BDAR
gdpr

Statybos inspekcija pradėjo tyrimą dėl galimai neteisėtai išduoto statybos leidimo Žaliakalnyje

Data

2020 12 11

Įvertinimas
3
Zaliakaln, Ausros g. 23.JPG

Reaguodama į viešojoje erdvėje ir architektų bendruomenėje kilusią diskusiją dėl 1930 m. Kauno Žaliakalnyje, Aušros g. 23, pastatyto statinio vertingumo ir galimai neteisėtai išduoto statybą leidžiančio dokumento Statybos inspekcija pradėjo tyrimą.

 

Nustačiusi, kad 2020 m. lapkričio 10 d. Kauno m. savivaldybės administracija yra išdavusi statybą leidžiantį dokumentą statiniui Aušros g. 23, Kaune, Statybos inspekcija patikrino statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ dokumentus, pridėtus prie prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą.

Išsiaiškinta, kad pateiktame projekte numatyta minimo statinio – daugiabučio gyvenamojo namo – rekonstrukcija, kurios metu būtų performuojami turtiniai vienetai, keičiama patalpų paskirtis (negyvenamoji patalpa pastogė keičiama į gyvenamąją patalpą), stogas pakeliamas įrengiant trečio aukšto patalpas, taip pat turėtų būti atliekami fasado tvarkymo darbai. Remontuojant pastatą numatyti objekto prarastų fizinių savybių atstatymo darbai: stogo dangos, fasadų, langų, durų, turėklų ir kt. elementų dažymo spalviniai, apdailos keitimo sprendimai. Šiuo projektu esamo pastato tūris keičiamas didinant pastato aukšto skaičių iki 3 aukštų.

Iki šios dienos statybos darbai Aušros g. 23, Kaune, pagal išduotą statybos leidimą nepradėti.

Pagal viešai prieinamus Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registro duomenis (http://kvr.kpd.lt/heritage), žemės sklypas, esantis Aušros g. 23, Kaune, į saugomą teritoriją nepatenka. Tačiau vertinant vizualiai Statybos inspekcijos darbuotojams kilo abejonių, ar pastatas neturi vertingųjų savybių.

Kadangi šiuo metu vis dar nėra sukurtos vieningos duomenų bazės, kurioje institucijos galėtų rasti informacijos apie visus kultūros paveldo statinius (informacija prieinama tik apie registruotus kultūros paveldo objektus), Statybos inspekcija, siekdama užtikrinti, kad Žaliakalnio vertingosioms savybėms nebūtų padaryta žala vykdant statybos darbus, kreipėsi į Kauno m. savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrių ir Kultūros paveldo departamentą dėl išvados, ar daugiabučio gyvenamojo namo Aušros g. 23, Kaune, rekonstravimo projektas privalėjo būti derintas su paveldosaugos institucijomis ir ar minėtas pastatas neturi vertingųjų savybių.

 

Statybos inspekcija primena, kad duomenys apie statybą leidžiančius dokumentus, kurių išdavimo procedūros pradėtos nuo 2019 m. sausio 1 d., yra viešai prieinami, apie statomus statinius skelbiama IS „Infostatyba“ interneto svetainėje www.planuojustatyti.lt (Apskaita ir dokumentai –> Statybą leidžiantys dokumentai –> Statybą leidžiančių dokumentų duomenų viešinimas).‎‎