m. sausio 7 d. privalomuoju nurodymu pašalinti pažeidimus –pateikti statinio ekspertizės aktą, suderintą su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu padaliniu, kurio veiklos teritorijoje yra statinys; vykdyti statinio ekspertizės rangovo nurodytus reikalavimus, statinio ekspertizės akte (išskyrus griovimo darbus); būtinųjų veiksmų privalomojo nurodymo vykdymui imtis nedelsiat ir apie privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus įvykdymą informuoti Statybos inspekciją.

 

Šiuo metu Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose nagrinėjama civilinė byla, kurioje minėtas asmuo A. D. pateikė ieškinį Statybos inspekcijai dėl savavališkos statybos akto, privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų, privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius ir privalomojo  nurodymo pašalinti pažeidimus panaikinimo.