BDAR
gdpr

Statybos inspekcija atlieka tyrimą dėl statybos darbų T. Ševčenkos g. 25, Vilniuje, teisėtumo

Data

2022 01 13

Įvertinimas
1
logo1.png

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija), reaguodama į viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją ir gyventojų skundus, įvertinusi valstybės registruose ir informacinėse sistemose esančią informaciją ir dokumentus, 2022-01-13 atliko T. Ševčenkos g. 25, Vilniuje, vykdomų statybos darbų patikrinimą.

 

Statybos inspekcijos Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento atlikto patikrinimo vietoje metu įvertintas statybos mastas ir turima projektinė bei techninė statybų dokumentacija. Nustatyta, kad statytojas Statybos įstatymo nustatyta tvarka nėra pateikęs privalomo pranešimo apie statybos pradžią ir statybvietėje nėra įrengtas informacinis stendas, dėl šių pažeidimų statytojui bus taikoma administracinė atsakomybė.

 

Po atlikto patikrinimo vietoje bus vertinami pateikti dokumentai, nustatoma užfiksuotų atliktų statybos darbų atitiktis statinio projekto sprendiniams, vertinama statybos dalyvių kvalifikacija ir teisė vykdyti statybos darbus, teisės aktų nustatyta tvarka atliekami kiti statybos valstybinės priežiūros veiksmai.

 

Patikrinus projekto, kuriam Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra išdavusi statybą leidžiantį dokumentą, sudėtį, nustatyta, kad šiam projektui yra išduotas ne vienas valstybinės žemės patikėtinio – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) – sutikimas inžineriniams tinklams ir susisiekimo komunikacijoms tiesti valstybinėje žemėje. Tačiau Statybos inspekcijai nebuvo pateikta duomenų apie tai, ar statytojas yra gavęs NŽT sutikimą naudoti valstybinę žemę statybos metu (statybinei technikai, statybinėms medžiagoms ir kitoms priemonėms (vagonėliams ir pan.) laikyti), kaip tai numatyta Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punkte. Atsižvelgiant į tai, Statybos inspekcija kreipėsi į NŽT, prašydama skubiai atsakyti, ar toks sutikimas buvo išduotas.

 

Kadangi žemės naudojimo valstybinę kontrolę atlieka NŽT, Statybos inspekcija paprašė NŽT skubos tvarka atlikti patikrinimą pagal kompetenciją dėl valstybinės žemės užėmimo ir naudojimo statybos metu, o nustačius pažeidimus, organizuoti jų šalinimą.

 

Statybos inspekcija informuoja, kad tyrimą dėl medžių nukirtimo fakto teisėtumo ir atsakomybės taikymo pagal kompetenciją turi atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracija.