BDAR
gdpr

Statybos inspekcija siūlo mediaciją „Karolinos turo“ byloje

Data

2022 11 21

Įvertinimas
0
2 Nuotraukos straipsniams (36).jpg

Vilniaus miesto apylinkės teismas atnaujino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) dar 2016 m. inicijuotos bylos dėl Vilniaus m. savivaldybės administracijos neteisėtai išduoto statybą leidžiančio dokumento pastato rekonstrukcijai Sausio 13-osios g. 2, Vilniuje, nagrinėjimą. Kadangi patalpas neteisėtai pastatytame pastate jau yra įgiję tretieji asmenys, o pastato griovimas patalpų savininkams sukeltų didžiulę turtinę žalą, Statybos inspekcija siūlo teisminį ginčą perkelti į mediaciją, savivaldybei ir statytojui – spręsti dėl galimybės pašalinti pažeidimus apsaugant gyventojų interesus. Jei statytojas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija įsipareigotų pašalinti nustatytus pažeidimus, byloje galėtų būti sudaryta taikos sutartis.

Statybos inspekcija primena, kad grubūs projektuotojo ir projekto ekspertizės vadovo pažeidimai parengiant teritorijų planavimo dokumentų bei teisės aktų neatitinkantį statinio projektą ir atliekant jo ekspertizę, taip pat neteisėti Vilniaus m. savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmai išduodant statybą leidžiantį dokumentą pagal pastato Sausio 13-osios g. 2, Vilniuje, rekonstravimo projektą nustatyti dar 2016 metais.

Gavus skundą ir patikrinus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2015-04-21 išduotą statybą leidžiantį dokumentą nustatyta, kad juo suteikta teisė statyti dviem aukštais didesnį pastatą nei leidžia teritorijos detalusis planas, konstatuoti grubūs pažeidimai dėl norminių atstumų iki sklypo ribos nesilaikymo – negavus sutikimo dėl norminių atstumų nesilaikymo suprojektuotas ženkliai didesnis pastatas nei leidžia teisės aktai. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas pastato rekonstrukcijai, nors statinio projekte numatyti naujos statybos darbai. Taip pat nustatyta ir projektinės dokumentacijos sudėties trūkumų.

Pagal formuojamą teismų praktiką neteisėto statybą leidžiančio dokumento sukeltų padarinių šalinimas vyksta kaltų asmenų lėšomis. Atsakovu byloje patraukta ne tik pastato statytoja UAB  „Karolinos turas“, bet ir leidimą išdavusi Vilniaus miesto savavaldybės administracija bei statinio projektą rengusi vadovė. Statybos inspekcija teismo prašo pripažinti statybą leidžiantį dokumentą negaliojančiu bei įpareigoti statytoją UAB „Karolinos turas“ per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal reikiamai parengtą projektinę dokumentaciją, gavus naują SLD, pertvarkyti žemės sklype pastatytą statinį taip, kad jis atitiktų teisės aktų reikalavimus ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Neatlikus šių veiksmų – įpareigoti UAB „Karolinos turas“ per 6 mėnesius savo, Vilniaus m. savivaldybės administracijos ir projekto vadovės lėšomis nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę.

Primenama, kad Statybos inspekcijos 2016-04-21 inicijuota byla buvo sustabdyta dėl kitų susijusių bylų. Kol buvo sustabdytas bylos nagrinėjimas, vystytojas, nepaisydamas Statybos inspekcijos nustatytų pažeidimų dėl statybos leidimo neteisėtumo, tęsė nekilnojamo turto neteisėtai pastatytame pastate pardavimus. Valstybės institucijos nustatė, kad vystytojas parduodamas viešbučio paskirties patalpas taip pat klaidino klientus ir dėl patalpų paskirties.  Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Konkurencijos taryba viešai skelbė nutarusios, kad UAB „Karolinos turas“ ir UAB „NT partneriai“, reklamuodamos parduodamas viešbučio patalpas kaip butus, klaidino vartotojus, už tai šioms įmonėms kelis kartus skirtos baudos.

Nors Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2016 m. žinojo apie nustatytus  pažeidimus ir buvo atsakovė Statybos inspekcijos iškeltoje byloje dėl jos išduoto statybą leidžiančio dokumento panaikinimo, tačiau keisdama Vilniaus miesto Bendrąjį planą minėtoje teritorijoje nustatė žemesnį nei neteisėtai pastatyto statinio galimą maksimalų aukštingumą. Vilniaus miesto Bendruoju planu minėtoje teritorijoje leidžiama ne aukštesnė kaip 6 aukštų pastatų statyba, o šiuo atveju neteisėtai buvo pastatytas 7 aukštų pastatas. Taigi šiuo atveju siekiant pašalinti pažeidimus reikėtų keisti ar koreguoti ir Vilniaus miesto Bendrąjį planą, ir teritorijos detalųjį planą.

Statybos inspekcija atkreipia dėmesį, kad dėl grubių projektuotojo ir statinio projekto ekspertizės vadovo pažeidimų rengiant statinio projektą ir atliekant projekto ekspertizę buvo kreiptasi į Lietuvos Respublikos architektų rūmus ir VĮ Statybos produktų sertifikavimo centrą, bet netinkamai savo funkcijas vykdę atestuoti asmenys atsakomybės ir šį kartą išvengė. Lietuvos architektų rūmų ir Statybos sektoriaus vystymo agentūros skelbiamuose atestuotų asmenų registruose skelbiama, kad šių asmenų kvalifikacijos atestatai yra galiojantys.  

Statybos inspekcijos nuomone, statybos dalyvio kvalifikacijos atestato sustabdymas ir atėmimas – efektyviausios ir labiausiai atgrasančios poveikio priemonės, kurių taikymas ženkliai sumažintų piktnaudžiaviavimo ir teisės aktų reikalavimų nesilaikymo atvejų skaičių statybos sektoriuje. Jei atestuojančios institucijos atliktų savo pareigas ir iš rinkos pašalintų subjektus, kurie veikia neteisėtai, ženkliai sumažėtų netinkamo projekto parengimo, savavališkos statybos, statybos broko rizika, o Statybos inspekcijai ir teisėsaugos institucijoms kur kas rečiau reikėtų organizuoti pažeidimų šalinimą, kai šiais pažeidimais jau padaryta žala aplinkai ir visuomenei.

Statybos inspekcija, atsižvelgdama į nustatytus pažeidimus, įvertinusi tai, kad savivaldybės sprendimu teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai gali būti nustatyta tvarka keičiami bei aplinkybę, kad pastate yra daug turto įgijėjų, kurie labiausiai nukentėtų dėl neteisėtų statytojo, atestuotų statybos dalyvių ir savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmų, siūlo pradėti mediaciją, kurios metu bylos šalys spręstų dėl taikaus ginčo išsprendimo būdų siekiant įteisinti esamą 7 aukštų statinį ir išvengti neigiamų padarinių turto savininkams.