BDAR

Statybos inspekcija pritarė Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimui

Data

2021 05 28

Įvertinimas
2
Nuotraukos straipsniamspostams (22).png

Pakartotinai patikrinusi Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pritarė jo teikimui tvirtinti savivaldybės tarybai. 

 

Primename, kad 2019 metų gruodį minėto dokumento tikrinimas buvo nutrauktas dėl  teisės aktuose nustatytų imperatyvių reikalavimų pažeidimų.  Inspekcija   buvo nustačiusi, jog  bendrojo plano viešinimo procedūros buvo atliktos netinkamai, kadangi nebuvo sudarytos teisės aktuose nustatytos sąlygos visuomenei susipažinti su parengto dokumento sprendiniais.

Statybos inspekcija, kaip teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdanti institucija, akcentuoja, jog tinkamai atliktas rengiamų teritorijų planavimo dokumentų viešinimas yra viena iš pagrindinių sąlygų, užtikrinančių teritorijų planavimo proceso skaidrumą, efektyvią asmenų teisių ir teisėtų interesų apsaugą bei derinimą, todėl visuomenės narių įsitraukimas ir galimybė aktyviai dalyvauti procese yra labai svarbi. Siekdama skaidraus ir darnaus teritorijų planavimo vystymo, Statybos inspekcija buvo įpareigojusi Vilniaus miesto savivaldybę ištaisyti nustatytus pažeidimus ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti planą iš naujo viešinti visuomenei ir derinti institucijoms.

Pažymime, kad 2019 metais nustatytus pažeidimus Vilniaus miesto savivaldybė ištaisė tinkamai atlikusi pirmiau nurodytas procedūras.

Taip pat informuojame, kad visus rengiamus teritorijų planavimo dokumentus  visuomenė gali peržiūrėti ir pateikti pasiūlymus dėl jų tiesiogiai planavimo organizatoriui Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos išoriniame portale  www.tpdris.lt.