BDAR
gdpr

Statybos inspekcija nustatė: Vilniaus miesto savivaldybė neteisėtai išdavė leidimą daugiabučio gyvenamojo namo Kalvarijų g. 55, Vilniuje, statybai

Data

2022 11 28

Įvertinimas
0
2 Nuotraukos straipsniams (42).jpg

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) patikrino statybą leidžiančio dokumento (SLD) teisėtumą ir nustatė, kad projektuotojas UAB „Archestra“, pažeisdamas teisės aktus suprojektavo, o Vilniaus miesto savivaldybės administracija neteisėtai išdavė leidimą daugiabučio namo Kalvarijų g. 55, Vilniuje, statybai.

Atlikusi patikrinimą Statybos inspekcija nustatė, kad žemės sklype Kalvarijų g. 55, Vilniuje, suprojektuotas daugiabutis gyvenamasis namas iš dviejų korpusų – A (5 aukštų) ir B (6 aukštų), su bendra požemine saugykla. Pastato požeminė automobilių saugykla suprojektuota ant žemės sklypų Kalvarijų g. 53 ir Kalvarijų g. 53A, Vilniuje, ribos. Prie statytojo UAB „Savo investicija“ prašymo išduoti leidimą nėra pateiktų žemės sklypo Kalvarijų g. 53A savininkų (trijų fizinių asmenų ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos) rašytinių sutikimų statyti žemės sklype Kalvarijų g. 55 daugiabutį gyvenamąją namą (požeminę automobilių saugyklą), neišlaikant norminių atstumų iki žemės sklypo Kalvarijų g. 53A ribos. Konstatuota, kad šiuo atveju buvo pažeistas Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktas, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  7 priedo 4 punktas.

Taip pat nustatyta, kad projektas, pagal kurį išduotas leidimas, parengtas nesivadovaujant privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais – specialiaisiais architektūros reikalavimais (SAR). Vilniaus m. savivaldybės išduotuose SAR  nurodyta ,,vadovautis patvirtintais projektiniais pasiūlymais",  ,,atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai“. Šie SAR punktai neįgyvendinti ir, kaip jau minėta, prie prašymo išduoti leidimą nėra žemės sklypo Kalvarijų g. 53A savininkų rašytinių sutikimų žemės sklype greta statyti daugiabutį gyvenamąją namą (požeminę automobilių saugyklą), neišlaikant norminių atstumų.

Techninis projektas parengtas nesivadovaujant privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais – patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Nustatyti šie techninio projekto sprendinių neatitikimai projektiniams pasiūlymams: 1) pasikeitė namo korpuso B vieta žemės sklype; 2) pasikeitė laikančiųjų konstrukcijų išdėstymas.

Statybos inspekcija informuoja, kad SLD patikrinimas atliktas rugsėjo 14 d. gavus Vilniaus m. savivaldybės raštą dėl vykdant statybos darbus Kalvarijų g. 55, Vilniuje, neišlaikomų norminių atstumų. Statybos inspekcija jau anksčiau buvo atlikusi Kalvarijų g. 55 vykdomų statybos darbų patikrinimus ir jų metu nustatė, kad statybos darbai vykdomi pagal statinio projektą, kuriam Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra išdavusi SLD. Todėl gavus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos raštą dėl neišlaikytų norminių atstumų kilo įtarimų dėl pačios savivaldybės išduoto SLD teisėtumo. Patikrinus dokumentus nustatyta, kad statinio projektas parengtas nesivadovaujant teisės aktais, o statybos leidimas šio pastato statybai pagal pateiktą statinio projektą negalėjo būti išduotas.

Nustačius pažeidimus, vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 24 dalimi ir Teritorijų planavimo statybos valstybinės priežiūros įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktu, inicijuojamas kreipimasis į teismą dėl savivaldybės išduoto leidimo galiojimo panaikinimo. Savivaldybės administracijos darbuotojams, neteisėtai išdavusiems SLD, bus taikoma administracinė atsakomybė. Taip pat Statybos inspekcija kreipsis į Lietuvos architektų rūmus ir VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūrą“ dėl statybos dalyvių kvalifikacijos įvertinimo.

Vadovaudamasi viešai skelbiamais duomenimis (https://vtpsi.lrv.lt/lt/atviri-duomenys-1/statybos/inspekcijos-pripazinti-neteisetai-isduotais-statyba-leidziantys-dokumentai-zemelapis), vien per 2022 m. I–III ketvirtį Statybos inspekcija neteisėtai išduotais pripažino net 10 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos SLD. Ženkliai daugiau pažeidimų išduodant SLD nei kitose šalies savivaldybėse Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje nustatyta ir ankstesniais metais.